BLOG Trine Hyllested

Trine Elisabeth Hyllested:

Lektor emerita,konsulent, ph.d.

Abonner på nyt om Trine Hyllested i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   1

To gode bøger og et par nørder

Anbefaling af ikkefagbog om Inge Lehmann og ikkefagbog om Marie Hammer og så alligevel dybt faglige og aktuelle. Et link til to begejstrede smådyrsbegejstrede stereolup-nørder og noget fra emu, du kunne få brug for i din undervisning.

0   13

Vi fortæller naturvidenskaben forfra

Information har lavet en artikelserie, der udgives gennem hele 2021. Den kan danne og oplyse nuværende og kommende naturfagslærere. Serien er simpelthen så godt lavet, at en gammel naturformidler og naturfagslærer er nødt til at skrive lidt om den. Bliver du nysgerrig ?

0   4

Elever undersøger verden og det har de altid gjort!

Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en videnspakke om undersøgelsesbaseret undervisning bl.a. i grundskolen. Jeg har selv været kritisk medlæser på den, det må siges med det samme. Alligevel vil jeg tillade mig at lave reklame for den her. Videnspakken består af et vidensnotat, inspiration til undervisningsforløb, en powerpoint til faggruppemødet med refleksionsspørgsmål og en podcast der formidler refleksionerne på lyd.

0   4

Træer, knopper, blade og bark

Der er masser af læring at hente i de træer I har lige udenfor skolen. Bark, knopper, blade og blomsterne på træerne. Det er nu det sker!

0   17

Hvordan og hvorfor kan vi arbejde med naturoplevelser

Et helt frisk studie fra DPU ved Theresa Shilhab fortæller konkret om, hvordan du kan inddrage natur i din undervisning og hvorfor du skal gøre det. Formidlingen af studiet er dygtigt bygget op. Du kan bevæge dig fra at få et hæfte med gode ideer til din undervisning til evt. at læse lidt mere om, hvorfor du skal bruge naturen som læringsrum og teknologien som forlængelse af dine sanser. Der findes endvidere en mulighed for at fordybe sig i forskningslitteratur om emnet.

0   11

Hvor har vi lært at tage hensyn til fællesskabet?

Vi er trætte ja, men vi er faktisk lykkedes indtil nu! Lykkedes med at stå sammen hver for sig og generelt understøtte de fleste brancher. Sygehusvæsnet har knoklet, sygeplejerskerne har omskolet sig og stået ved de syges side. Sygehjælperne har fulgt og båret, vasket og madet. Plejehjemmene har været ekstremt udsatte. Lægerne har udsat sig for smitte. Tiltagene med nedlukning har først og fremmest skullet beskytte sygehusvæsnets funktionsdygtighed og kapacitet. Dog i hele samfundet er der blevet organiseret og støttet op. Supermarkederne er åbne, varene bliver leveret. Toge og busser kører. Andre fag har været udsat for smitte. Pædagogerne har taget de yngste, når de blev bedt om det. Lærerne er blevet gennet på arbejde og gennet tilbage til skærmen. De har undervist de yngste på skolen og de ældste på skærmen.

0   6

Når bæredygtighed bliver konkret-Den Grønne Rygrad

Jeg stødte på dem her på Folkeskolen.dk og tænkte: et af de utallige akademikergenererede projekter, der skal inspirere folkeskolens underfinansierede undervisning. Det, som de var ved at lave, det er altså lavet før. Jeg skrev og henviste bedrevidende til en masse sites og sendte nogle af mine artikler. Det tog de dog ikke ilde op. Tværtimod- de kontaktede de mig for at jeg skulle holde oplæg for dem.

0   15

Natur/teknologi er et meget forsømt fag

Natur/teknologi er et fag, der introducerer bredt til det naturfaglige vidensområde og er alment dannende for 1.-6.klasse. Faget forsøger at skabe rammer for omverdens forståelse og lægger grunden til at arbejde med overbygningsfagene biologi, geografi og fysik/kemi. Det er det største naturfaglige fag i folkeskolen med et anbefalet minimumstimetal på 360 timer. 29% af lærerne underviser i det, uden at deres ledere vel at mærke kan registrere dem som uddannede eller betragte dem som kvalificerede i faget på andre måder. I første til tredje klasse er procenten oppe på ca 35 % af lærerne, der underviser uden undervisningsfaglig uddannelse i faget (kilde kompetencedækning i folkeskolen, Uvm 2019/2020). -Hvad skal vi gøre ved det?

