Martin Thun Klausen

Profilbillede af Martin Thun Klausen

Konsulent ved Center for undervisningsmidler

CFU, Københavns professionshøjskole

Didaktisk it konsulent i Future Classroom Lab. Redaktør for tidsskriftet MATEMATIK. Del af det Danske GeoGebra Institut.

0   18

Digital kreativitet – når elever lærer af hinanden

I dette debatindlæg belyser vi, hvorledes digital kreativitet kan udvikles i en pædagogisk praksis, hvor eleverne er skabende deltagere og indgår i læringsfællesskaber med andre elever. Vi forestiller os, at udvikling af mere dynamiske elev- og lærerpositioner i pædagogisk praksis giver børn og voksne mulighed for i højere grad at lære af og med hinanden. Vi er især optagede af at udvikle eksperimenterende læringspraksisser, hvor børn og lærere får lejlighed til at eksperimentere med at være undersøgende, skabende deltagere, medskabende i fællesskaber og kritisk modtagende i forpligtende læringsfælleskaber. Børn og voksne skal i langt højere grad have lejlighed til at eksperimentere med digitale teknologier og have mulighed for at lære af og med hinanden. Det kræver brede didaktiske design, hvor der er tid og rum til også at eksperimentere med elevers og læreres positioner i praksis.

0   41

”Det er fedt at lære af hinanden” – med Micro:Bit i pædagogisk praksis

I Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole arbejder vi med digitale teknologier og kreativitet i en eksperimenterende praksis. Future Classroom Lab er et læringslaboratorium, hvor elever, lærere, studerende og konsulenter mødes og sammen eksperimenterer med de mangeartede digitale teknologier. I et treugersforløb i Future Classroom Lab har elever på 6.- 8. klassetrin arbejdet tværfagligt med fagene matematik og science som omdrejningspunkt. I den forbindelse er der eksperimenteret med digitale ressourcer, bl.a. med Micro:Bit. I artiklen belyses, hvorledes Micro:Bit som læringsressource kan understøtte kreativitet og lægge op til nye (sam-) arbejdsformer i pædagogisk praksis.