Stig Toke Gissel

Profilbillede af Stig Toke Gissel

Leder af Læremiddel.dk

Center for anvendt forskning i pædagogik og samfund, UCL

Jeg er leder af Læremiddel.dk. Jeg forsker i læremidler, danskfagets didaktik og er særligt interesseret i mediedidaktik, læsning og litteraturundervisning.

0   3

Inspiration til fjernundervisning: Sæt SKAM på skemaet

Den populære Tv-serie SKAM indgår som ét af mange undersøgende undervisningsforløb i vores KiDM-projekt (Kvalitet i Dansk og Matematik). SKAM appellerer særligt til de unge, fordi Tv-serien tager udgangspunkt i deres hverdag, mens både personlige historier, sociale og digitale medier og store samfundsrelevante emner bliver taget op undervejs. Opbygningen gør det således nemt for de unge at spejle sig i, og netop derfor er dette forløb særligt populært blandt lærere at bruge i undervisningen.

0   29

Er der evidens for, at it virker i undervisningen?

Ophidset debat og hurtige slutninger om årsagssammenhænge. Det er ofte resultatet, når der bliver diskuteret meningen med og virkninger af at bruge it i undervisningen. I Læremiddel.dk har vi kigget nærmere på et af de forskningsprojekter, der hævder at kunne sige noget mere generelt om brugen af it i undervisningen. Vores konklusion er, at projektet og dets resultater er problematisk på flere niveauer. Der er tale om et problematisk design, en mangelfuld indsats og vidtgående generaliseringer på et tyndt grundlag. Og, ikke mindst, er der tale om et bidrag til en i øvrigt overfladisk diskussion i medierne, der ikke gør os klogere på spørgsmålet om, hvorvidt der er evidens for, at it virker i undervisningen. Derfor har vi sammenlignet projektet med et mere grundigt og velgennemført svensk projekt. På den baggrund peger vi på, hvad der skal til, hvis vi gerne vil blive klogere på og bedre til at anvende it på en didaktisk kvalificeret måde i undervisningen – herunder at vide, hvornår det ikke giver mening at anvende it.

1   30

Når konsulenthusets kæde springer af

Hvordan kategoriserer vi didaktiske, digitale læremidler? Det kan lyde som et akademisk spørgsmål. Men det er et vigtigt spørgsmål, fordi det har politiske konsekvenser, når vi bruger kategoriseringen til at afdække effekter, som danner grundlag for fremtidige prioriteringer af læremidler i folkeskolen. I 2014 udkom Rambølls rapport med en sådan kategorisering af læremidler – i vores optik en rapport, der på et uklart grundlag kommer frem til en del forkerte resultater og drager problematiske konklusioner. Læremiddel.dk og Center for Anvendt Skoleforskning har nu gennemført en tilsvarende undersøgelse, der skærer kagen anderledes og kommer frem til ganske andre resultater.

1   9

En ny, undersøgende tilgang til litteraturundervisning

Du kan afprøve metoden og være med til at finde ud af, om den giver god, faglig fordybelse og dyb læring.