Jette Lentz

Profilbillede af Jette Lentz

Formand i Pædagogisk Psykologisk Forening

Lærer og aut. cand. pæd. psyk. Specialist i pædagogisk psykologi. Arbejdet med PPR opgaver i over 20 år i Børne- og Ungdomsforvaltningen København

0   15

Problematisering af tests i PPR

- Stigmatisering og kategorisering via tests - Øg blikket for mangfoldighed og tværfaglighed - Ligestilling i dialogen

0   4

Hvordan fremmes resiliens i lærerteams under Corona

- gode råd til den pædagogiske psykologiske rådgivning

0   3

Tests må aldrig stå alene

De faglige tests bør - sammen med andre data - være med i en helhedsorienteret drøftelse, der også inddrager børneinterviews, observationer m.v.