Trine Hemmer-Hansen

Profilbillede af Trine Hemmer-Hansen

Lærer og Folkeskolens danskrådgiver og Folkeskolens idrætsrådgiver

Virupskolen og fagbladet Folkeskolen

Folkeskolens faglige netværk skal over de næste tre år have et særligt boost, og det betyder blandt andet, at hvert netværk i en periode skal have en faglig rådgiver. Jeg er den første i rækken, som lige er startet som Folkeskolens faglige rådgiver i dansk og idræt. Jeg vil både blogge selv, finde nye bloggere, svare på spørgsmål og være bindeled til redaktionen, omkring hvad der rører sig i de to fag – så giv endelig lyd, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele din historie! Min mail er: trinehemmer@hotmail.com

0   8

De passive faglige foreninger

Den er der stadig – passionen for idrætsfaget. Jeg oplever den dagligt blandt mine kompetente kollegaer i udskolingen samt på kurser. Tiden er dog knap til de mere frivillige fagforeninger som f.eks. for idrætslærerne, hvilket i sidste ende rammer eleverne.

0   4

iPrøvens mange øjne

Opgavekommissionen har afviklet deres første landsdækkende iPrøve i skriftligt dansk. Hvordan tilgodeser man 65.000 elevers forskellige behov, hvordan godkendes prøvesættet og sker der en evaluering af prøven efterfølgende? Efter selv at have haft prøven inde på livet, er min nysgerrighed vakt omkring den, og derfor har jeg talt med Charlotte Rytter (medlem af opgavekommissionen) om tilblivelsen og de mange øjne, der kigger med i processen.

0   7

Udfordringerne skal også til høring

Endnu engang har bevægelsesdelen været til debat, og igen må vi konstatere, at rigtig mange elever ikke får de 45 minutters bevægelse hver dag, som de har krav på. Inspirationen til denne blog kom efter at have læst artiklen ”Bevægelse i undervisningen: Fem lektioner ekstra idræt om ugen” fra Folkeskolen.dk

0   5

Studieforberedende vejledning

Inden længe starter de mundtlige prøver hos 9. klasseeleverne landet over. I dansk mundtlig er der stadig fri mulighed for, om den enkelte skole vælger prøveform A eller B.

0   5

Quidditch – et spil med plads til differentiering

Er du lige så god som Harry Potter til at fange det gyldne lyn? Quidditch er et spil med tempo, action og taktik – og så er det genial at udvikle på ved hjælp af spilhjulet. Her til morgen præsenterede vi spillet for vores 7. klasseelever…

4   14

Den nye iPrøve er født

3 ½ time. Adgang til nettet. Fire forskellige opgaver – værsgo’ at vælge! I dag sad samtlige 9. klasseelever til afgangsprøven i skriftlig dansk - til den splinternye iPrøve. Jeg har kigget opgaverne og den nye iPrøve igennem – og gennem tre kategorier ”opgavekravene, emnerne og genrerne” vil jeg vurdere den nye prøveform.

0   14

Bevægelsesdukse kan hjælpe læreren

Som et led i udviklingen omkring mere bevægelse på vores skole vil vi fra næste år indføre dukse, hvis fokus udelukkende bliver på bevægelsesdelen i fagene. Mine to klasser bliver forsøgskaniner indtil sommerferien – for hvordan bruges duksene på den bedste måde?

0   7

Chokolade? – Ja, tak!

Turen på dette års skolemesse i Aarhus var endnu engang et besøg værd. Allerede ved indgangen blev jeg budt på et stykke chokolade, og det skulle vise sig bestemt ikke at blive det sidste stykke jeg blev budt…

0   7

Idræt som udtræksfag – velkommen, igen!

Tredje år i træk ud af tre mulige. Vi hilser endnu engang idrætsprøven velkommen på vores skole. Her kommer nogle fif til andre lærere, som evt. skal have elever op for første gang.

