BLOG UU Snapshots

SKRIBENTER
Gitte Brun:

UU vejleder

stine nedelkovski:

UU-vejleder

Katja Schertiger:

UU-vejleder

Abonner på nyt om UU Snapshots i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

1   39

Duk jer … vejlederen kommer!

Da jeg gik i folkeskolen, blev man hentet i klassen, når man skulle til skoletandlægen. Der gik altid en gysen gennem klassen, når den hvidkitlede assistent bankede på døren og så på sin seddel – slap man med skrækken, eller var det nu…. Ikke ulig nogle af de nuværende elevers oplevelse, når vejlederen henter elever til individuelle samtaler…

0   16

’Alle elsker uge 6’

Siger en af mine UU-vejleder kolleger med slet skjult misundelse. Vi var i gang med en snak om ’uddannelse og job’, som er et af de 3 ’timeløsefag fag’ i folkeskolen, også kaldet et obligatorisk emne, som kører på tværs af fag og igennem et helt folkeskole-liv. De 2 andre er færdselslære og Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab.

0   20

Hvad bliver der mon af de ikke-uddannelsesparate?

Hvert år i 10 klasse er der elever der bliver vurderet ikke-uddannelsesparate ved den endelig parathedsvurdering - og det er ikke en let vurdering, hverken at afgive eller at tage imod. Denne blog handler om en af disse unge, som jeg af mere eller mindre tilfældige årsager stadig kender her 5 år efter denne vurdering - og jeg priser mig lykkelig for, at jeg kender hende stadigvæk, for hun har lært mig meget - om at være en god vejleder, men også om at uddannelsesvalg tager tid - og at vores vejledning, på trods af vurderingerne, kan gavne de unge på sigt.

0   7

Efter(skole)tanker

Strøtanker om dannelse, mangfoldighed og "spild af tid" på efterskoler og 10. klasser...

0   15

Hack uddannelsesdiskursen

Hvornår havde du sidst lyst til at gøre noget, du følte dig presset til? Eller noget, der lød som det næstbedste? For ikke at tale om noget, som ikke var din egen, men andres drøm? Der tales meget om skævheden i søgningen til gymnasier og erhvervsuddannelser og om, hvordan vi kan få flere unge på erhvervsuddannelserne. Det er et fælles ansvar at tale ligeværdigt om alle uddannelsesveje efter grundskolen. Vi er nødt til at give måden, vi taler om uddannelse på et gedigent eftersyn, så unge kan begynde at vælge uddannelsesvej af lyst og ikke af nød.

1   10

Fake it till you make it…

For nogle elever er drømmen om at komme ind på en gymnasial uddannelse så brændende, at skolelivet i 10. klasse kommer til at handle mere om at fremvise en perfekt overflade som skoleelev, end om at undersøge, overveje, tvivle og lære.

0   10

Alle unge skal udfordres på uddannelsesvalget - hvis de vælger gymnasiet..

Hos UU- vejledere ligger det efterhånden på rygraden, at vi stiller spørgsmål til det uddannelsesvalg de fleste unge tager: Gymnasiet. Måske glemmer vi, i vores iver efter at få unge ind på erhvervsskolerne, at udfordre den anden vej rundt?

UU-vejledernetværket er for alle, der arbejder i Ungdommens Uddannelsesvejledning eller interesserer sig for området. I samarbejde med UU-forum i Danmarks Lærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
519 andre er allerede tilmeldt