BLOG Tysk og fransk i skolen

SKRIBENTER
Leon Aktor:

cand.pæd. i fransk, tidligere lærer i grundskolen

Nana Michelsen:

Lærer og redaktør for Emus tysksider i grundskolen

Kirstine Jordan:

Engelsklærer, International koordinator, Læringsvejleder på Trekronerskolen og medlem af Engelsk fagudvalg i Sproglærerforeningen

Natasha E. Feghali:

fransklærer

Carl Kinze:

Lærer

Ingrid Ruby:

Lærer

Mie Schrøder:

Lærer, Formand for fransk opgavekommission, Medlem af Fransk Fagudvalg

Torsten Lange:

Lærer matematik tysk engelsk

Annie Ring Knudsen:

Koordinator

Abonner på nyt om Tysk og fransk i skolen i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   12

Fup eller fakta?

Det kan næppe overraske nogen bloklæser i tysk, at jeg interesserer mig for faget og dets muligheder. I bloggen nedenfor kan du konstatere, at du kan lære dig selv at tale perfekt engelsk og mange andre sprog på kun nogle få uger.

4   12

Hvor befinder fremmedsprogsundervisningen sig i dag?

Man må altid forholde sig til den udvikling, der sker. Engang var grammatik-oversættelsesmetoden fremherskende, senere den audio-linguale metode, og næsten samtidig fik undervisningsdifferentieringstanken et skub. I slutningen af 70’erne begyndte den mere handlingsorienterede undervisning, der blandt andet byggede på teorierne om kommunikativ kompetence.I nedenstående refereres til indførelse af den kommunikative kompetence, og hvor undervisningen er i dag.

0   16

Et bredt og sammenhængende udbud af fremmedsprog

Et tidligere blogindlæg ”Mit Englisch kommt man durch, mit Deutsch kommt man weiter” danner sammen med et besøg på det Nationale Center for Fremmedsprogs hjemmeside, baggrunden for nedenstående blogindlæg.

0   18

Mit Englisch kommt man durch, mit Deutsch kommt man weiter

I DR1s Orientering fredag den 6. november 2020 kunne man høre et interessant indslag om fremmedsprogenes betydning for blandt andet vort kulturelle samkvem med udlandet.  Professor Martin Marcussen fra KU og direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis blev interviewet om deres syn på fremmedsprogsindlæring. Interviewet kan i sin helhed høres her efter 1:39.20: https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2020-11-06

3   18

Skal man le eller græde?

De netop offentligt opgjorte tal om optag af tysk på de højere læreranstalter i Danmark er på mange måder skræmmende. En uheldig tendens om fravalg af tysk (og fransk) har bidt sig fast. Der er ikke lyse udsigter for faget.

0   12

Ikke engang uddannelseslederne tør tale om værdien af at kunne tale fremmedsprog

Overskriften er fra et debatindlæg i Information den 12.03.2020 Det er bekymrende, at selv personer centralt placeret i uddannelsessystemet ser sprogkundskaber som et instrument og ikke udviser forståelse for den store kulturelle betydning af at mestre fremmedsprog, skriver professor emeritus Per Øhrgaard i dette debatindlæg

2   8

En ny mental mur på vej?

Året 2020 er udnævnt til dansk-tysk venskabsår for at fejre 100-året for den fredelige genforening af Sønderjylland med resten af Danmark og selvfølgelig for at understrege det gode og jo genetablerede naboskab. Der er i denne anledning planlagt en lang række kulturbegivenheder. Desværre synes det tyske sprog at være pillet ud af ligningen mange steder i Danmark, når man lige ser bort fra grænselandet Det kan man måbe over, ja det kan gøre en helt målløs. Er toget ved at være kørt og er vi på vej til at blive ”sprachlose” danskere i en ”utysk” fremtid? Er danskernes tyske tunge ved at blive gjort tavs? Skal tysk i tale og tekst nu forstås ad en engelsk omvej?

4   17

Tysk er det naturlige andet fremmedsprog

Der har i den forgangne uge i pressen været nogen debat om fremmedsprogenes placering i uddannelsesbilledet.  Blandt andet har et indlæg på altinget.dk været genstand for diskussioner og overvejelser.  Det er dejligt at konstatere, at NCFF og TLFG trækker på samme hammel, når det drejer sig om tre fremmedsprog i grundskolen. Vi er blot ikke enige om selve strukturen, der kræver en generel nytænkning og organisering af fremmedsprog i folkeskolen. En dialog som TLFG gerne bidrager med.

0   7

Snæver eller bred fremmedsprogsmodel?

Tysklærerforeningen for Grundskolens vision for tysk er urealistisk og uden sans for helheden.

1   10

Merete Riisager: ”Jeg har ikke planer om at fastsætte et minimumstimetal for tysk”

Den 27. august kunne man under overskriften ”Næsten alle skoler har skruet ned for timetallet i tysk og fransk” læse journalist Sebastian Bjerrils indlæg, hvoraf det blandt andet fremgik: ”Siden reformens indtog har loven indtil nu anbefalet skolerne at holde fast i fire lektioner tysk eller fransk i 9. klasse. Sådan er det ikke længere, og det kan ses på skolernes indberetninger for begge fag.  I nedenstående indlæg uddybes problematikken og ministerens reaktion.

