BLOG Trine Hyllested

Abonner på nyt om Trine Hyllested i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

4   61

Læreruddannelsen 2019 versus Læreruddannelsen 1995

På vores sidste lærermøde inden sommerferien opfordrede vores rektor Stefan Hermann, Københavns Professionshøjskole, os til at indgå i den offentlige debat om læreruddannelsen. Han angav, at ånds- og ytringsfrihed tilsiger, at man rejser kritik eksternt, også om interne forhold. Selv med ”sure læserbreve i Information” . Det var da bemærkelsesværdigt ! Sidst jeg blandede mig i mediedebatten om oprettelsen af professionshøjskolerne i 2008 blev jeg forsøgt fyret af min daværende ledelse i UCSJ. Min fagforening stod bag mig, men jeg endte med at gå selv. Så en sådan opfordring - og så fra Stefan ! Den måtte jeg da tage op ! Desværre havde Information ikke mulighed for at bringe kronikken, så her er et uddrag og alt vedlagt som fil.

0   3

Naturvidenskabens ABC-sommerferielæsning for dig?

Naturvidenskaben er på én gang et par briller og et multiværktøj, sådan indledes den nye ABC. Den tidligere undervisningsminister nedsatte en gruppe naturfaglige specialister, der skulle barsle med en naturvidenskabens ABC til lærere i folkeskolen. Den er nu kommet i hørings udgave. Høringsudgaven er en invitation til at kvalificere det endelige bud på ”Naturvidenskabens ABC”, som en ny minister nu skal tage sig af. Formænd for de faglige foreninger roser ABCén i høje toner. Det er der grund til at gøre, men der er også grund til at sætte spørgsmålstegn og tøve lidt.

0   3

Opråb til skoleledelser og naturfagsvejledere i kommunerne fra Big Bang 2019 vdr. folkeskolens største naturfag

Natur/teknologi er folkeskolens største naturfag i forhold til antal timer. 1/3 af lærerne er ikke uddannede i faget. Ved mit oplæg på Big Bang om ”Dannelse og uddannelse i natur/teknologi” bad jeg deltagerne om gode ideer til, hvad vi i fællesskab kan gøre for natur/teknologi i folkeskolen. Der var 38, der deltog i oplægget. Det var praktikere fra folkeskolen og eksterne læremiljøer. De kom med mange gode ideer.

1   16

Formidler fagportalernes færdigretter i virkeligheden fejlforståelser?

Lærerne har meget kort forberedelsestid til hver time, nogle steder 7 minutter. Læreruddannelsens timeantal er halveret i løbet af de sidste 20 år, uden at kravene er reduceret. Man skal så selv nå at læse op ved siden af. Det er de færreste studerende, der når det. Det betyder at dybdelæringen på visse felter er forsvundet. 1/3 af lærerne i natur/teknologi er uden en uddannelse i faget. Det betyder, at de færdigretter fagportalerne serverer, kommer til at styre meget undervisning i folkeskolen. Især når kommunerne decideret beder lærerne om at bruge fagportalerne. Det giver fagportalerne et kæmpe fagligt ansvar. Er de sig det bevidst ?

0   26

Demokratiets ulidelige lethed og læreruddannelsens flygtighed

Lærere har meget stor betydning for udvikling af samfundets vigtigste ressource, nemlig vores børn. Dette afspejles, i min optik, slet ikke i bevillingerne til skolen og uddannelsen af lærere! Jeg sidder i dag med ca. dobbelt så mange studerende på mine hold og ca. halvt så mange undervisningstimer i faget, som jeg havde, da jeg startede i 1995.

0   6

Hvad er kernen i god naturfagsundervisning?

Vi ønsker os et naturfag som inspirerer, som giver mestring og som rummer værktøj som børn og unge kan bruge til at forklare, diskutere, finde løsninger og undre sig med i forhold til den verden de er en del af. Derfor ønsker vi os naturfagstimer, som udfordrer elever til at tænke selv, til at diskutere med hinanden og som kobler ny viden til eksisterende viden. Timer som kan træne eleverne i at bruge deres viden. Hvordan ser en sådan viden ud - Hvad er kernen i god naturfagsundervisning?

0   4

Du skal plante et træ

Naturfaglig dannelse i natur/teknologi på læreruddannelsen-Hvad kan det være?

