Trine Hemmer-Hansen

Profilbillede af Trine Hemmer-Hansen

Lærer og Folkeskolens danskrådgiver og Folkeskolens idrætsrådgiver

Virupskolen og fagbladet Folkeskolen

Folkeskolens faglige netværk skal over de næste tre år have et særligt boost, og det betyder blandt andet, at hvert netværk i en periode skal have en faglig rådgiver. Jeg er den første i rækken, som lige er startet som Folkeskolens faglige rådgiver i dansk og idræt. Jeg vil både blogge selv, finde nye bloggere, svare på spørgsmål og være bindeled til redaktionen, omkring hvad der rører sig i de to fag – så giv endelig lyd, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele din historie! Min mail er: trinehemmer@hotmail.com

0   7

Den reflekterende skole-hjem-samtale

Hvad kendetegner den gode samtale mellem skolen og hjemmet, og hvordan får vi eleven mere på banen til disse samtaler? Mine samtaler tager udgangspunkt i elevens egen holdning til faget, arbejdsmetoder, indsats samt forbedringer – det virker godt for mig.

0   9

Nyttige links til bevægelse og idrætsundervisning

Kære alle idrætslærere! Lige meget om du underviser i indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen findes der mange muligheder for at blive klædt godt på som idrætslærer. Nogle af disse links kræver mere tid end andre (og nogle få kræver også betaling) – men rigtig mange gode hjemmesider er med til at hjælpe, inspirere og komme med nye input til undervisningen. Her har jeg udvalgt en del links, som i den grad er med til både at inspirere mig og samtidig give mig mulighed for at være up-to-date med den nyeste videnskab inden for idrætsverdenen.

1   12

Lysten til at lære

Som lærer i snart 13 år ser jeg en stor forskel på især drengenes lyst til at lære i skolen. Jeg har haft en klasse med et klart undertal af drenge, som trak hinanden ned, når det gjaldt flid og indsats. Det var tydeligt, at kulturen blandt drengene i klassen var, at det at lave lektier hjemme eller bruge tiden fornuftigt i timerne ikke lå højt på deres ”to-do-liste”.

0   18

Fra verdens største til verdens mindste…

I 10 år arbejdede jeg som efterskolelærer på en idrætsefterskole. En af landets største – og dermed også med en rigtig fornuftig økonomi. Skolen havde rådighed over mange haller af forskellige arter her i blandt verdens største parkourhal samt et væld af nyt indkøbt udstyr. Så på det punkt var det en drøm at være idrætslærer.

4   10

Evaluering på evaluering

I morgen er sidste dag med vores ’uge sex-uge’. En uge med en anden dagsorden på skemaet end normalt. En uge med kroppen i centrum. Som så ofte efter et forløb skal der evalueres – men hvordan/hvad er det vi evaluerer på? Hvad er en evaluering egentlig – og hvad skal den afspejle? I denne uge handler min blog om evalueringsbegrebet – om evaluering på evaluering.

0   10

Samarbejde på flere planer – del 2

For et par uger siden skulle mine elever i idræt vise deres opvarmningsprogram. Temaet for både gruppens arbejde samt selve opvarmningsprogrammet var samarbejde. Det blev et forløb med både sved, seriøsitet samt frustrationer.

9   18

Når morfar er med på sidelinjen

I min 6. klasse har jeg en dreng, som i perioder er meget udfordret af ADHD. Han har brug for vores to-lærer timer, hvor der, som han selv udtrykker det, er mere ro og hjælp til de svære opgaver. Men hvad så med alle de andre timer, hvor han også har brug for den ekstra hånd på skulderen? Løsningen for ham er at invitere sin morfar med i klasselokalet.

0   12

En idrætskulturel ændring skal der til - helt ned i indskolingen!

Jeg er en heldig lærer. Det er jeg, fordi Aarhus kommune er så fantastiske til at udbyde en række kursuser med dygtige kompetente undervisere i idræt. Jeg er også heldig med min ledelse, da de gang på gang prioriterer at sende mig af sted for at dygtiggøre mig. Det kursus, jeg nu er på, løber over de næste tre år, og det handler i høj grad om at kunne se udvikling i de processer faget udsættes for i skolerne. Målet er, at skolerne skal blive bedre til at få tydeliggjort en linje, der løber fra de yngste klasser og op gennem årgangene, hvor idrættens indhold begrebsliggøres i langt højere grad end tidligere.

8   10

Dysleksi løber med opmærksomheden

Som lærer i klasser med ordblinde elever får både jeg og mine elever kurser, opfølgning samt ekstra støttetimer - men hvor er mit kursus, min opfølgning og støtte til mine elever med andre særlige behov? Jeg er i det daglige særligt udfordret af en elev med tourette, og det samme er eleven selv. Men hvor er hjælpen henne til mig som lærer samt den ekstra støtte, eleven har brug for?

0   14

Samarbejde på flere planer

Vores to 8. klasser skal i idræt sætte fokus på begrebet ’samarbejde’ på flere forskellige niveauer. Indholdsområdet er fysisk træning – temaet er samarbejde. Dvs. at alle øvelser skal tage deres afsæt i en form for samarbejde, hvor man er flere om aktiviteten. Her er mit bud på, hvordan man for eleverne via en praktisk samt refleksiv opgave kan introducere et tema, som kan lægges ind under flere forskellige indholdsområder.

