BLOG Trine Hyllested

Abonner på nyt om Trine Hyllested i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   2

At tage skolen ud af skolen anno 2020

At få anerkendelse fra lærere og pædagoger, der selv står midt i den praktiske skolevirkelighed er meget stort. Det er folk, der ved hvad de arbejder med og gør det til dagligt. Det var derfor med stor taknemmelighed og ydmyghed at jeg modtog Udeskoleprisen 2020 fra foreningen Udeskolenet for mit mangeårige arbejde med at kombinere uderummet med inderummet og de mange undervisningsmuligheder der ligger i det. Det vigtigste er stadigvæk, at du som lærer får skabt meningsfulde udeaktiviteter og oplevelser for netop dine elever og at I sammen kan bygge broen til de lige så væsentlige indeaktiviteter og læringsmuligheder, der ligger alle steder. Som en pædagogstuderende til min store glæde formulerede det engang: Jeg har lært, at man kan sætte pædagogiske processer i gang, der hvor man vil!

5   8

Naturfagsundervisning for begyndere.

Natur/teknologi-undervisningen i folkeskolens største og grundlæggende naturfag varetages af ca. 65% faguddannede og ca.35% af underviserne har ingen fag-faglig uddannelse i faget. Underviserne skal skabe fundamentet for eleverne i 1.-6.klasse, der senere skal undervises i biologi, geografi og fysik/kemi og måske skal videre som elektrikere, vvsére, læger og ingeniører. Det er en urimelig situation at sætte alle i. Vi ved faktisk ikke særlig meget om, hvad der egentlig foregår i undervisningen. Der er nemlig ikke lavet større dansk forskning i folkeskolens natur/teknologi siden LUNT-undersøgelsen i 1997. Mon de store fonde, der poster millioner ind i skolerne og dermed styrer den danske skoles udvikling i naturfagene, egentlig er klar over dette?

0   5

Den nyeste udgave af Naturvidenskabens ABC-Juni 2020

Den færdige udgave af Naturvidenskabens ABC ligger nu på EMU. Den skal identificere og formidle centrale kernefaglige nedslagspunkter. Den skal være med til at klæde lærerne på til at udvælge og sammenkæde indhold, der kan formidle udvalgte naturvidenskabelige erkendelser til eleverne. Personligt er jeg dog ikke helt overbevist om at den er færdig, da visse udsagn og passager stadig kan udfordres- selvfølgelig! Det er dels en faglig indholdsmæssig kritik og dels en redaktionel kritik. Læs og bedøm selv!

0   0

Sanseøvelser til en ikke sanselig undervisning

Havde nogen sagt til mig for 40 dage siden at jeg skulle lave natur/teknologi på nettet, ville jeg have nægtet. Jeg ville have sagt at uddannelse handler om nærvær og samvær. Natur/teknologi er et praktisk fag. Det mener jeg sådan set stadig væk, men jeg blev ikke spurgt.

0   7

Hvad er formålet og hvem er målgruppen for Naturvidenskabens ABC?

Anja Andersen formidlede ministeriets "Naturvidenskabens ABC", som hun havde udarbejdet sammen med 7 andre professornørder. Men hvem er målgruppen og hvad er formålet med denne bullion-terning? - Et hæfte om naturvidenskab som en inspirationskilde til undervisere står der i indledningen. Hvem er det ?

0   4

Regnvand i ølflasker

En fortælling om, hvordan Willi Dansgaard skrev verdensberømt forskning ud fra regnvand i en øl-flaske fordi han undrede sig. Undrede sig over, om regnbygerne måske indeholdt forskellige isotoper i regndråberne- iltatomer med forskelligt antal af neutroner. Undrede sig på samme måde som Alexander Flemming, da han fandt penicillinet. Det er beskrivelse af naturfag, når det er bedst. Vi skal arbejde med nysgerrigheden-også i folkeskolen!

4   62

Læreruddannelsen 2019 versus Læreruddannelsen 1995

På vores sidste lærermøde inden sommerferien opfordrede vores rektor Stefan Hermann, Københavns Professionshøjskole, os til at indgå i den offentlige debat om læreruddannelsen. Han angav, at ånds- og ytringsfrihed tilsiger, at man rejser kritik eksternt, også om interne forhold. Selv med ”sure læserbreve i Information” . Det var da bemærkelsesværdigt ! Sidst jeg blandede mig i mediedebatten om oprettelsen af professionshøjskolerne i 2008 blev jeg forsøgt fyret af min daværende ledelse i UCSJ. Min fagforening stod bag mig, men jeg endte med at gå selv. Så en sådan opfordring - og så fra Stefan ! Den måtte jeg da tage op ! Desværre havde Information ikke mulighed for at bringe kronikken, så her er et uddrag og alt vedlagt som fil.

0   3

Naturvidenskabens ABC-sommerferielæsning for dig?

Naturvidenskaben er på én gang et par briller og et multiværktøj, sådan indledes den nye ABC. Den tidligere undervisningsminister nedsatte en gruppe naturfaglige specialister, der skulle barsle med en naturvidenskabens ABC til lærere i folkeskolen. Den er nu kommet i hørings udgave. Høringsudgaven er en invitation til at kvalificere det endelige bud på ”Naturvidenskabens ABC”, som en ny minister nu skal tage sig af. Formænd for de faglige foreninger roser ABCén i høje toner. Det er der grund til at gøre, men der er også grund til at sætte spørgsmålstegn og tøve lidt.

