BLOG Theresa Schilhab

Theresa Schilhab:

Universitetslektor, Ph.d., Dr. pæd.

Abonner på nyt om Theresa Schilhab i dit personlige nyhedsbrev.


0   6

Har hunde bevidsthed? Har edderkopper?

Hvis du tror, at hunde har bevidsthed, er du formentlig hundeejer. Hvis du ikke tror det, har du nok ikke hund.

1   22

Den umenneskelige lærer

Hvorfor er robotten som lærer en naiv ide? Hvad er det i virkeligheden en lærer kan? Og hvorfor kan robotten nok stå for de nationale tests, men ikke for ret meget andet af det en lærer skal?

0   5

Naturoplevelser er gratis førstehjælp

Naturen kan gøre rigtig meget for os. Helt enkelt fordi vi selv er natur. En af virkningerne er, at den styrker koncentrationsevnen og dermed faglig læring. Men gælder det også, når vi tager smartteknologien med ud?

0   11

Børn får færre naturoplevelser, men ikke kun af den grund du tror

Teknologi har en del af ansvaret. Men det er ikke hele historien. For mange biler, forældrene, projekt 'projektbørn' og højere grad af individualisme bærer også deres del.

0   9

Slip læringen fri – og børnene med

Hvorfor kan vi godt lide at røre ved ting, vi ser? Hvad gør det ved os at have de ting, vi snakker om, i hænderne? Hvad gør ’samtaler’ med tingene ved os?

3   26

Slut med tests - læring begynder med oplevelser og ender med dannelse

Prøver og tests er blevet hverdag for danske skoleelever. Med prøverne følger en forestilling om, hvad læring er. Og ikke mindst hvad en elev er. Men forestillingen er ikke særlig overbevisende. Den har ikke ret meget med hverken læring eller mennesker at gøre.

0   11

Alle taler om vejret...naturen, der altid er der

Vejret er i kontakt med os, så snart vi er ude og det vækker os kropsligt og mentalt, fordi vi sanser.

1   9

Teknologi skal give børn naturoplevelser i nyt forskningsprojekt

Børn og unge får færre kontaktflader med naturoplevelser på egen hånd. Nyt forskningsprojekt undersøger, om den teknologiske udvikling kan være med til at vende bøtten, og trække flere naturoplevelser med sig.

0   10

Fake news og fake lives

Børn og unge får i stigende grad deres underholdning og information fra nettet. Husker vi at klæde dem på, så de kan se det, de møder, kritisk an?

0   7

Tavs viden i digital læsning

Mobiltelefonens generelle anvendelighed som kalender, kontakt til internettet, sociale medier og familie og venner kan være med til at ændre vores læsevaner radikalt.

0   10

Hvad sproget gør ved os

Mennesker deler andres mentale verdener gennem deres beskrivelser. Vi kender det fra litterære oplevelser, men i høj grad også fra samtaler med andre.

0   6

Hoffmeyer: 7 ting vi plejer at tro på

Boganmeldelse - Udkommet på Tiderne skifter - 187 sider

0   11

Sådan gør sproget det abstrakte konkret

Skolebørn skal typisk lære om verden gennem sproget. Men kan man gøre noget for at lette læringen? Hvad siger neurovidenskaben om det?

0   7

Lys, lyd, lugt og læring

Der er forskel på sløjd og håndarbejde, og på at lære ude og inde.

0   11

Uddannelse og dannelse ude

Kan dannelsen ude bruges til uddannelse? Mit modspørgsmål er, kan vi tillade os ikke at bruge den?

0   8

Mange veje fører til Rom – hvad chimpanser kan fortælle mennesker om læring

Ens evne til at gennemskue potentialer får et skud for boven, når man opdager, at man ligger under for fordomme, som man troede, man var alt for professionel til at lade sig styre af.

2   12

Snyd med stil – robotten hjælper

Med flere og mere avancerede, kunstige læringsalgoritmer (e.g. maskinlæring), hvordan kan man sikre sig, at den stil eller for musikelevers vedkommende - den musik, eleverne leverer, er deres egen?

0   8

Om abstrakt tænkning hos vores forfædre

Hvad fortæller hulemalerier om tidligere tiders tanker?

5   17

Læreren som robot!

Vil robotter kunne overtage lærergerningen? Ikke medmindre lærerens opgave også forandrer sig radikalt. Jo mere lærerarbejdet bliver et spørgsmål om at følge regler, dvs. følge rutiner, der ikke kræver nogen former for fortolkning, des mere øges risikoen for, at robotter overtager arbejdet.

6   342

Hvornår siger vi undskyld til lærerne?

Nu, hvor flere og flere skoler og kommuner begynder tilbagerulningen af reformen, var det måske på sin plads med et ’undskyld’?

Naturfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for naturfagene, dvs. natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. I samarbejde med Danmarks fysik- og kemilærerforening, Biologforbundet og Geografforbundet.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
7.373 andre er allerede tilmeldt