Rikke Gierahn Andersen

Profilbillede af Rikke Gierahn Andersen

Kandidat til Hovedstyrelsen, Lærer siden 1990, næsten 20 års erfaring som AMR, heraf 9 år som Fælles-AMR i Aarhus Kommune, ÅLF styrelsesmedlem, DLF repr. og styregr.formand i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø og Næstformand i FTF Midtjyllands bestyrelse

pga organisationsarbejde pt. frikøbt fra Højvangskolen, Aarhus

følg også gerne min Facebook profil: https://www.facebook.com/rikke.gierahn Lidt om min lærer- og fagpolitiske baggrund Hovedstyrelsen 2016 - 2019 Kandidat til DLFs Hovedstyrelse 2015 og 2019 undervisningserfaring: Jeg er uddannet fra Marselisborg Seminarium, og har dermed snart 30 års jubilæum som uddannet lærer. Frem til 2008, hvor Aarhus Byråd valgte at lukke skolen, har jeg arbejdet på Nordgårdskolen i Gellerup, som er et udsat, socialt belastet boligområde med mange familier med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg har undervist i forskellige fag, men har videreuddannet mig indenfor Dansk som Andetsprog og specialundervisning. Og jeg har fungeret som DA2koordinator og ditto vejleder. Min faglige viden om god DA2 undervisningspraksis har jeg bl.a. omsat i bogen: "Skratskratterat - Dansk som Andetsprog", som jeg har skrevet sammen med kollega og fået udgivet ved Dansklærerforeningens Forlag. Bogen er skrevet til lærere, og indeholder konkret undervisningsforløb koblet med fagdidaktiske overvejelser og formidling af teori om intersprog og interkulturel undervisning. Fra 1998 har jeg været tilknyttet Højvangskolen i Stavtrup, hvor jeg også har haft mulighed for at bidrage med min erfaring ift. tosprogede elever og undervisning i Dansk som Andetsprog, som integreret del af alle fag.

0   52

Vi vil folkeskolen - sammen!

Lad os i fællesskab starte med at skabe nogle rammer, der giver folkeskolen de bedste forudsætninger for at lykkes, skriver hovedstyrelsesvalgkandidaterne Rikke Gierahn Andersen, Aarhus, og Ole Bjerre Martinussen, Hedensted.

0   58

Meninger i Maggi-tern

Rikke Gierahn Andersen, Århus Lærerforening > kreds 133

0   50

Klimaet kan ikke forhandles

Det er på tide at kaste forsigtigheden over bord og satse helhjertet på den grønne omstilling – også som fagforening. Derfor er det også vores klare opfordring og forventning, at kongresvedtagelsen om grøn omstilling omsættes til konkret handling hellere i dag end i morgen, skriver Rikke Gierahn og Mads Tudvad.

0   55

Er en rødspætte en fugl?

Som lærere vil vi sætte sejl og melde os aktivt ind i klimakampen. Hvis vi skal kunne se vores elever i øjnene og love dem, at vi forbereder dem bedst muligt til fremtiden, så skal grøn bæredygtighed tænkes endnu mere ind i folkeskolen, skriver lærerstuderende Mads Tudvad og hovedstyrelsesmedlem Rikke Gierahn.

13   77

Inklusion i praksis - alarmklokkerne ringer

Folkeskolen skal have en saltvandsindsprøjtning i milliardklassen. Ellers har vi lærere ikke mulighed for at lykkes med inklusion i praksis. Politikerne må ikke være døve for alarmklokkerne, men skal handle og prioritere folkeskolen.

0   76

Arbejdsmiljøet kræver mere end blot et års fokus

Vi skal kæmpe imod individualisering af arbejdsmiljøproblemer, for det handler ikke om at være “robust”, at kunne tåle mosten, eller at nogen er “det svageste led”. I stedet skal vi i fællesskab arbejde for at forbedre forholdene omkring lærernes arbejde, så vi oplever at kunne lykkes med undervisningen og gøre en forskel for vores elever. Det skaber arbejdsglæde og trivsel.

1   671

Fagforeningens kerneopgave er OK resultater ...

OK18 skal prioritere det hele lærerliv og fleksibilitet og tryghed for medlemmerne. Arbejdstid er vigtigt, men også andre OK resultater har værdi i hverdagen

3   711

Vejen til en fælles arbejdstidsaftale

OK resultater for medlemmerne er en kerneopgave for DLF som fagforening. Resultater kommer ikke af sig selv. Overenskomstforhandling er hårdt arbejde, hvor der i den grad er brug for sammenhold og medlemmernes opbakning, hvis vi skal nå en fælles arbejdstidsaftale

2   443

Holder du af hverdagen ?

Den nye Hovedstyrelse skal i arbejdstøjet for at forbedre lærernes arbejdsmiljø

0   608

Jeg holder af hverdagen ...

Lærernes arbejdsmiljø under pres ! Vi lærere har holdt for. Holdt for i forhold til at finansiere skolereformen via vores arbejdstid. Og vi må som organisation nu holde ved. Vi skal bidrage til, at lærerne i praksis kan holde til arbejdet og holde ud.

2   792

Sæt ind før læsset vælter !

Ingen DLF medlemmer skal opleve at "sejle sin egen sø”, hvis det står til mig. Dit arbejdsmiljø har min første prioritet, hvis jeg får mulighed for at gøre en indsats i den kommende hovedstyrelse.

2   804

At gå en omvej for at finde en genvej !

Professionel integritet i en reformtid

8   707

Understøttende UV. og konfirmationsforberedelse !

Kommentar til skolereformforsøg, hvor konfirmationsforberedelse kan indgå i den understøttende undervisning - måske en detalje i en større diskussion om folkeskolereformen, men ikke desto mindre et principielt spørgsmål om kirkens status i et Danmark, som vi anser for at være et moderne sekulariseret samfund

0   312

Lærernes Dag

internationalt perspektiv hånd i hånd med lokalt islæt