0   7

Børn er mere ens, end de er forskellige

Christian Hyltoft Hellum er leder på Katrinebjergskolen i Aarhus, og han byder mig pænt inden for på sit kontor. ”Har du ikke lyst til at komme herop, så kan du se NEST-klasserne og møde eleverne?”, var hans første bemærkning, da vi talte sammen i telefonen sidste uge. Jo, tak. Jeg vil gerne både se og høre mere om det spændende projekt, Katrinebjergskolen har stablet på benene siden sommeren 2016.

6   48

Du krænker min datters blufærdighed…

Jeg modtog forleden i min indbakke en meddelelse, hvor en mor til en pige i min klasse problematiserede, at eleverne skal i bad efter idræt.

0   4

Når it og medier giver en håndsrækning til udfordrede elever (del 3)

Rigtig mange børn og unge benytter internettet i fritiden i så høj grad, at deres medieforbrug står i kontrast til skolens som oftest meget skriftlige tilgang til undervisningen. I denne sidste blog (del 3) vil jeg sætte fokus på differentiering forhold til læsningen, Derudover beskriver jeg fordelene ved at bruge multimodale tekster til de elever, som er udfordret læsemæssigt. Til sidst vil jeg agitere for brugen af it som understøttende værktøj i hele klassen generelt, da det kan have en gavnlig effekt på alle børn samt tilføre en afvæbnende stemming i forhold til enkelte elevers følelser omkring den ellers lettere stigmatiserende it-rygsæk.

0   13

Uge sex: ’Kroppen i centrum’

Årgangsmødet i dag havde ét punkt på dagsordenen. Undervisningsindhold, mål og rammer for uge 6 med vores 7. årgang. Efter massiv mediedækning omkring badekulturen og den generelle forskrækkelse over kroppen i både folkeskolen og gymnasierne blev vi hurtig ret enige om det overordnede emne: ”Kroppen i centrum”.

0   13

Når it og medier giver en håndsrækning til udfordrede elever (del 2)

Rigtig mange børn og unge benytter internettet i fritiden i så høj grad, at deres medieforbrug står i kontrast til skolens som oftest meget skriftlige tilgang til undervisningen. I blog nr. 2 sætter jeg fokus på den skriftlige tilgang til læsningen, og hvordan jeg i undervisningen kan bruge de multimodale tekster som et supplement til forståelse af læsningen.

6   11

Når den faglige stolthed må vige

For mig som idrætslærer er det naturligt, at elever møder op omklædt til min undervisning. Jeg ser blot gennem medier og hører via overleveringer, at udfordringen omkring dette er ganske stor flere steder. Jeg arbejder selv på sagen i mine klasser, og her lykkes heller ikke alt. I min ferie stødte jeg ind i en gammel veninde, der gennem hendes kampe omkring omklædningen har været nødt til at udvikle en ny strategi.

0   6

Når it og medier giver en håndsrækning til udfordrede elever (del 1)

Rigtig mange børn og unge benytter internettet i fritiden i så høj grad, at deres medieforbrug står i kontrast til skolens som oftest meget skriftlige tilgang til undervisningen. I de næste tre blogs er jeg optaget af de positive sider internettet kan bidrage med i skoleregi – både hvad angår den mundtlige del, den skriftlige del og differentiering -  alt sammen med fokus på læsningen og de udfordrede elever.

0   6

De syv skarpe til læreren – fokus på prøven i idræt

Undervisningsministeriet har til hvert prøvefag i folkeskolen lavet ’De syv skarpe’, hvor lærere kan gå ind og læse om betydningsfulde fokuspunkter ift. den valgte prøve. I idrætsfaget er det vigtigt, at man klikker ind på punkterne, inden klassen evt. skal op i idræt. Især punkt nr. 3 med fokus på de valgte temaer omhandler en del af undervisningsbeskrivelsen i 9. klasse – kan være til gavn. Nedenfor ses de syv skarpe til idrætslæreren:

0   19

Status efter et halvt år med tolærertimer – det gør en kæmpe forskel

D. 30. april 2015 skrev Charlotte Birk Bruun en blog med titlen ’Gør understøttende undervisning til tolærertimer og få bedre inklusion”. Min skole var én af de skoler, som valgte at omlægge de understøttende timer til tolærertimer. Det har betydet, at både min 6. klasse og min 8. klasse har tre timer om ugen med to lærere på. Det har gjort en kæmpe forskel for både mine elever og for min faglige stolthed som lærer. I denne blog vil jeg komme ind på nogle af de tiltag, vi har gjort os for at udnytte timerne bedst muligt.

0   12

Det forskrækkede idealbillede af kroppen

I starten af december måned havde Gymnasilærernes Idrætslærerforening fokus på gymnasielevers manglende badning efter idrætsundervisningen. I sidste uge prøvede jeg at sætte fokus på det blandt mine elever i udskolingen. Specielt i min 8. klasse fik vi en god snak om deres opfattelse af egen og andres kroppe.