Martin Thun Klausen

Profilbillede af Martin Thun Klausen

Pædagogisk konsulent ved Center for undervisningsmidler

CFU, Københavns professionshøjskole

Pædagogisk konsulent i it didaktik på Københavns professionshøjskole, hvor jeg holder til i Future Classroom Lab (www.fclab.dk) på Campus Carlsberg. Er derudover redaktør for tidsskriftet MATEMATIK og en del af det Danske GeoGebra Institut.

0   19

Teknologiforståelse som fag i indskolingen?

I det tre årige forsøgsprojekt Teknologiforståelse i folkeskolen (www.tekforsøget.dk) har vi som fagudviklere sammen med en gruppe dygtige og super engagerede indskolingslærere gennem de sidste 2 år været optaget af, hvordan man arbejder både pædagogisk og didaktisk med teknologiforståelse som fag i indskolingen. Vores pædagogiske tilgang til teknologiforståelse har haft fokus på arbejdet med et trygt læringsfællesskab, hvor man tør være fejlmodig, eksperimenterende og delende med et innovativt blik på didaktiske redskaber og læringsrum. Sammen med lærerne har vi udviklet en række undervisningsforløb (prototyper), som er bygget op om iterative fælles design- og undersøgelsesprocesser, hvor eleverne arbejder i eksperimenterende læringsfællesskaber med forskellige deltagelsesmuligheder. Vi står nu i afslutningen af projektet og er i dette blogindlæg nysgerrige på, hvad der har fungeret godt i projektet, og hvad vi kan og bør tage videre i en eventuel ny faglighed i folkeskolen. Vi har spurgt de deltagende indskolingslærere om deres oplevelser og holdninger til forsøgsfaget.

1   26

MakerSpace og Teknologiforståelse

Om teknologiforståelse nu bliver et selvstændigt fag eller ej, eller om det overhovedet har sin plads som faglighed i folkeskolen, må tiden vise. Men en ting er sikkert, der er brug for at rette et pædagogisk blik på teknologiforståelse. Dannelsesopgaven “teknologiforståelse” handler jo i bund og grund ikke om indkøb af (dyre) teknologier eller brugen af it og teknologi i undervisningen. For at arbejde med teknologiforståelse bliver vi til gengæld nødt til at arbejde med læringsforståelser, rum og pædagogikker, især hvis vi betragter teknologiforståelse som et dannelsesfag, der handler om at danne eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et samfund præget af øget digitalisering.

7   18

Teknologiforståelse i børnehøjde

Future Classroom Lab (FCL) på Københavns Professionshøjskole er et pædagogisk laboratorie, hvor der arbejdes med digitale teknologier og deres pædagogiske anvendelsesmuligheder. Fokus ligger bl.a. på udvikling af eksperimenterende praksisser, hvor børn leger og lærer af og med hinanden i fællesskaber, og hvor vi er undersøgende på børns og voksnes deltagelsesmuligheder. I denne artikel belyses to spørgsmål: Hvordan kan der udvikles en professionsfaglig teknologiforståelse i samklang med en lege- og læringsforståelse, der giver rum til eksperimenterende praksisser? Og hvorledes får vi børnene på banen, så de selv er undersøgende på og reflekterer over digitale teknologiers anvendelsesmuligheder?

0   20

Digital kreativitet – når elever lærer af hinanden

I dette debatindlæg belyser vi, hvorledes digital kreativitet kan udvikles i en pædagogisk praksis, hvor eleverne er skabende deltagere og indgår i læringsfællesskaber med andre elever. Vi forestiller os, at udvikling af mere dynamiske elev- og lærerpositioner i pædagogisk praksis giver børn og voksne mulighed for i højere grad at lære af og med hinanden. Vi er især optagede af at udvikle eksperimenterende læringspraksisser, hvor børn og lærere får lejlighed til at eksperimentere med at være undersøgende, skabende deltagere, medskabende i fællesskaber og kritisk modtagende i forpligtende læringsfælleskaber. Børn og voksne skal i langt højere grad have lejlighed til at eksperimentere med digitale teknologier og have mulighed for at lære af og med hinanden. Det kræver brede didaktiske design, hvor der er tid og rum til også at eksperimentere med elevers og læreres positioner i praksis.

0   41

”Det er fedt at lære af hinanden” – med Micro:Bit i pædagogisk praksis

I Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole arbejder vi med digitale teknologier og kreativitet i en eksperimenterende praksis. Future Classroom Lab er et læringslaboratorium, hvor elever, lærere, studerende og konsulenter mødes og sammen eksperimenterer med de mangeartede digitale teknologier. I et treugersforløb i Future Classroom Lab har elever på 6.- 8. klassetrin arbejdet tværfagligt med fagene matematik og science som omdrejningspunkt. I den forbindelse er der eksperimenteret med digitale ressourcer, bl.a. med Micro:Bit. I artiklen belyses, hvorledes Micro:Bit som læringsressource kan understøtte kreativitet og lægge op til nye (sam-) arbejdsformer i pædagogisk praksis.