BLOG Ungdomsbyen

SKRIBENTER
Jonas Lieberkind:

Lektor, Ph.d.

Malene Rungvald Christensen:

Leder af Ungdomsbyen

Andreas Beck Kronborg:

Projektleder

Marie Louise Petersen:

Lærer og eTwinning-ambassadør

Thilde Nordly:

Pædagogisk konsulent

Abonner på nyt om Ungdomsbyen i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   5

Hvordan gør vi det nemmere at undervise bæredygtigt?

Bæredygtig undervisning er ikke altid lige nemt at tilgå. For hvordan hænger problemer med mikroplast i fisk sammen med litterære kanonlister i dansk? Og er det overhovedet relevant at undervise i bæredygtighed i andre fag end naturfag? Hvad mener I om det?

1   10

7 sjove øvelser til at styrke socialt samvær, motivation og bevægelse

Relationer dannes gennem sanser, oplevelser og fælles referencer. Det må vi ikke glemme i det digitale klasseværelse. Ungdomsbyen har samlet 7 sociale øvelser for at skabe sjov og nærvær på afstand.

0   6

Digital relationskompetence – hvordan gør vi?

Når vi som lærere står foran eleverne, inddrager vi i høj grad både fysiske og sanselige elementer, for at få læringsfællesskabet til at spille. Men når vi pludselig sidder bag hver vores skærm, må vi skrue på en række ting, som vi kender fra normal klasseundervisning for at kunne bibeholde læringsfællesskabet.

3   4

Klassetrivsel skal ikke glemmes bare fordi klasseværelset er digitalt

Da landets skoler lukkede ned, åbnede de digitale klasseværelser for alvor op. Der har været fokus på at få den online undervisning op at køre, men det er vigtigt, at vi ikke glemmer klassetrivsel i den forbindelse, da det har stor betydning for elevernes engagement og deltagelse i undervisningen.

0   3

Bliv kompetent til bæredygtighed på en erhvervsuddannelse - fra podcast ’Samtaler om Uddannelse’

I Ungdomsbyen har vi på vores erhvervsforløb opdaget, at det er højest relevant for alle elever, der går op i bæredygtig livsstil og en grøn fremtid, at kigge mod erhvervsuddannelserne. I dette blogindlæg dykker vi ned i, hvordan en uddannelsesdirektør for erhvervsuddannelsen Tradium ser den grønne omstilling på sin skole.

0   6

Lav LARM for LGBT på engelsk

Ungdomsbyen og LGBT+ Danmark lancerede i 2019 det gratis undervisningsmateriale ´LARM for LGBT-rettigheder', der er særdeles velegnet til kompetenceområdet 'køn, seksualitet og mangfoldighed' i SSF. Materialet skulle inspirere og hjælpe lærere i Danmark til at tilgå et komplekst område, men det har sidenhen vist sig, at materialet har langt større internationalt potentiale end først antaget.

0   3

En fremtid uden frygt kræver uddannelse i bæredygtighed

I 2015 vedtog FN 17 ambitiøse og globale verdensmål for en bæredygtig fremtid. UNICEF beretter om unge i frygt og lærere, der ikke lytter på dem. For at målene kan blive indfriet, kræver det en markant forandring i den måde, hvorpå vi vejleder de unge i deres uddannelsesvalg. I Ungdomsbyen mener vi, at erhvervsuddannelserne er en væsentlig del af løsningen. Eleverne er motiverede. Men er lærerne klædt på?

0   8

Lav bare lidt LARM!

Seneste undersøgelse om udførelsen af Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab (SSF) af ALS Research påviser, at lærere kan have svært ved at håndtere det obligatoriske og tværfaglige emne. Ungdomsbyen og LGBT Danmark indgår nu et samarbejde for at lave LARM for LGBT-rettigheder og gøre det nemmere for lærere at undervise i kompetenceområdet køn, krop og seksualitet. Ungdomsbyen giver her megafonen videre til Andreas Beck Kronborg, projektleder hos LGBT Danmark bl.a. for AURA; Et landsdækkende initiativ for etableringen af lokale mødesteder for unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering.

1   4

Elevens læring eller det sikre valg overfor en uvis fremtid?

Hvad gør vi, når mere end hver femte dreng i Danmark ikke får en ungdomsuddannelse, og 70.000 unge fra en ungdomsårgang ikke har et arbejde eller en uddannelse op til det fyldte 30. år? Og forholdsvist mange elever falder fra en påbegyndt ungdomsuddannelse?

0   38

Demokratisk dannelse?

Ofte mener mange, at danske unge er uinteresserede i demokrati og ikke ved nok om det politiske samfund. Er de unge demokratisk dannede? Og er de klar til, når vi i det kommende år går til stemmeurnerne?

0   3

I kulturmødet bliver verdensmålene til virkelighed

Det er en stærk oplevelse at bringe unge mennesker fra fire kontinenter sammen og se, hvordan kulturmødet forløber.

0   12

Hvorfor er mødet mellem otte danske og libanesiske skoler vigtigt?

Global dannelse er centrum for studietur i Libanon, hvor danske og libanesiske lærere og elever knytter bånd til hinanden og udvikler undervisningsforløb med udgangspunkt i Verdensmålene, demokrati og medborgerskab.

1   12

Er demokratisk dannelse vigtigt? - Debat på Lærermødet 2017

Demokratisk dannelse – er det noget, man underviser i? Spørgsmålet blev stillet på Lærermødet på Ryslinge Højskole i sidste uge – Læs, hvad vi debatterede

0   14

Verdensmål – 17 mål sat af FN for en bæredygtig verden – hvad har det med uddannelse at gøre?

Det er fantastisk, at 193 lande har lavet en plan, som skal sikre en bæredygtig fremtid for alle på jorden, er det ikke værd at tage med i undervisningen?

0   6

Erhvervsuddannelse – er det noget for mig?

Vi har brug for at omtale og se de folkeskoleelever, som ikke umiddelbart tager en ungdomsuddannelse, med nye briller. Det er sejt, at at tage en erhvervsuddannelse, det er ikke uddannelsen for en restgruppe.

0   10

Hvad er kvalitetsuddannelse egentlig for en størrelse?

Hvorfor er der altid kun fokus på dansk og matematik, når man vil sikre dygtige elever? Hvorfor er der ikke større fokus på kritisk tænkning, globale værdier og dannelse?

0   6

Menneskerettigheder og fokus på dannelse i den danske folkeskole

Undervisning i menneskerettigheder skal i langt højre grad være på skoleskemaet. Viden, færdigheder, attituder og adfærd hænger uløseligt sammen, hvis man vil sikre kvalitetsuddannelse for alle.

1   10

Vestindien solgt for 100 år siden – og racisme, er det noget man underviser i?

Danmark solgte Vestindien til USA for 100 år siden – men husker vi at undervise i den danske slavehistorie i dag?