Johan Jacobsen

Profilbillede af Johan Jacobsen

0   3

Teknologiforståelse - et valgfag med muligheder

Valgfaget er del af et forsøgsprojekt på et antal udvalgte skoler. Andre kommuner er dog velkomne til at udbyde valgfaget som kommunalt valgfag. Se så at komme i gang!

3   6

Træerne vokser ikke ind i himlen

Det er jo en fastslået kendsgerning, at it i skolen kun er til for at bidrage til læring af mere af det samme, som eleverne også skulle lære for 50 år siden. It i sig selv er "urørligt".

2   9

Hatten af for hensigten

Hypotesen om, at eleverne med computerstøttet undervisning bliver dygtigere til de almindelige skolefag er sejlivet. Er det fordi den er rigtig? Hvordan finder vi ud af det?

2   11

”Ingen evidens for, at it i undervisningen virker”

Hvad betyder "it i undervisningen" i denne sammenhæng, og skal eleverne bare lære mere af det samme? Skal de slet ikke stifte bekendtskab med nutidig informationsteknologisk dannelse?

0   587

Antvorskov Skole gør det

Antvorskov Skole tager teknologisk dannelse alvorligt

2   692

Struktur og sammenhæng

BOYD kræver mere end et velfungerende lokalnet

1   1427

CoderDojo

En lærer fra Egedal Kommunes 10. klasse Center – Eva Christensen – har taget initiativ til at oprette et CoderDojo, et sted hvor unge kan lære at programmere. Et godt og flot initiativ.

1   1862

It i forliget

Man skulle tro, at it var et nyt fænomen i skolen. Første danske anbefaling om undervisning om edb i folkeskolen er imidlertid fra 1972. Her tager vi fat lidt senere.

1   868

Digitale patruljer

er simpelthen en rigtig god og ganske enkel ide: eleverne skal være med til at få it til af fungere på en skole – såvel teknisk som pædagogisk.

1   549

Er de rigtig kloge?

For tiden bringer Politiken hver mandag en kronik om folkeskolen. Mandag den 22.10. var overskriften ”It i folkeskolen er ikke pengene værd”.

0   425

Der er behov for indhold i skolens it-eventyr

Det var underrubrikken på lederen i Politiken den 27. august. Og ”it-eventyr” – afslørede videre læsning - havde snarere bibetydninger a la ”den falske marquis”, Kurt Thorsen eller Stein Bagger end H.C. Andersen eller Niel Armstrong.

4   519

Kahn Mathematics – nu på næsten dansk

”The Khan Academy is an organization on a mission. We're a not-for-profit with the goal of changing education for the better by providing a free world-class education for anyone anywhere.”