Vagn Madsen

Profilbillede af Vagn Madsen

pensioneret viceskoleinsp.

0   1

Når dårligt humør over dårlige resultater gøres til mistrivsel

Folkeskolen nr. 6 kan berette, at en undersøgelse har vist, at ca. halvdelen af folkeskolens elever bliver kede af det, når de får resultatet af den nationale test.

0   3

Folkeskolen nr.3. beretter, at danske elever har gruppearbejde i halvdelen af skoletiden

Det må være en bekræftelse på folkeskolens uduelighed som undervisningssted

0   1

Skolens snørklede vej til succes

Alt had folkeskolen i dag ikke længere kan rumme forvandles til noget skadeligt for børnene

1   1

Opgør med sammenblandingsideologien

Skoler er i færd med eller påtænker et opgør med en af den reformerte skoles største tåbeligheder. Og det har allerede, som man vel kunne forvente det, bevirket større trivsel blandt eleverne.

1   4

Når Fælles Mål skal redde antiskolen

Skolens undervisningsmæssige uduelighed søges skjult med et uoverskueligt læs Fælles Mål

0   6

Læreruddannelse uden relevant uddannelsesindhold

En bekendelse via et læserbrev

0   7

Bevægelsesorgiet som en pædagogisk fuser

De 45 min. daglige bevægelse i skolen stiver pædagogernes rolle af. Derfor er det pædagogerne, der først og fremmest beklager stilstand i bevægelsesorgierne.

0   3

Ide til et Sorø-møde

Nu har dannelsen vel fået, hvad der kan tilkomme den. Hvad med fagfagligheden?

0   1

Det nye element i skolen: Implementatoren

Et nyt stillingsindhold til skolelederne under vejs

2   2

Læreren og pædagogen

Først forlænger man skoledagen for at hindre lærerne i at gå hjem. Så indkorporerer man skolefritidsordningen i lærerne undervisningstid for at hindre, at for mange pædagoger bliver arbejdsløse. Og så konstruerer man en passende pædagogisk begrundelse for ordningen.

1   4

Den ideologisk forkerte ulighed

For en skole, hvis formål er ensgørelse af befolkningen, er dette endnu en katastrofe. Måske bør man overveje at holde pigerne uddannelsesmæssigt tilbage for at opretholde illusionen om ligheden mellem piger og drenge.

0   1

Et skolehistorisk forløb

Planlægningen af folkeskolens forsmædelige nedtur startede i kølvandet på de gale samfundsopløsende studenterballadedage i 70'erne og er fortsat lige siden uden noget tegn på, at lysten til forringelser på skoleområdet er aftagende.

0   1

Mobning og dårlig trivsel trives og udvikles i den reformerte skole

Når skolen er undervisnings- og uddannelsesuegnet kan man bare flytte fokus over på trivsel og mobning.

0   8

Syn for sagn

En analyse, som fortæller, at mange elever hvert år forlader folkeskolens 9. klasse med resultater, der er dårligere, end det forventes, at de skulle kunne klare ud fra forældrenes uddannelse og indkomst

0   71

Målet med inklusionen (rummeligheden)

Undervisningsministeren har åbenbart ikke anden løsning på folkeskolens falit end at henvise til virkningen af den skolereform, der har til formål at fastholde skolen på det hidtil ringeste niveau på en mere afvekslende og spændende måde.

0   337

NEDKÆMPELSEN AF LÆRERNE

Det er lidt af skæbnens ironi, at den nedkæmpelse af lærernes indflydelse, som er lykkedes for politikerne at gennemføre, nu forsøges opvejet af ønsket om at redde folkeskolen ved at høre lærerne.

1   229

Hvad er lektier

Lektier har altid, før folkeskolen af profileringshungrende politikere blev forvandlet til et pædagogisk skabagtigt undervisningsumuligt monster, været elevernes selvbeskæftigelse.

4   422

FORSKNING TIL STØTTE FOR DEN ELEVDELTE SKOLE

En rapport fra Egmont Fonden viser if. Politiken 12.8., at ”Når eleverne (bogligt svage elever, der slås med tal og bogstaver) kommer i en sammenhæng, hvor de møder nogle, der er i samme situation, som de selv, og bliver støttet fagligt, så rykker de”.

0   98

Et opgør med en fiks ide

Fra forskerside lægges der afstand til effekten af det meget bevægeri.