3   52

En erfaringsramt takker af

Jeg har siden 1990 været så glad for at være en del af lærerfællesskabet, som man jo er, når man er underviser, jeg har været mest på læreruddannelsen. Jeg har nu opgivet mit læreruddannelsesjob, for at søge et nyt liv og nye udfordringer i mit livs aften. Læreruddannelsen er, i de år jeg har været med, blevet halveret i undervisningstimetal (i hvert fald i de fag, jeg er en del af) og holdstørrelsen er fordoblet. Men de studerende, både de unge og de midaldrende, er stadig nysgerrige, interesserede, humoristiske, praktisk anlagte og villige til at eksperimentere, lege og diskutere.

2   7

Naturvidenskabens ABC og progressionen i undervisningssystemet

Tænk at være så privilegeret, at man kan få lov at være med til at udvikle Naturvidenskabens ABC! Selvom jeg har været meget engageret og meget kritisk overfor Naturvidenskabens ABC, gav det efterfølgende et resultat. Jeg kom til at sidde i en ministeriel arbejdsgruppe, hvor vi har arbejdet med at lægge nogle progressionsspor ud for det undervisningsmateriale, der skal høre til ABCén. Det har været krævende, rigtig spændende og meget, meget svært.

0   7

At sætte vores eget liv i perspektiv

Her er et forslag til julelæsning: -men størst er kærligheden -Eline Boisens erindringer fra midten af forrige århundrede. Redigeret af et kollektiv af hendes tipoldebørn. Gyldendal 1985. Fra et naturfags perspektiv har jeg fået meget ud af at læse bogen: Dette er en førstehåndsberetning fra et kvindeliv 1813-1871 .11 børnefødsler indenfor 18 år. Eline havde overopsynet med gårdens drift og var arbejdsleder. Hun styrede selv mælkestuen og ansatte folk til de forskellige funktioner i høsten. Hendes liv ligger meget fjernt og dog alligevel meget nært på vores daglige liv. En øjenåbner.

0   2

At tage skolen ud af skolen anno 2020

At få anerkendelse fra lærere og pædagoger, der selv står midt i den praktiske skolevirkelighed er meget stort. Det er folk, der ved hvad de arbejder med og gør det til dagligt. Det var derfor med stor taknemmelighed og ydmyghed at jeg modtog Udeskoleprisen 2020 fra foreningen Udeskolenet for mit mangeårige arbejde med at kombinere uderummet med inderummet og de mange undervisningsmuligheder der ligger i det. Det vigtigste er stadigvæk, at du som lærer får skabt meningsfulde udeaktiviteter og oplevelser for netop dine elever og at I sammen kan bygge broen til de lige så væsentlige indeaktiviteter og læringsmuligheder, der ligger alle steder. Som en pædagogstuderende til min store glæde formulerede det engang: Jeg har lært, at man kan sætte pædagogiske processer i gang, der hvor man vil!

5   8

Naturfagsundervisning for begyndere.

Natur/teknologi-undervisningen i folkeskolens største og grundlæggende naturfag varetages af ca. 65% faguddannede og ca.35% af underviserne har ingen fag-faglig uddannelse i faget. Underviserne skal skabe fundamentet for eleverne i 1.-6.klasse, der senere skal undervises i biologi, geografi og fysik/kemi og måske skal videre som elektrikere, vvsére, læger og ingeniører. Det er en urimelig situation at sætte alle i. Vi ved faktisk ikke særlig meget om, hvad der egentlig foregår i undervisningen. Der er nemlig ikke lavet større dansk forskning i folkeskolens natur/teknologi siden LUNT-undersøgelsen i 1997. Mon de store fonde, der poster millioner ind i skolerne og dermed styrer den danske skoles udvikling i naturfagene, egentlig er klar over dette?

