BLOG Virkelighedens Vestby

Abonner på nyt om Virkelighedens Vestby i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

1   11

Giv sprogprøverne samme omgang som de nationale test

På årets DLF-kongres holdt jeg et indlæg, hvor jeg sammenlignede de nationale test med sprogprøverne. I begge tilfælde tilføjer vi eleverne unødvendige nederlag og bruger meget af vores arbejdstid, til gengæld får vi ingen brugbar ny viden. Så nu hvor DLF har landet en forbedring af de nationale test, må det være på tide at Sammen om Skolen kigger på en erstatning for sprogprøverne i derers nuværende form.

7   78

Minoriteternes racisme

Racismen blandt elever med tosproget baggrund kan være meget tydelig, og den kommer desværre fra hjemmet.

38   97

Partipolitisk neutral – værdipolitisk aktiv.

I folkeskolelovens formålsparagraf står ’ Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati’. I ’ligeværd’ ligger, at mine elever er lige meget værd, uanset fødeland. I ’demokrati’ ligger, at man har fuld ret til at tale imod gældende lovgivning. Så herfra en stor tak til min fagforening, der på vegne af lærerstanden agerer fuldstændigt indenfor rammerne af gældende lovgivning.

4   93

Ministeren der skuffede… igen og igen

Dette blogindlæg har været længe undervejs. Allerede i oktober ’19 skrev jeg de første noter. Siden da er der kommet flere og flere sager til, og nu flyder bægeret så endeligt over.

0   15

Sprogprøver: En dårlig ide, ikke mindst under corona-vilkår.

På dagen, hvor vi fik at vide at nedlukningen og nødundervisningen fortsætter foreløbig 3 uger endnu, er der mange bekymringer om sommerens eksamener. Men lige nu sidder tosprogede skolebørn midt i prøver, der er lige så vigtige for dem: sprogprøverne. De tages allerede fra indskolingen, og kan i yderste konsekvens medføre, at elever bliver tvunget til at gå et klassetrin om.

2   188

Jeg er ikke umotiveret. Jeg har urimelige arbejdsvilkår.

I 2019 var folkeskolereformen til eksamen. Timss-undersøgelsen af danske elevers matematikkundskaber i 4. klasse viser tydeligt, at eleverne ikke er blevet dygtigere af at gå i den danske folkeskole under reformen fra 2013.

2   12

Tolerance er tolerancens forudsætning

Hvis man kræver respekt og tolerance, må både vi som lærere og skolen som institution selv udvise respekt og tolerance. Ellers bliver det svært at tage de svære samtaler, når det er nødvendigt.

0   30

Voldsparathed - en kultur med konsekvenser

Læring sker alle steder. Også i skolegården, og også i fritiden. Desværre er der ikke altid overenstemmelse mellem de værdier vi prædiker, og børnegruppens eget værdisæt.

1   3

Pædagogisk omsorg i coronaens tid

Sundhedsstyrelsen anbefaler afstand som det vigtigste værn mod Corona-smitte. Men en skolehverdag er fyldt med episoder, hvor fysisk kontakt er et naturligt element i den pædagogiske værktøjskasse.

1   39

Kære 3.b. Det er en rigtig dårlig test.

I dag spildte jeg min tid på arbejdet. Jeg spildte også mine elevers tid. Heldigvis havde jeg forberedt mig godt på at spilde tiden, så jeg håber jeg undgik at skade elevernes selvtillid imens. I dag gennemførte jeg nationale test i min 3. klasse.

4   75

Giv de svageste børn de dårligste værktøjer

Så kom den politiske handling på den efterhånden lange saga om de nationale test endelig. Efter at eksperter har påvist, at testene er ubrugelige for lærerne og tæt på skadelige for eleverne, har man naturligvis valgt at afskaffe dem… bortset fra på de 20 % dårligst præsterende folkeskoler. Dermed tvinger man de svageste elever til at bruge det dårligste værktøj.

3   19

Hvilken farve er hudfarven?

En lille historie fra dagligdagen om integration midt i en tegnetime.

0   19

Matematik som andetsprog

Matematik formidles via sprog, forstås gennem sprog, og det kræver sproglig forståelse at løse opgaverne. Det er derfor ingen overraskelse, at dimensionen dansk som andetsprog fylder meget i matematikundervisningen af tosprogede elever.

0   19

Kommunikation til tosprogede forældre

Tosprogede elever har naturligvis tosprogede forældre. Selvom disse er ligeså forskellige som deres børn, er der alligevel nogen fællestræk, man med fordel kan tænke på, når man har kontakt med hjemmet.

0   7

Eid som skolefridag

Når langt de fleste af en skoles elever alligevel holder fri, hvorfor så ikke tage hensyn til det i planlægningen af feriedage?

0   38

Paludan i børnehøjde

Som lærer i folkeskolen skal jeg ”forberede eleverne til deltagelse (…) i et samfund med frihed og folkestyre.” Men som lærer i en 2. klasse er jeg også en væsentlig voksen i mine elevers liv, og de kommer til mig når de er bange eller har hørt noget, de ikke forstår. Så hvor står jeg, når det mine elever er bange for og ikke forstår er en dansk politiker i en folketingsvalgkamp?

0   16

Den sproglige skævhed i de nationale test

Udover de mange øvrige svagheder i de nationale tests, har de også en indbygget uretfærdighed overfor tosprogede elever.

0   7

Folkeskoleforliget set fra den ideologiske helikopter

Forliget om en justering af folkeskolereformen indeholder ikke kun praktiske ændringer, men har også et par alarmerende ideologiske tidsler gemt.

0   3

Et sted skal eleverne jo gå i skole.

Mange forældre på omegnsskolerne omkring Gellerup og Toveshøj har udvist en nervøsitet ved at acceptere ghettoskolernes tosprogede elever på deres skoler.

1   8

Hellere en unødvendig underretning end et år i fængsel?

Et års fængselsstraf til skoleledere der ikke overholder underretningspligten vil sikkert få underretningsantallet til at stige. Men er det i virkeligheden en god ide?

Netværket Dansk som andetsprog er for alle, som underviser i dansk som andetsprog eller har interesse for undervisning af flersprogede elever og nyankomne.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
979 andre er allerede tilmeldt