BLOG Tysk og fransk i skolen

SKRIBENTER
Leon Aktor:

cand.pæd. i fransk, tidligere lærer i grundskolen

Nana Michelsen:

Lærer og redaktør for Emus tysksider i grundskolen

Kirstine Jordan:

Engelsklærer, International koordinator, Læringsvejleder på Trekronerskolen og medlem af Engelsk fagudvalg i Sproglærerforeningen

Natasha E. Feghali:

fransklærer

Carl Kinze:

Lærer

Ingrid Ruby:

Lærer

Mie Schrøder:

Lærer, Formand for fransk opgavekommission, Medlem af Fransk Fagudvalg

Torsten Lange:

Lærer matematik tysk engelsk

Annie Ring Knudsen:

Koordinator

Abonner på nyt om Tysk og fransk i skolen i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

8   425

Deutsch ist eine internationale Sprache!

Aber wissen deine SchülerInnen das? 90-98 mill. har tysk som modersmål, 80 mill. har tysk som fremmedsprog, deraf 55 mill. i EU. Og alligevel er det engelsk, vore elever mest anvender! Men tysk er det 6. største sprog på nettet, og det kan bruges meget mere, hvis man altså bare gør det!! Her er lidt hjælp til at komme i gang!

1   994

Nytårsforsæt?

Undervisningsminister Christine Antorini var i programmet ”Spørg regeringen” på P1 den 15. december 2014. Lars Løkke Rasmussen var hos Cordua & Steno den 18. december 2014 på Radio 24syv. En ting er de enige om. Tysk er af mange grunde et vigtigt sprog. Jeg tror heller ikke, at Antorini og Løkke er i tvivl om, at hvis man skal blive dygtig til fremmedsprog, er det nødvendigt med tid til fordybelse og træning. Det ville derfor være herligt, om de to politikere som nytårsforsæt ville have en styrkelse af tyskundervisningen begyndende i folkeskolen, hvor kimen til den fortsatte uddannelse lægges. I indlægget er transskriberet Antorini og Løkkes udtalelser i de to radioprogrammer.

0   683

Nej til gruppeprøver i fremmedsprog!

Af undervisningsministeriets informationsmateriale den 28.11.2014 fremgår det bl.a.: Bred politisk opbakning til modernisering af folkeskolens prøver. Folkeskoleforligskredsen er enige om at iværksætte en række initiativer, der skal videreudvikle folkeskolens prøver. Samtidig har man fra politisk hold besluttet at ophøre med forsøgsordningen omkring gruppeprøver i fremmedsprog. Jeg er mildest talt lamslået!!

0   510

Gaab – skal vi se film igen?

Jeg var engang på besøg på en skole, hvor eleverne skulle bevæge sig hen i et andet lokale for at se en tysk film. ”Må vi tage puder med?” lød spørgsmålet på gangen. Film forbindes for det meste med afslappende underholdning og ikke med sprogarbejde. Og måske er det ok? Eller hvorfor ser vi egentlig film i undervisningen?

0   505

Det skal nok gå alt sammen

Dette indlæg bygger videre på mit indlæg ”Goddag mand økseskaft eller skide godt?” http://www.folkeskolen.dk/552749/god-dag-mand-oekseskaft-eller-skide-godt bragt i Folkeskolen den 13. november 2014, idet der især gøres overvejelser på grundlag af de kommentarer, der blev tildelt den første artikel samtidig med, at tyskundervisningens udvikling ses i et længere perspektiv.

0   886

Tiden er knap, men ellers går fransk fra femte forrygende

5. og 6. klasserne tør mere, og det gør det rigtig sjovt at undervise de yngre elever i fransk, siger to lærere. Nyt undervisningsmateriale hjælper også godt på vej, mener de, men efterlyser bedre tid til forberedelse. Lærerne er uenige om brugbarheden af nye læringsmål.

14   541

God dag mand økseskaft eller skide godt?

En henvendelse fra en tyskkollega i Aarhus, der gerne ville høre min mening om en skriftlig elevbevarelse, danner baggrund for artiklen her, der i høj grad tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets holdning til grammatikkens rolle i fremtidens tyskundervisning.

