BLOG Tyskbloggen

SKRIBENTER

Abonner på nyt om Tyskbloggen i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   13

Hvad mener den nye formand for TLFG

Som nyvalgt formand for Tysklærerforeningen for Grundskolen TLFG, vil jeg sige tak for valget og præsentere mig selv og det, vi brænder for.

0   22

Tysk skal fremmes

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLGF) har med baggrund i en række positive udtalelser fra regeringspolitikere og nu senest svar fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby, iværksat en underskriftsindsamling blandt Danmarks tysklærere, der gerne skal føre til, at faget bliver obligatorisk prøvefag.

1   15

Hvorfor skal tysklærere bruge eTwinning i arbejdet med ”Det 21 århundredes kompetencer?”

Man kan undersøge, hvorfor ’Det 21 århundredes kompetencer’ er kommet i fokus og hvilke kompetencer, der egentlig er i spil. Man kan også undersøge, hvorfor eTwinning kan være en del af svaret for tyskfaget.

0   22

Interesserer du dig for tysk og det tyske sprog?

Kan du svare ja på ovenstående er nedenstående to arrangementer sikkert noget for dig – og dine elever! Første tilbud ”Er du til tysk?” finder sted fredag den 2. september 2016 medens det næste ”Tag der deutschen Sprache” løber af stabelen 10. september 2016.

0   24

Forslag til tysk sprogstrategi

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har med baggrund i den holdning, regeringen har givet udtryk for, hvad angår faget tysk, sammenskrevet en række udsagn fra regeringspolitikere. Det hele begyndte den 28. august 2008, hvor statsministeren udtrykte, at regeringen gerne så, at danskerne blev bedre til tysk. Der afsluttes med de sidst afgivne tilkendegivelser i juni 2016. Herpå følger TLFG op med 6 konkrete forslag til, hvorledes tyskundervisningen i grundskolen kan styrkes. Blogindlægget her er sendt til undervisningsminister Ellen Trane Nørby samt til de enkelte partiers ordførere i Folketingets Børne- og undervisningsudvalg.

0   201

Lær fremmedsprog - lynhurtigt!

Det kan lade sig gøre at lære fremmedsprog ved selvstudium, men det skader heller ikke her at følge ordsproget ”Viljen ser Vor Herre på”. Hvor der er vilje er der en vej. Hvis man arbejder ihærdigt i det daglige, opnår man også resultater. I denne artikel er det imidlertid et spørgsmål om, hvorledes man med selvdisciplin får anvisninger på, hvordan et fremmedsprog kan tilegnes. Indlægget afsluttes med konkrete anvisninger, der kan være tysklærerne en hjælp i søgning efter materiale til den daglige undervisning.

1   408

Lærernes efteruddannelse – spændende muligheder

Vi skriger på efteruddannelse – men vil vi?

0   371

2 år med tysk fra 5. klasse

Der har nu været undervist i tysk fra 5. klasse i to år. Af færdighedsmålene fremgår det, at eleverne i fase 1 kan bruge sproget i sang, spil, leg og bevægelse - en kendsgerning, der bekræftes af nedenstående, hvor der henvises til lærerudtalelser om daglig praksis, og hvor forskning i forbindelse med tidlig fremmedsprogsundervisning eksemplificeres.

0   489

Mulighed for gratis faglig udvikling

Som registreret bruger (gratis) på www.etwinning.net har man som lærer løbende mulighed for at deltage i gratis pædagogiske online kurser- her kaldet Læringsarrangementer

0   689

Løbende faglig opdatering – en del af det faglige løft

Blogindlægget giver et historisk rids af den problematik, de faglige foreninger har stået i med henblik på oprettelse af fagligt- pædagogiske kurser for faglærerne. Der peges endvidere på løsningsmuligheder fremadrettet.

1   754

Wir können was mit Deutsch und eTwinning.

