Mikael Munch-Brandt

Profilbillede af Mikael Munch-Brandt

Læreruddannet 1996

fra Silkeborg Seminarium

Instruktør i kampkunst, sort bælte, 2. dan jiu-jitsu DJSF. Underviser i dansk, engelsk, samfundsfag, historie og kristendom i overbygningen og klasselærer foreløbig frem til 2018. Tidligere beskikket censor i skriftlig engelsk, ungdomsskolelærer, supl. TR.

7   18

ENDELIG

Vi har i dag stillet et borgerforslag om at nedsætte en kommission til at afdække, hvad der gik forud for regeringsindgrebet mod lærerne i 2013.

8   65

Fantastisk

Ny afstemning viser 'markant tilslutning'... Hovedstyrelsen har intet at bekymre sig om; man har sejret ad helvede til

5   40

Nej

Stem nej til OK21 – det vil blot blive opfattet som opbakning til den ny samarbejdsaftale, hvis det bliver et stort ja

22   61

Velkommen til Ziegler-land efter aftale(n)! Og det er ikke kun i Høje-Taastrup, hvis det er det, du tror.

Hvorfor stemte NOGEN overhovedet ja? Anders Bondo udtalte lige bagefter arrogant, at hovedparten af nej-siden ville have stemt nej, lige meget, hvad aftalen havde været... Hvordan pokker kommer folkeskolen videre?

25   78

Tillykke til DLF, muren for enden af samarbejdssporet er nået.

35   132

Hovedstyrelsen, som anbefalede at lærerne gav op

Lad et nej blive starten på en ny linje i fagforeningen, hvor vi står fast, kæmper og tager konfrontationen hvis nødvendigt. Vi vil stå meget stærkere til en kamp ved OK21 med et nej.

3   64

Har vi ventet 7 år på denne aftale?

Ziegler og Bondo. Bondo og Ziegler... en uheldig og uhellig alliance er ved at være slut. De største kvaler lider de usikre lige nu. Hvad skal man stemme, hvad er rigtigt? Tal med dine kolleger, tal med hinanden. Hovedstyrelsens medlemmer er ikke i tvivl, men det er også dem, der har også kørt samarbejdssporet helt ud.

1   49

Giv nu DLF en chance (til)

Det var bare et kluntet forsøg på en aftale! Giv dem nu en chance igen, DLF kan godt!

2   54

Nej. Men ellers tak!

Hjælp DLF-toppen ved kærligt at nudge dem med et nej fra dig!

5   88

Det her er altså helt vildt

Som en tyv om natten... den, der lever skjult, lever godt. Talemåderne står i kø for at beskrive tilstandene for lærernes kamp mod både KL og DLF's helt udemokratiske snigløb for at sikre ja til - ingenting?

21   77

Det er sidste udkald. Vi bliver ikke spurgt igen, kære venner!

Prøv noget nyt! Stem NEJ. Prøv ikke at blive kørt over! Tving DLF tilbage til forhandlingerne, og medbring medlemmernes entydige og klare krav: FORBEREDELSESTID. Det kan ikke blive værre - tilbage i forhandlingsrummet igen med KL og DLF, nu med ny formand!

2   95

Nej, nej og atter nej!

En “ikke-aftale”: Vi skal 'samarbejde om, at kommunens ressourcer slår til' - den er måske værre end LOV 409?? Vi har ikke brug for flere hensigtserklæringer, kære kommende nye lærerformand. Vi vil have TID; og der skal sættes tal på! Ny formand = ny retning, tak!

0   46

Hvad er en god lærer?

For mange mennesker har Jens Raahauge i årtier været kendt som Dansklærerforeningens formand. Jeg har skrevet til Jens med en bøn; at jeg som linjefagsuddannet dansklærer havde et stort ønske til ham. Ville han blande sig, nu hvor kampen skal stå om en central og solidarisk aftale for alle og give sit besyv med?

20   90

Lad os lige minde hinanden om, hvorfor lokalaftaler er helvedet, der åbner sig

»Parterne har meget forskellige oplevelser af, hvorvidt tidligere arbejdstidsregler har været hensigtsmæssige, hvorfor kommissionen ikke finder grundlag for at lade sig inspirere af tidligere arbejdstidsregler i bestræbelserne på at finde en fælles vej for parterne.« Lærerkommissionens (2018), der med det ville ødelægge vores chancer for at genvinde muligheden for at kunne skabe en kvalificeret undervisning gennem lærernes ret til en ordentlig forberedelsestid.

28   80

Hvad skal farven på sandkassen være?

Otte uger er der nu kun til, at lærernes krav til OK21 skal vedtages på kongressen.

0   44

I fear the Greeks, even when they bear gifts

Jeg frygter en socialdemokratisk undervisningsminister, også når hun kommer med indrømmelser. Jeg håber på kortere skoledage, men den lille strategiske åbning kan misbruges af regeringen, forligskredsen bag folkeskolereformen og KL med sine ultimative krav; kort sagt de kræfter, der skruppelløst kørte lærerne over i 2013.

3   101

Ro til folkeskolen? Nej!

Lider folkeskolen en stille død? Eller skal vi stoppe nu med at lide i stilhed?

8   103

Bondo er tavs - tempus fugit.

Vi skal i gang NU; hvis vi ikke får stillet krav, så kan vi intet brugbart opnå til OK21. Så bliver det bare endnu en demotiverende overenskomstforhandling i defensiven.

1   53

Hvad kan man købe for 275 mio.?

"I kommer til at mærke, at Danmark har fået en socialdemokratisk undervisningsminister." Ja, den socialdemokratiske et-parti-regerings holdning til lærerne er tydelig på alle områder.

4   45

Nej-kampagne, er den utidig eller rettidig?

Er tanken om en central aftale, som vi vil kunne bruge til noget, i praksis opgivet? Sådan ser det umiddelbart ud.