7   11

Feedback på elevtrivselsmålingen – eleverne skal høres

Den årlige elevtrivsel-undersøgelse er igen kommet på dagsordenen på vores teammøde. Hvordan formidler vi bedst muligt ud til eleverne og forældrene, hvad der springer i vores øjne – og hvilke tiltag skal der sættes i værk i klasserne?

0   9

Halgulvets finurlige opdelinger – kosmos eller kaos?

Både i min egen barndoms idrætsundervisning og nu i mit virke som idrætslærer har den planlagte aktivitet i faget idræt ofte været noget, en hel klasse kunne lave sammen. Men hvad sker der, hvis samme spil foregår på seks forskellige baner rundt om i hallen – bliver der tale om kosmos eller kaos?

4   15

READ – sammen om læsning

Det er både hyggeligt at læse sammen med min pige, og samtidig styrker jeg også hendes sprog og forudsætninger for at lære at læse. READ har startet en nysgerrighed på ord hos min pige, som hun ikke havde før….

0   8

Indholdsområderne i idræt er trukket – hvad så nu?

D. 1. april var det i år tilladt at trække indholdsområder til idrætsprøven i 9. klasse – også selvom eleverne endnu ikke ved, om de skal op i idræt eller ej. Hvordan bruger eleverne og lærerne tiden bedst indtil de d. 24. april reelt ved, om de skal op i idræt eller ej?

0   10

At "tømme" billeder

I tre uger har mine lærerstuderende og jeg haft et spændende forløb om billedanalyse i dansk på 6. årgang. Forløbet valgte vi at kalde ’At tømme billeder’. Eleverne fik en indføring i analyse samt begreber inden for dette. Vi udvalgte herefter seks perspektiver på analysen, og til sidst sluttede vi med, at eleverne skulle fabrikere deres eget billede. Alt blev ”tømt”, og eleverne responderede enormt godt på de opstillede kriterier for opgaven. De evnede både som individuel og som gruppe at komme yderst tilfredsstillende omkring det teoretiske i deres arbejde samt gennem praksisdelen.

0   7

Fokus på idrætskultur gennem løb, spring og kast

I juni måned i år afholdes der Skole OL her i Aarhus. I den anledning har Aarhus kommune valgt at poste penge i endnu et nyt projekt – en lærebog til eleverne på mellemtrinnet med fokus på idrætskultur gennem løb, spring og kast.

0   10

Den verbale vold

Er vi skarpe nok på den verbale vold? Vi lader ikke i dagligdagen eleverne tæve løs på hinanden – det stopper vi til hver en tid med sanktioner og konsekvenser til følge. Men den verbale arena er noget andet, for hvornår bliver et andet menneske ramt af ord?

0   6

Inspiration til idrætsundervisningen – ’Skolen i Virkeligheden’

Ud over forskellige kurser, bogsystemer og erfarne kollegaer kan hjælpen nogle gange komme fra hjemmesider, som enten ”serverer” et fedt forløb til din klasse eller endnu bedre - de kommer ud til dig med nye alternative inputs. Men hvordan vælger jeg mellem det utal af links, som jeg konstant præsenteres for og selv opsnapper?

0   9

Den svære problemformulering

I morgen starter projektopgaven i min 8. klasse. I år har vi sat mange kræfter ind på at få lavet den gode problemformulering, for erfaringen viser mig, at det er den, der volder eleverne de største problemer.

0   10

De beskikkede censorer i idræt er klædt på

37 nye som gamle beskikkede censorer blev i fredags klædt godt på til de kommende idrætsprøver rundt om i landet i juni måned. Der blev både diskuteret helhedsvurderingen af prøven, gode råd når man har censorkasketten på for første gang samt for og imod en fast tidsramme af den praktiske og den teoretiske del.

5   28

Den lærerstuderendes positive indspark

Flere gange om året åbner vores skole, som alle andre skoler, dørene op for lærerstuderende, som skal med i klasselokalet og opleve en lærers hverdag.