0   8

Den nyeste udgave af Naturvidenskabens ABC-Juni 2020

Den færdige udgave af Naturvidenskabens ABC ligger nu på EMU. Den skal identificere og formidle centrale kernefaglige nedslagspunkter. Den skal være med til at klæde lærerne på til at udvælge og sammenkæde indhold, der kan formidle udvalgte naturvidenskabelige erkendelser til eleverne. Personligt er jeg dog ikke helt overbevist om at den er færdig, da visse udsagn og passager stadig kan udfordres- selvfølgelig! Det er dels en faglig indholdsmæssig kritik og dels en redaktionel kritik. Læs og bedøm selv!

0   0

Sanseøvelser til en ikke sanselig undervisning

Havde nogen sagt til mig for 40 dage siden at jeg skulle lave natur/teknologi på nettet, ville jeg have nægtet. Jeg ville have sagt at uddannelse handler om nærvær og samvær. Natur/teknologi er et praktisk fag. Det mener jeg sådan set stadig væk, men jeg blev ikke spurgt.

0   7

Hvad er formålet og hvem er målgruppen for Naturvidenskabens ABC?

Anja Andersen formidlede ministeriets "Naturvidenskabens ABC", som hun havde udarbejdet sammen med 7 andre professornørder. Men hvem er målgruppen og hvad er formålet med denne bullion-terning? - Et hæfte om naturvidenskab som en inspirationskilde til undervisere står der i indledningen. Hvem er det ?

0   4

Regnvand i ølflasker

En fortælling om, hvordan Willi Dansgaard skrev verdensberømt forskning ud fra regnvand i en øl-flaske fordi han undrede sig. Undrede sig over, om regnbygerne måske indeholdt forskellige isotoper i regndråberne- iltatomer med forskelligt antal af neutroner. Undrede sig på samme måde som Alexander Flemming, da han fandt penicillinet. Det er beskrivelse af naturfag, når det er bedst. Vi skal arbejde med nysgerrigheden-også i folkeskolen!

4   64

Læreruddannelsen 2019 versus Læreruddannelsen 1995

På vores sidste lærermøde inden sommerferien opfordrede vores rektor Stefan Hermann, Københavns Professionshøjskole, os til at indgå i den offentlige debat om læreruddannelsen. Han angav, at ånds- og ytringsfrihed tilsiger, at man rejser kritik eksternt, også om interne forhold. Selv med ”sure læserbreve i Information” . Det var da bemærkelsesværdigt ! Sidst jeg blandede mig i mediedebatten om oprettelsen af professionshøjskolerne i 2008 blev jeg forsøgt fyret af min daværende ledelse i UCSJ. Min fagforening stod bag mig, men jeg endte med at gå selv. Så en sådan opfordring - og så fra Stefan ! Den måtte jeg da tage op ! Desværre havde Information ikke mulighed for at bringe kronikken, så her er et uddrag og alt vedlagt som fil.

0   3

Naturvidenskabens ABC-sommerferielæsning for dig?

Naturvidenskaben er på én gang et par briller og et multiværktøj, sådan indledes den nye ABC. Den tidligere undervisningsminister nedsatte en gruppe naturfaglige specialister, der skulle barsle med en naturvidenskabens ABC til lærere i folkeskolen. Den er nu kommet i hørings udgave. Høringsudgaven er en invitation til at kvalificere det endelige bud på ”Naturvidenskabens ABC”, som en ny minister nu skal tage sig af. Formænd for de faglige foreninger roser ABCén i høje toner. Det er der grund til at gøre, men der er også grund til at sætte spørgsmålstegn og tøve lidt.

0   4

Opråb til skoleledelser og naturfagsvejledere i kommunerne fra Big Bang 2019 vdr. folkeskolens største naturfag

Natur/teknologi er folkeskolens største naturfag i forhold til antal timer. 1/3 af lærerne er ikke uddannede i faget. Ved mit oplæg på Big Bang om ”Dannelse og uddannelse i natur/teknologi” bad jeg deltagerne om gode ideer til, hvad vi i fællesskab kan gøre for natur/teknologi i folkeskolen. Der var 38, der deltog i oplægget. Det var praktikere fra folkeskolen og eksterne læremiljøer. De kom med mange gode ideer.

Naturfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for naturfagene, dvs. natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. I samarbejde med Danmarks fysik- og kemilærerforening, Biologforbundet og Geografforbundet.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.646 andre er allerede tilmeldt