Annette Borch

Profilbillede af Annette Borch

Projektleder (tidl. lærer)

Dansk Skoleidræt

3   18

Idræt og bevægelse skaber motivation i en monoton nødundervisning

Dansk Skoleidræt og Danske Skoleelever slår et slag for at opprioritere idræt og bevægelse hjemme bag skærmene. Det vil bidrage med øget motivation, variation og trivsel.

0   10

Idrætsundervisningen er ikke altid lige køn

Møder vi eleverne i idræt med nysgerrighed i forhold til, hvem de er, hvad de kan, og hvad deres potentialer er? Mine erfaringer - og uhensigtsmæssige tendenser belyst i nye undersøgelser - får mig til at tvivle på, om vi i vores praksis begrænser elevernes udfoldelse på baggrund af deres køn med forudindtagne ideer om, hvad de kan og hvilke præferencer, de har.

0   7

Bad efter idræt: Kropsforskrækkelsen starter i hjemmet

Har I også udfordringer med at få de ældste elever til at bade efter idræt? Så sørg for at få taget en dialog om emnet – det kan være relevant i såvel klassen som i skolebestyrelsen.

0   12

Alle børn med i idrætsfaget

Dansk Skoleidræt har udarbejdet et materiale, der skal gøre det lettere for lærere at få elever med funktionsnedsættelser eller andre særlige behov med i idrætstimerne.

0   171

Playbuilding for bedre trivsel.

7. årgang på Bramsnæsvigskolen i Ejby leger sig til nye venskaber og øget trivsel via playbuilding. Legeprojektet som er udviklet sammen med Gerlev Legepark tager udgangspunkt i legens sociale dynamikker med det formål at integrere sammenbragte elever i nye klasser.