Freddy Pedersen

Profilbillede af Freddy Pedersen

Folkeskolelærer

Kornmarkskolen, Hillerød Kommune

Været lærer siden 1998.....

0   7

"Ulovligheder"

Gabet mellem at en elev mistrives, kommer på konsultative møder, udredes og får hjælp eller et andet skoletilbud, er vokset til at det tilsyneladende helst skal tage 9-10 år.....