jan frejlev

Profilbillede af jan frejlev

LÆRER og TR

Langelinie skole, Østerbro, København

Jan Frejlev har prøvet det meste i skoleverdenen. Der er ikke det fag og det klassetrin som jeg ikke har undervist i - nogen gange med større held end andre gange. Jeg brænder for det gode arbejdsmiljø for lærerne, især i en tid, hvor folkeskolen er udsat for mange forandringer som kommer i et hvirvelvindstempo. Til daglig er jeg en helt almindelig kommunelærer som underviser i dansk, engelsk og historie, og som bruger drama i undervisning, når det giver mening. I øvrigt skriver jeg fiktion. Noget kan læses på Frejlevs ordbog på FB. Jeg har udgivet udgivet noveller og en hel novellesamling. Lige nu gemmer jeg på en roman, der foregår i folkeskolen. (Den foregår i et skoleliv) Forvent meget lidt fiktion i min blog, men masser af perspektiv på de lærerliv som vi lever i. Jeg skriver mest med hjertet, indimellem med omtanke og aldrig med ondt blod. Ps. Jeg er old school dannelsesmand.

2   17

Er mundbind værd at kæmpe for, Gordon Ørskov?

Lærerne er den faggruppe, som hyppigst bliver smittet med corona, når de er på arbejde. Vi har en nøglerolle, hvis folk skal kunne gå på arbejde, og samfundet skal holdes i gang. Hvem kæmper for lærernes tryghed? Det gør DLF, som kræver, at vi skal have lov til at gå med mundbind på job. Hvad skal det gøre godt for ?

1   6

Body crops eller ej

I denne uge er folkeskolens største udfordring, om piger skal have ret til at gå med body crops i folkeskolen. Der mangler virkelige nuancer og perspektiver i debatten.

7   13

Lad arbejdsmiljøloven gælde for skoler og daginstitutioner

Efter alle indsatser og målinger, som skal skabe bedre læring og trivsel er her et forslag, som kan sætte en sneboldseffekt, som kan skabe bedre trivsel og læring i folkeskolen.

0   12

Selvfølgelig har lærere ytringsfrihed

Det er bekymrende, at 1/3 af de adspurgte lærere i en ny undersøgelse ikke udtaler sig i den offentlige debat af frygt for repressalier.

0   14

Før skriftlig eksamen

I næste uge går 9. klasse til skriftlig eksamen. Eleverne får i morgen at vide, hvad deres årskarakterer. Hensigten er at lette på elevernes skuldre, fordi bedste karakterer kommer til at gælde, så hvis årskarakteren er god, gør det ikke noget, hvis klappen går ned til eksamen.

2   24

I København klager forældrene til skoleborgmesteren

Flere lærere oplever, at få klager over dem til skoleleder, forvaltning og nu også borgmesteren. Nogen vil have en klageenhed, hvor forældre kan klage over deres børns lærere. Vil det ikke blot avle mere dokumentations arbejde for lærerne?

0   15

OK21

I ly af coronarestriktioner, og imens fokus er på nødundervisning forbereder regeringen den økonomiske genopretningsplan, når samfundet er i gang igen. Et centralt punkt er, at nedbringe sygefraværet hos de offentligt ansatte, også hos lærerne. Har DLF fokus på at sygefravær kan blive en del af forhandlingerne om OK21?

1   90

Er forsinket læring Jordens undergang?

Bekymringsindustrien blandt meningsdannere, politikere, fageksperter og kolleger m.fl. har sat fuld damp på bekymringen for, hvad det betyder for børns fremtid, at eleverne ikke har nået hele stoffet efter snart et år med hjemme- og nødundervisning. Er der en bedre tilgang til udfordringen?

0   12

Jeg græmmes

Prisen for Aula vokser, og pengene kunne være brugt på at løfte folkeskolen.

0   2

Ja tak til at DLF tager medansvar for efteruddannelsen

I årtier har efteruddannelse været en gøgeunge i lærerlivet. Kommunerne løfter ikke ansvaret. Ingen lærer er garanteret, at arbejdsgiverne interesserer sig for om, at alle lærere får løftet deres kompetencer. Hvis DLF går ind på efteruddannelsesområdet skal det være for alle medlemmer.

2   11

Mundbind og visir

Debatten om lærerne må bære mundbind og visir er både relevant, og samtidigt en afsporing af fokus på, at sundhedsstyrelsen ikke har opdateret retningslinjerne for folkeskolen i lang tid.

2   43

Lad nu medlemmerne vælge deres egen formand m/k

DLF´s medlemmer vil helt sikkert føle, at de har større indflydelse i deres egen forening, hvis de får lov til at stemme direkte ved formandsvalget. Det er et levn fra gamle dage, når det er de kongresdelegerede som vælger formanden.

1   4

Ja eller nej til arbejdstidsaftale ?

Inden du stemmer "Ja" eller "Nej", kan der være mange ting at tage stilling til. Støtter man principielt hovedstyrelsen som tak for det store arbejde, der ligger forud for afstemningsgrundlaget, eller synes man, at den ikke vil gavne de kolleger i foreningen, som har de ringeste arbejdsvilkår?

9   14

Strøtanker om formandsvalget

På torsdag vælger vi ny TR på min skole. Der er ALTID flere kandidater. Vi kårer aldrig nogen, fordi der er flere som kan og vil, så kandidater må præsentere sig, så kollegerne har en rimelig chance for at vælge. Det er mærkeligt, at valget af formand ikke er omgærdet af samme åbenhed.

0   22

Skolestart med eller uden mundbind?

Man kan aldrig ikke-kommunikere. Derfor er det bekymrende, at lærerne ikke har hørt fra Sundhedsstyrelse og ministerium om, hvordan vi skal indrette skolen om 14 dage i en situation, hvor corona-smittetallet er højere, end da vi gik på sommerferie.

2   91

Nu er det et populært synspunkt, at udskolingseleverne skal tilbage

Flere folketingspolitikerne har opdaget, at udskolingseleverne betaler prisen for, at folkeskolerne kunne åbne for indskolings- og mellemtrinslederne. Det er et populært synspunkt, at udskolingseleverne simpelthen skal tilbage jo hurtigere jo bedre. Måske ville skolepolitikken være bedre drevet, hvis den beroede på viden, sans for logistik, elementær projektlederforstand og forståelse for arbejdsvilkårene for personalet?

0   3

Sommerskole og fagligt efterslæb

Nu, hvor er alle tror, at vi snart vender tilbage til normale tilstande, er det sæson for forslag om, hvordan man kan hjælpe eleverne godt på vej. Sommerskole er et sympatisk forslag, men husk at det kun hjælper på selvtilliden at blive dygtigere. Der skal en helt anden faglighed til for at hjælpe elever med lavt selvværd.

0   7

Corona - efter påske

Det er velkomment, at der er sat penge af til ekstra rengøring på skolerne, men har man konkret lavet aftaler og givet instrukser til de, som skal gøre ekstra rent på skolerne? Svaret blæser i vinden. I mellemtiden forhandler KL og ministerierne.

0   9

Frygten for tilbagevenden er virkelig - ligesom lærernes sammenholdskraft

Lærernes frygt for, hvad der venter, når skolerne åbner igen. Den skal have tid og luft, og det skal lærernes sammenhold og fællesskab også.

16   250

Så kører lærerbashingen igen

Tilsyneladende er det gået Berlingske Tidendes næse forbi, at grunden til at skolerne er lukkede, er hensynet til smittefaren.