Trine Hemmer-Hansen

Profilbillede af Trine Hemmer-Hansen

Lærer og Folkeskolens danskrådgiver og Folkeskolens idrætsrådgiver

Virupskolen og fagbladet Folkeskolen

Folkeskolens faglige netværk skal over de næste tre år have et særligt boost, og det betyder blandt andet, at hvert netværk i en periode skal have en faglig rådgiver. Jeg er den første i rækken, som lige er startet som Folkeskolens faglige rådgiver i dansk og idræt. Jeg vil både blogge selv, finde nye bloggere, svare på spørgsmål og være bindeled til redaktionen, omkring hvad der rører sig i de to fag – så giv endelig lyd, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele din historie! Min mail er: trinehemmer@hotmail.com

0   13

Når den mørke side får lov at fylde

Når jeg nu synes, at det hele går ganske godt i lærerlivet, så kan små ting alligevel ind imellem vokse sig (lidt for) store.

0   11

Skolernes motionsdag er forbundet med tradition

På fredag er der mange skoler, som traditionen tro afholder motionsdag. Dagen er betydningsfuld for mange elever og løber af stablen på et utal af måder.

0   18

Lejrskole udvider pandelampens skær

Grundet de ekstra trivselsmidler kom vi afsted med vores 7. klasse på tre dages lejrskole i sidste uge. Dage væk fra det almindelige klasseskema er vigtige i forhold til udviklingen af de dannelsesmæssige værdier og de fastlåste mønstre - både hos elever og lærere.

0   10

Idrætsundervisning uden en hal

Hvordan laver vi den optimale idrætsundervisning med tre klasser samtidig uden en hal indtil 1. december? Spørgsmålet ligger på alle idrætslærernes læber på min skole, da der endnu engang er kommet udsættelse af kommende hal.

1   10

Fordybelsesområder i dansk: Husk at få eleverne med i processen

I min 9. klasse arbejder vi løbende med årets fordybelsesområde - især efter endt hovedværk. På den måde kan jeg i samme ombæring finde andre genrer med samme tematik, og det styrker elevernes samlede forståelse af fordybelsesområdet op til prøverne.

6   35

Legegrupper i frikvartererne – go eller no go?

Vi lærere har fra omverdenen en indbygget forventning til struktur i vores undervisning. Men hvordan forholder vi professionelle os til, når struktur, aftaler og organisering også gør sit indtog i pauserne?

1   17

Hvor mange lejrskoler skal jeres elever på?

Handler det mest om prioritering og økonomi, når den enkelte skole beslutter, hvor mange lejrskoler eleverne må komme på? Desværre er der flere steder langt færre ture ud af huset med overnatning end før i tiden.

3   33

Svømning på bekostning af idrætsundervisning?

På vores skole får 4. og 5. klasses eleverne svømning på skemaet. Det betyder dog, at idrætsundervisningen bliver sat på standby imens. Jeg ville ønske, at prioriteringerne var anderledes.

2   24

Hvordan underviser vi elever i isolation?

Jeg oplever næsten dagligt, at én af mine elever er sendt i isolation ofte grundet nærkontakt til en Covid-19 smittet. Hvilke forventninger kan eleven/forældrene have til isolationsundervisning?

0   9

Idræt med hele årgangen udvider klassefælleskaber

Restriktionerne er nu i skoleregi heldigvis lempet over hele landet, og det mærker vi især i idræt, som har været hårdt ramt af Covid-19. Nu må vi heldigvis mødes og have undervisning på tværs af årgangen, hvilket i mine øjne er med til at udvikle vigtige kompetencer.

0   17

Er du blevet vaccineret?

I morgen starter mange af landets folkeskolelever op igen efter en lang sommerferie. Hen over sommeren er de 16+ elever blevet tilbud vaccine mod Covid-19, men ikke alle har sagt “ja tak” til dette tilbud – kan det give udfordringer i klasselokalet?

0   13

Idræt: Hvilket forløb skal du med sikkerhed genbruge til næste skoleår?

Eleverne er nu sendt på sommerferie og tilbage er arbejdsdage for os lærere, hvor blandt andet årsplanerne til næste skoleår skal udarbejdes. I år er jeg ikke i tvivl om, hvilket forløb der med garanti igen er at finde på årsplanen i idræt til min kommende 9. klasse.

0   24

Fra 3.- 4. klasse: Når klassen ikke er klar til at give slip på pædagogen

Der sker noget af et spring, når man går fra 3. til 4. klasse. Så er det både slut med at gå i SFO, og klassen har ikke længere en fast pædagog tilknyttet. Men hvilke tiltag kan gøres, når klassen ikke er klar til at slippe pædagogen helt?

0   17

”Tak for lyden af glade elever og nærværende lærere”

I sidste uge var jeg tre dage på lejrtur med min 8. klasse. Det var en fantastisk aktiv tur, hvor strålende vejr og elevernes enorme hjælpsomhed toppede med en besked fra en fastligger på campingpladsen, hvor vi overnattede.

0   14

Ny skoleleder: ”Hvad er dit bedste råd til mig?”

For lidt over en måned siden fik vi ny skoleleder på min skole. Efter blot et par uger ønskede han samtaler med samtlige ansatte for at danne sig et overblik over skolens kultur. Samtalen skulle blandt andet handle om gode råd til ham som ny leder.

0   5

Ekstra midler sætter fokus på trivsel

I Aarhus kommune er der givet midler til, at den enkelte skole får mulighed for at sætte fokus på trivsel gennem alternativ undervisning. Hvordan midlerne genererer trivsel, har skolerne forskellige bud på…

0   9

Afgangsprøver i skyggen af COVID-19 må ikke ramme eleverne

Jeg tror, at vi er mange lærere, som netop nu før prøverne står med en fornemmelse af at være bagud grundet et år med ekstreme forhold. Hvordan vi forvalter vores udfordringer, er altafgørende for elevernes drive i forhold til kommende prøver.

0   16

Idræt er fortsat vigtigt – selv uden en prøve

Eleverne i 9x har, helt naturligt, rettet deres fokus mod de mundtlige prøver i dansk og engelsk. Jeg vil dog stadig gerne fastholde undervisningen i idræt, da jeg mener, at faget har så mange dannelsesmæssige værdier.

0   16

Kan I hjælpe min elev med at finde en god prøvetekst?

Hen over de sidste par uger har der fra lærere på de sociale medier været stor efterspørgsel vedr. gode prøvetekster til eleverne. Vi undervisere må bare ikke glemme, at den proces, hvor eleverne selv søger, er værdifuld.

2   9

Idrætsundervisning – uden hal, omklædning og bad

Fra i dag vender vi tilbage til normalt skema på vores skole. Det betyder, at idræt er tilbage på skemaet i de uger, hvor vi må være fysisk tilbage på skolen. Alligevel bliver undervisningen noget amputeret, da vi hverken har adgang til hal, må klæde om eller bade efter endt undervisning.