Henrik Stanek

Profilbillede af Henrik Stanek

journalist

folkeskolen.dk

Tovholder for netværket specialpædagogik

0   423

Ældre speciallærere går glip af aldersreduktion

En ung konsulent får mere i løn end en ung speciallærer. Til gengæld kan læreren se frem til færre undervisningstimer, når hun bliver 60 år. Nu oplever ældre lærere, at de bliver konverteret til konsulenter, og så går de glip af både løngevinst og aldersreduktion.

1   343

Sidste mand lukker og slukker for skole efter massiv elevflugt

Egernsund Skole har været udsat for elevflugt, siden byrådet i Sønderborg lige før jul indstillede skolen til at blive nedlagt i 2013. Reelt vil skolen være tømt for elever til sommer. Det frustrerer lærerne at være vidne til den storstilede afgang.

0   217

Krav om udbud gør speciallærere utrygge

Lærerne på Center for Specialundervisning for Voksne i Aarhus kan ikke være sikre på, at de har et job efter sommerferien. Kommunen vil lade andre byde på deres arbejde med at undervise sindslidende for at presse prisen på opgaven i bund.

0   240

Forbedring af ordblindes læsefærdigheder giver milliardbesparelse

1,8 milliarder kroner. Så meget kan der spares på de offentlige finanser, hvis samfundet satser på at øge indsatsen over for ordblinde og gøre dem til mere selvhjulpne læsere. Det viser nye beregninger foretaget for nationalbiblioteket Nota.

0   231

Region Midtjylland vil have styr på forbruget af ADHD-medicin

I hele landet stiger forbruget af ADHD-medicin. Region Midtjylland har den markant største stigning. Den regionale lægemiddelkomité vil undersøge, om man bruger for meget eller for lidt medicin. Og om det bruges rigtigt til de rigtige patienter.

0   168

Specialundervisning skal gøre borgeren til ekspert i sit eget liv

Hvis man opfylder vejledningen om kompenserende specialundervisning for voksne, understøtter man rehabiliteringen af den enkelte kursist, mener forstander Hans Jørgen Lodberg fra CSV-Aarhus. Det handler om at gøre borgeren til ekspert i sit eget liv.