2   11

SORØ-mødet 2018 set med en lærer-uddanners øjne

Hvert år samler undervisningsministeren sine øverste embedsmænd, politiske samarbejdspartnere, nøglepersoner fra erhvervslivet og fagfolk fra undervisningsverdenen et par dage i august på Sorø Akademi. Her skal man debattere et emne inden for undervisningsministeriets område. I år var emnet : ”Ind i naturen”. Jeg havde den store glæde at få lov til at deltage og føler mig inspireret til at dele mine oplevelser og tanker. Vi skulle på mødet debattere og perspektivere, hvordan vi i højere grad dyrker og styrker den naturvidenskabelige viden og dannelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

0   16

Derfor er det så givende at arbejde med børn og unge

Jeg er lærer. Jeg er uddannet folkeskolelærer med mere. Jeg har arbejdet med undervisning og formidling i ca. 36 år i alle mulige og umulige sammenhænge. Jeg har mest arbejdet med unge voksne, men også med børn og teenagere. Faglig formidling, især af naturfag, er mit hjerteblod. Introduktion til og afmystificering af naturfag, synes jeg er spændende. Det lys, der kommer i elevernes og de studerendes øjne, når de har forstået en faglig pointe og kan bruge den i andre sammenhænge, er min drivkraft. Det giver mig kræfter til at fortsætte med udvikling af undervisning, på trods af talrige nedskæringer og alle de nederlag, som også findes. Her vil jeg gerne fortælle om nogle af mine elevers og mine studerendes sejre. Deres sejre, er min største sejr.

0   1

Feriebilleder i natur/teknologi

Om lidt bliver det ferie og vi spredes. Skærp dine elevers interesse for omgivelserne - også i ferien!

2   16

Hvordan bliver man Danmarks Bedste Naturfagslærer?

Ved den årlige naturfags konference, Big Bang uddeltes årets pris for at være Danmarks Bedste Naturfagslærer. Prisen uddeltes af Novo Nordisk. I dette indlæg argumenteres for, at fondene også sætter fokus på læreruddannelse, den kommunale indsats, på selve skolernes ledelser og på det dygtige naturfagsteam. Et forslag til næste års priser !

0   3

Er Lyset for de Lærde blot - til ret og galt at stave?

Med film kan man udtrykke noget, som det ellers kræver rigtig lang tid at læse. Og lærdom kan udtrykkes med meget andet end det skrevne ord. En god kollega af mig lærte mig om Filmkompagniets hjemmeside og den har jeg flittigt brugt siden. Det er undervisningsguld!

0   5

Hvordan er vejret idag ?

Nu er der grøde i vejret. Skærp elevernes opmærksomhed på det. Den ene dag er det gråvejr, den næste dag strålende sol. Temperaturen svinger, varme og kulde skifter hele tiden. Prøv at lade børnene registrere og beskrive det.

0   1

En nytårsgave til din natur/teknologi kollega

Dette er en anbefaling af en lille æske med 50 sjove forbløffende eksperimenter!

0   1

Progression på langs og på tværs i naturfagene

Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet, har i samarbejde med VIA University College og Astra i 2016 udsendt et fint lille hæfte, der kan hjælpe skoler på vej, hvis de vil prøve at opkvalificere deres naturfagsundervisning fra indskoling til udskoling. Det hedder: ” Progression og Læring – Fagteamets arbejde med den røde tråd i naturfagsundervisningen”.

0   3

Kan man holde husdyr på en skole?

Bier er et eksempel på et insekt og et produktionsdyr. Man kan holde dem for at få bestøvet sine afgrøder, f.eks. æbletræer. Man kan også bare holde dem for at iagttage dem. Jeg har gennem et år arbejdet på at få et demonstrationsbistade i gang på UCC sammen med en lokal biavler, en pedel , der har sat stadet op og en studerende, der har malet stadet med økologisk linolie. Stadet blev officielt 5.september 2017, samtidig med , at UCC modtog Det Grønne Flag fra Friluftsrådet.

0   6

Hvorfor vælger man at undervise i naturfag?

”.. Hvis vi ikke har nogle dygtige ”ambassadører” for naturfag i folkeskolen, så får universiteterne og samfundet heller ikke de ingeniører og forskere de har brug for.” Sådan lød en del af et svar, da jeg i foråret i en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerstuderende spurgte om: Hvorfor har du netop valgt læreruddannelsen med naturfag fremfor en mere naturfagligt rettet uddannelse som ingeniør, laborant, universitet m.m. ?

0   5

Sommer og souvenirpædagogik i natur/teknologi

Om lidt bliver det sommer og vi spredes for alle vinde. Hvordan kan man skærpe sine elevers interesse for omgivelserne også i ferien? Der skal ikke så meget til. Konkrete fænomener er udgangspunktet i natur/teknologi. De er vigtige for at opleve og forstå sin omverden. Det handler først og fremmest om at tage udgangspunkt i elevernes nære verden og det de er optagede af.

2   7

Hvad skal der ske med natur/teknologi?

Man vil gerne have flere unge til at vælge naturvidenskabelige uddannelser, men kompetencedækningen for det naturfaglige grundfag i folkeskolen er lav. Få lærerstuderende vælger at undervise de yngste, og forskningen er ikke prioriteret. Hvordan forventer man, at det kan hænge sammen?

Naturfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for naturfagene, dvs. natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. I samarbejde med Danmarks fysik- og kemilærerforening, Biologforbundet og Geografforbundet.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
7.544 andre er allerede tilmeldt