0   4

Opråb til skoleledelser og naturfagsvejledere i kommunerne fra Big Bang 2019 vdr. folkeskolens største naturfag

Natur/teknologi er folkeskolens største naturfag i forhold til antal timer. 1/3 af lærerne er ikke uddannede i faget. Ved mit oplæg på Big Bang om ”Dannelse og uddannelse i natur/teknologi” bad jeg deltagerne om gode ideer til, hvad vi i fællesskab kan gøre for natur/teknologi i folkeskolen. Der var 38, der deltog i oplægget. Det var praktikere fra folkeskolen og eksterne læremiljøer. De kom med mange gode ideer.

1   16

Formidler fagportalernes færdigretter i virkeligheden fejlforståelser?

Lærerne har meget kort forberedelsestid til hver time, nogle steder 7 minutter. Læreruddannelsens timeantal er halveret i løbet af de sidste 20 år, uden at kravene er reduceret. Man skal så selv nå at læse op ved siden af. Det er de færreste studerende, der når det. Det betyder at dybdelæringen på visse felter er forsvundet. 1/3 af lærerne i natur/teknologi er uden en uddannelse i faget. Det betyder, at de færdigretter fagportalerne serverer, kommer til at styre meget undervisning i folkeskolen. Især når kommunerne decideret beder lærerne om at bruge fagportalerne. Det giver fagportalerne et kæmpe fagligt ansvar. Er de sig det bevidst ?

0   26

Demokratiets ulidelige lethed og læreruddannelsens flygtighed

Lærere har meget stor betydning for udvikling af samfundets vigtigste ressource, nemlig vores børn. Dette afspejles, i min optik, slet ikke i bevillingerne til skolen og uddannelsen af lærere! Jeg sidder i dag med ca. dobbelt så mange studerende på mine hold og ca. halvt så mange undervisningstimer i faget, som jeg havde, da jeg startede i 1995.

0   6

Hvad er kernen i god naturfagsundervisning?

Vi ønsker os et naturfag som inspirerer, som giver mestring og som rummer værktøj som børn og unge kan bruge til at forklare, diskutere, finde løsninger og undre sig med i forhold til den verden de er en del af. Derfor ønsker vi os naturfagstimer, som udfordrer elever til at tænke selv, til at diskutere med hinanden og som kobler ny viden til eksisterende viden. Timer som kan træne eleverne i at bruge deres viden. Hvordan ser en sådan viden ud - Hvad er kernen i god naturfagsundervisning?

0   4

Du skal plante et træ

Naturfaglig dannelse i natur/teknologi på læreruddannelsen-Hvad kan det være?

2   11

SORØ-mødet 2018 set med en lærer-uddanners øjne

Hvert år samler undervisningsministeren sine øverste embedsmænd, politiske samarbejdspartnere, nøglepersoner fra erhvervslivet og fagfolk fra undervisningsverdenen et par dage i august på Sorø Akademi. Her skal man debattere et emne inden for undervisningsministeriets område. I år var emnet : ”Ind i naturen”. Jeg havde den store glæde at få lov til at deltage og føler mig inspireret til at dele mine oplevelser og tanker. Vi skulle på mødet debattere og perspektivere, hvordan vi i højere grad dyrker og styrker den naturvidenskabelige viden og dannelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

0   16

Derfor er det så givende at arbejde med børn og unge

Jeg er lærer. Jeg er uddannet folkeskolelærer med mere. Jeg har arbejdet med undervisning og formidling i ca. 36 år i alle mulige og umulige sammenhænge. Jeg har mest arbejdet med unge voksne, men også med børn og teenagere. Faglig formidling, især af naturfag, er mit hjerteblod. Introduktion til og afmystificering af naturfag, synes jeg er spændende. Det lys, der kommer i elevernes og de studerendes øjne, når de har forstået en faglig pointe og kan bruge den i andre sammenhænge, er min drivkraft. Det giver mig kræfter til at fortsætte med udvikling af undervisning, på trods af talrige nedskæringer og alle de nederlag, som også findes. Her vil jeg gerne fortælle om nogle af mine elevers og mine studerendes sejre. Deres sejre, er min største sejr.

0   1

Feriebilleder i natur/teknologi

Om lidt bliver det ferie og vi spredes. Skærp dine elevers interesse for omgivelserne - også i ferien!

2   16

Hvordan bliver man Danmarks Bedste Naturfagslærer?

Ved den årlige naturfags konference, Big Bang uddeltes årets pris for at være Danmarks Bedste Naturfagslærer. Prisen uddeltes af Novo Nordisk. I dette indlæg argumenteres for, at fondene også sætter fokus på læreruddannelse, den kommunale indsats, på selve skolernes ledelser og på det dygtige naturfagsteam. Et forslag til næste års priser !

0   3

Er Lyset for de Lærde blot - til ret og galt at stave?

Med film kan man udtrykke noget, som det ellers kræver rigtig lang tid at læse. Og lærdom kan udtrykkes med meget andet end det skrevne ord. En god kollega af mig lærte mig om Filmkompagniets hjemmeside og den har jeg flittigt brugt siden. Det er undervisningsguld!

0   5

Hvordan er vejret idag ?

Nu er der grøde i vejret. Skærp elevernes opmærksomhed på det. Den ene dag er det gråvejr, den næste dag strålende sol. Temperaturen svinger, varme og kulde skifter hele tiden. Prøv at lade børnene registrere og beskrive det.

0   1

En nytårsgave til din natur/teknologi kollega

Dette er en anbefaling af en lille æske med 50 sjove forbløffende eksperimenter!

Naturfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for naturfagene, dvs. natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. I samarbejde med Danmarks fysik- og kemilærerforening, Biologforbundet og Geografforbundet.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.466 andre er allerede tilmeldt