Trine Ladegaard

Profilbillede af Trine Ladegaard

Sekretariatsleder

Skolens Venner

Skolens Venner er en landsdækkende frivillige forening, der organiserer frivillige skolevenner på skoler rundt omkring i Danmark. Skolevennerne er med til at øge elevernes trivsel med tillid, omsorg og nærvær, og understøtter elevernes personlige, sociale og faglige udvikling. Med bloggen bidrager vi til viden og debat om frivillighedens rolle og muligheder på skoleområdet med udgangspunkt i skolernes og de frivillige skolevenners erfaringer og oplevelser.

0   5

Skolen – den gode start på resten af livet

Om lidt starter en ny flok håbefulde, men også lidt betuttede små mennesker på en livsforandrende rejse – skoletiden er på godt og ondt med til at forme os alle som mennesker. Det børnene får med af viden, dannelse, sociale relationer men også konflikter, selvforståelse og følelsen af ikke altid at passe ind, følger med langt ind i voksenlivet.

0   9

Fra- og nærvær i coronaens tid

Et forår præget af fysisk fravær har fornyet opmærksomheden på betydningen af tid og nærvær.

0   5

Kan kemi sættes på formel?

Frivillighed på skolerne i form af skolevenner har en positiv betydning for eleverne, hvis samarbejdet mellem lærer og skoleven fungerer godt. Det er den grundlæggende konklusion i en undersøgelse Skolens Venner gennemførte i 2019.

0   6

Øget trivsel med frivillige skolevenner

Børns trivsel i skolen er et emne, mange er optagede af. Det er vi også i Skolens Venner, og vi tror på, at frivillige voksne i skolen kan være en vigtig brik, der bidrager til elevernes generelle trivsel