0   839

Et seminar med ideer lige til at tage med hjem

I weekenden var 77 fransklærere fra alle uddannelsesgrene på Séminaire des professeurs de français du Danemark 2014. Og jeg skal love for at man fik noget med hjem i posen.

2   867

Personkort

Flere har efterlyst filer til et tidligere blogindlæg - her kommer de.

1   828

De drilske verber

Når verberne blokerer for elevernes forståelse, er bab.la en fantastisk opfindelse!

5   475

Tysk nu fra 3. klasse!

I Tønder og Åbenrå kommuner vil man fra det nye skoleår påbegynde undervisningen i tysk allerede fra 3. klasse. Det er der gode grunde til, oplyses det i en række artikler i Jyske Vestkysten publiceret den 19. og 20. oktober 2014.

0   1048

Tysk sprogbad for 9. klasse: det gik ad Pommern til

I starten af september gennemførte 9b fra Balsmoseskolen i Smørum en sproglæringstur med havbiologisk indhold til den pommerske by Stralsund. Ud over at det gik ad Pommern til (rent geografisk) så lærte eleverne en masse tysk - og turde også anvende det.

0   448

Ach, du lieber Augustin - Alles ist hin!

Den læser der tror, at formanden for TLFG her vil forsøge at gøre opmærksom på det fatale i det nedsatte timetal for 8. og 9. klasse, tager helt fejl. Der er tale om en oplevelse i sensommeren, hvor en cykeltur langs Donau endte i Wien, hvor beretningen udspilles.

2   487

Der Bär, der Christ, der Fürst, der Graf, …

… der Held, der Prinz, der Mensch, der Spatz, der Tor. På seminariet (det var før VIA University College og professionshøjskolerne), lærte vi sådanne remser udenad. Det gjorde vi nu engang, og om det var meningsfuldt eller ej at bruge tid på det, blev ikke diskuteret dengang. Der er løbet meget vand igennem tyskundervisningen siden da, heldigvis – og meget er blevet forandret.

0   486

Tysk er et plus!

Det er et plus at kunne tysk. Med engelsk kommer man langt, men med tysk kommer man længere. I bloggen præsenteres materialet ”Deutsch ist ein Plus” produceret af Goetheinstituttet i København.

5   461

Spørgsmål til og svar fra Christine Antorini

Lærernes kompetence og udviklingen af samme er højt prioriteret i Tysklærerforeningen for Grundskolen. Vi fandt det derfor vigtigt i en tid, hvor der er afsat 1 milliard på finansloven (fra 2014-17) og en million fra Mærskfonden at få præciseret nogle enkle spørgsmål om lærernes videreuddannelse. Spørgsmålene fremgår af brevet til undervisningsminister Christine Antorini. Det skulle være en ren fornøjelse, hvis kolleger i bemærkningerne til denne blog (se nederst) kunne komme med eksempler på henholdsvis, hvor og hvordan lærernes kompetenceløft frem mod linjefagskompetence i 2020 vil forløbe.

0   602

Nu skal vi sproge!

Kort før sommerferien deltog jeg i et ”Gå hjem møde” arrangeret af undervisningsministeriet [http://www.folkeskolen.dk/545633/informerende-og-inspirerende]. På mødet omtalte Annette S. Gregersen begrebet ”at sproge”, og udtrykket vakte af mange gode grunde min interesse. Mere herom i bloggen.

0   559

Et hav af muligheder med tysk ad Pommern til

Det kunne gå bedre for faget tysk i Folkeskolen, men helt ad Pommern til går det nu heller ikke. Vi har fået en tidligere sprogstart i femte og sjette klasse og faget tysk er blevet obligatorisk, men vil en sølle ekstra lektion forslå mere end blot en dråbe i havet? Eller sagt på en anden måde: Er reformen i virkeligheden en klassisk bjørnetjeneste i forklædning?

0   480

Vi er alle i samme båd

Den gamle revyvises omkvæd får fornyet indhold, når man betragter tyskindlæringssituationen på universiteterne, gymnasierne og i folkeskolen. Den ene institution skubber til den anden ovenfra og ned – og nederst har vi folkeskolen, tyskundervisningens arnested.

Tysk og fransknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for fagene. I samarbejde med Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
996 andre er allerede tilmeldt