0   11

Nu sker der noget!

Som det blev stillet i udsigt i juni [www.folkeskolen.dk/638716], er det nu en realitet, at der ligger en handleplan for 2018, hvad angår det Nationale Center for Fremmedsprog. Med initiativ fra såvel Københavns som Aarhus Universitet er man godt i gang med at etablere kontakt til interessenter og netværk på tværs af hele uddannelsessystemet.

0   16

Fremmedsprogstrategien: Nu med symbolsk støtte

Fremmedsprogstrategien er endelig udkommet i tekst og med 100 millioner kr. afsat til formålet. Et afgørende, men kun lille skridt er hermed taget - væk fra festtalernes gode hensigter og hen imod mere konkrete fyldestgørende økonomiske rammer for en gennemførelse. Men batter 100 millioner over fem år til to videnscentre over hovedet nok til at takle de store udfordringer, man er stillet over for? Der skal spilles på hele skakbrættet og alle figurer skal i spil: med kun to elfenbenstårne nås de strategiske mål næppe.

4   19

Ty til tysk

Sprogfag og naturfag lever normalt i ret adskilte verdener, men kan jo snildt kombinere. I en verden med "alternative facts" er det blevet endnu vigtigere at være kildekritisk eller blot høre ægte alternative meninger -a second opinion. En måde at klare dette, er at ty til tysk.

0   570

Vild med gambitter!

Jeg er vild med gambitter, og det er eleverne i 8. og 9. klasse også, når de først kommer i gang med brugen af dem. Gambitter er ord eller fraser, der muliggør en sproglig variation. De regulerer samtalen og er med til at holde en samtale i gang. De kan være særdeles nyttige, når der samtales om en given tekst, men først skal de læres og dernæst udnyttes. Det er det, denne blog giver forslag til.

0   592

Tørresnoren, Tørresnoren …

Den 20.01.15 henvendte Tysklærerforeningen for Grundskolen sig til undervisningsminister Christine Antorini i håb om at få opbakning til at gennemføre fagligt-pædagogiske kurser. Den 09.02.215 har vi Antorinis svar. I artiklen kommenteres ministerens reaktion, hvor også svaret kan læses.

0   713

Hvordan differentierer vi undervisningen i tysk?

Fredag 30.1. 2015 afholdtes på CBS i København en konference over temaet ”Hvordan differentierer vi undervisningen i tysk i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser?” I nedenstående en situationsberetning.

0   524

Hvordan går det?

For de faglige foreninger er det næsten umuligt at arrangere kortere pædagogiske kurser. Lærerne melder sig ganske enkelt ikke. – over for det står Antorinis påstand om, at ”Folkeskolereformen går overraskende godt”. Det har fået mig til at sende Christine Antorini nedenstående åbne brev.

1   872

Faglige kurser? – Det kan du skyde en hvid pind efter!

”Vi har 35 timers tilstedeværelse, er jeg væk på kursus, skal jeg altså arbejde mere i andre uger, timerne bliver ikke sløjfet, men skal læses på et andet tidspunkt. Jeg betaler altså selv for at komme på kursus”. - ”Mit team skal kunne dække mine timer, og jeg skal så senere hen indhente mine manglende timer.” Ovenstående udsagn er kun nogle af de udtalelser, der danner baggrund for denne artikel. Der sættes i øvrigt fokus på lærernes videreuddannelse og konsekvenserne af arbejdstidsaftalen, der umuliggør deltagelse i fagligt-pædagogiske kurser.

0   580

Deutsch er ikke übergeil

Tysks stilling i grundskolen er i den seneste tid blevet diskuteret i medierne. For det første i Jyske Vestkysten "Tysklærere begejstrede over Tønder-forslag” den 15.01.15, og siden har en artikel i Politiken den 19. 01.15 “Deutsch er blevet übergeil igen” givet anledning til debat om fagets stilling og muligheder. Sidst har Jørgen Møllekær, chefredaktør ved Flensborg Avis i Politikens debatsektion den 22.01.15 bragt et indlæg “Tysk er ikke übergeil”, som jeg med forfatterens tilladelse viderebringer i nedenstående.

0   437

iPad, youPad, everybody likes ...

I Danmark har i det mindste to kommuner - Odder og Syddjurs - udleveret iPads til samtlige elever. Hvad har det bragt med sig – og hvor står kommuner og lærere lige nu? I artiklen henvises til danske elevers it-kompetencer. Endvidere belyses indsatsen ved udsagn fra en skoleleder og med konkrete eksempler på apps, lige til at overtage, fra tyskkolleger, der bruger iPad i den daglige undervisning.

Tysk og fransknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for fagene. I samarbejde med Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.039 andre er allerede tilmeldt