Påskønnelse af flot læringsforløb med dansk deltagelse med 300 Euro til deling mellem de deltagende klasser. Med venlig hilsen: Pädagogischer Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich Graurheindorfer Str. 157 D-53117 Bonn

1   753

Godt man ikke er tysklærer i Sverige! Eller …?

Lärarnas Riksförbund i Sverige har midt i april 2016 barslet med en rapport om moderne sprog. I dette indlæg kigges der nærmere på rapporten og dens konklusioner, og der gives overvejelser om, hvorledes det forholder sig for os i grundskolen i Danmark.

0   569

Som ringe i vandet!

Tysk som undervisningsfag breder sig i det sønderjyske område. Sidste år Tønder og Aabenraa. Efter sommerferien også i Sønderborg. Jeg har haft en snak med lærer og faglig vejleder ved ”Global House” i Sønderborg, Susanne Muth-Ries om, hvorledes man i Sønderborg agter at gribe de nye muligheder an.

1   671

Viljen er stor, lidenskaben ligeså…

Regeringens tysklandsstrategi har sat reaktioner i uddannelsessystemet i gang. I dette blogindlæg refereres til et tidligere indlæg ”Eine Goldgrube” og ikke mindst til en kronik af to professorer på Aarhus universitet: ”God tysklandsstrategi, men …”. Hvis regeringens strategi skal efterkommes skal det samlede tyskfaglige kompetenceniveau i Danmark hæves betragteligt i løbet af de kommende årtier. Sker det vil de investerede midler til gengæld komme mange gange ind igen, betones det.

0   668

Tysk som adgang til verden - føljeton

”Tysk som adgang til verden” har siden efteråret været diskuteret på Tyskkonferencerne på Skolekom. Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har anmodet undervisningsministeriet om at få Forenklede Fælles Mål tilpasset, så de reelt svarer til den vejledende læseplan. I indlægget informeres om forløbet af de konkrete tiltag.

0   600

’Frieden ist eine Kunst’ får Kvalitetscertifikat

Elever i overbygningen fra Boesagerskolen i Smørum arbejder sammen med elever på to tyske skoler og to polske skoler. Deres fællesprojekt ’Frieden ist eine Kunst’ er netop blevet tildelt det nationale eTwinning Kvalitetscertifikat for godt og givende samarbejde mellem både lærere og elever.

0   564

Gymnasiereform og sprogstrategi

Arbejdet med en reform af gymnasiet er forestående. Det samme er en strategi for fremmedsprog i de videregående uddannelser. I indlægget kan læses, hvorledes sprogfolk og Dansk Industri forholder sig. I samme åndedrag beskrives den forventede sprogstrategi for de videregående uddannelser.

0   452

Eleverne oplever, at deres tyske sprog kan bruges.

Tysk i front som et af årets bedste pædagogiske, netbaserede samarbejdsprojekter i eTwinning DK.

1   498

Professionel kompetenceudvikling som efteruddannelse – hvad er det?

Tysklærerforeningen for Grundskolen har måttet aflyse et faglig-pædagogisk kursus i Tyskland. I indlægget analyseres lærernes manglende deltagelse, og et afsnit fra Per Fibæk Laursens bog ”Didaktiske Ambitioner (Alle elever med)” er med til at belyse, hvorfor lærernes deltagelse i kortere kurser er så vigtig - også for elevernes læring.

0   539

Brug af digitale medier – Mit deutsch in die Welt

På EMU.dk er der netop offentliggjort et undervisningsforløb ”Mit Deutsch in die Welt” der lægger op til træning af skriftlig kommunikation ud over klasseværelset. Materialet kan ses i forhold til læseplanen og Fælles Måls beskrivelse af brug af digitale medier til kommunikation også med henblik på kontakten til andre, der lærer og taler tysk. Tysklærerforeningen har tidligere beskrevet denne problematik over for Ellen Trane Nørby og Undervisningsministeriet, og venter stadig på et svar.

Tysk og fransknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for fagene. I samarbejde med Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
807 andre er allerede tilmeldt