BLOG Tænketanken Sophia

SKRIBENTER
Erik Schmidt:

Lærer, næstformand

Marie Hyldgaard Kjeldsen:

Lærer, Stud. Cand. Pæd, Projektleder i SOPHIA, medstifter af Filosofaen

Stig Skov Mortensen:

Pædagogisk konsulent

Jens Skou Olsen:

Ph.d., Associate Professor

Dorte Brøchner Jessen:

Underviser, oplægsholder, formidler og debatør

Abonner på nyt om Tænketanken Sophia i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   724

Det offentlige mere effektivt end det private

Læger, sygeplejersker, lærere og pædagoger er langt mere effektive, end det fremgår af den brede offentlige debat. Produktiviteten er i snit steget med 1,6 pct. om året inden for en række klassiske offentlige velfærdstjenester som sundhed, uddannelse, socialområdet, fritid og kultur. Til sammenligning er produktiviteten kun steget med 0,3 pct. i den private sektor.

2   789

Skrækscenarie for folkeskolen

Kort før 200-året for folkeskolens etablering påtager statsminister Helle Thorning-Schmidt og børne- og undervisningsminister Christine Antorini sig ansvaret for det største eksperiment med folkeskolen, der formentlig nogensinde er sket - uden tilnærmelsesvis at have de økonomiske midler, der skal til. Skolereformforslaget er et skrækscenarie. Vilkårlig sammenblanding af skolepædagogik og fritidspædagogik. Bum. Arbitrære organisationsformer. Bum. Inklusion med uuddannet arbejdskraft. Bum. Dårlige fysiske rammer. Bum. Begrænsning af elevernes fritid. Bum. Underfinansiering. Bum. Ydmygende behandling af den gruppe, der skal udføre reformen. Bum.

2   766

Alternative elementer til reform af folkeskolen

Kritiske vurderinger af og indholdsforslag til Børne- og Undervisningsminister Christine Antorinis meddelte snarlige forslag til reform af folkeskolen med elementer som helhedsskole, massiv skoleforberedende indsats i børnehaven, ”leg og læring”, mere ”spændende undervisning” m. fl.

0   585

Vi kører på engagementet! Blik ind i en typisk lærerarbejdsdag

Kære Helle Thorning-Schmidt, Christine Antorini, Erik Nielsen (KL), Michael Ziegler (KL) og andre, der synes, lærere ikke arbejder nok.

0   905

Opråb fra praksis, kære minister!

En af hensigterne med Ny Nordisk Skole er at inddrage erfaringer og viden fra praksis. Men er der allerede nu en ny folkeskolereform på vej, er det svært at få øje på, hvordan de mange forsøgs- og udviklingsprojekter kan nå at blive inddraget, vel at mærke på kvalificeret og kvalificerende vis.

2   791

Klassekvotient og skolekvalitet hænger sammen

DLF mener en folkeskolereform skal omfatte bestemmelser om maks. 24 elever i klasserne. Det er professor Niels Egelund imod: "der er forsvindende lille effekt af små klassestørrelser".....men samme Niels Egelund glemmer at fortælle, at han i februar måned citerede en svensk undersøgelse, der viste, at der på flere områder var stor effekt ved at sænke klassekvotienten....!

3   460

Læringseffektivitet og it-fiksering

Netop nu postes der millioner af kroner i brugen af it i undervisningen, mens budgetterne til øvrige undervisningsmidler udsultes, specialundervisningen begrænses, elever med specielle behov og vanskeligheder inkluderes, lærere fyres, og små skoler nedlægges i stor stil. Den digitale informations- og kommunikationsteknologi bliver både økonomisk og pædagogisk betragtet som et columbusæg, der effektiviserer læringen og gør undervisningen billigere og mere fleksibel. Men det er en sandhed med modifikationer.

11   464

NNS: Uddannelse, pædagogik og didaktik i et nordisk perspektiv – værdier og principper

Der er belæg for at fremhæve en række fælles træk ved didaktiske positioner i Norden ligesom forskerne Jorunn H. Midtsundstad og Stefan T. Hopmann slår fast, at de nordiske lande har nogle ”fælles rødder, overbevisninger og traditioner”. SOPHIAs har med offentliggørelsen af det nye notat: ”Ny nordisk skole: Uddannelse, pædagogik og didaktik i et nordisk perspektiv – værdier og principper” ønsket at bidrage til en afdækning af, hvad man med rimelighed kan betragte som nordiske værdier, overbevisninger og principper i skole og pædagogik.

0   568

Odense gambler med folkeskolen

De odenseanske elever fra 0.-6. klasse skal have en helt ny skoledagligdag. Skolefritidsordningen skal nedlægges, pædagoger skal sluses ind i skolen og overtage aktiviteter midt på dagen, og så skal der efter disse aktiviteter igen undervises indtil kl. 14.00. Herefter kan forældre så betale sig til yderligere aktiviteter. Skolechefen ”tror”, børnene bliver dygtigere af denne karikatur af en skole. Det er fornuftigt at sige ”tror”, for han kan ikke vide det, og der er absolut ikke videnskabeligt belæg for, at eleverne vil blive dygtigere.

4   392

Uddannelse til frihed, lighed og ‐ LIV

Groft sagt afspejler folkeskolen i det 21. århundrede den sunde fornuft fra det 20. århundrede, hvilket ikke nødvendigvis er fornuftigt set i et fremtidsperspektiv.   Vi må tænke i fremtider for at lave skole.  Det kan nedenstående lille fremtids‐ABC og D hjælpe til med. Her er de fire scenarier: A. Business as usual   B. Den store omlægning – bæredygtighed og lighed C. Nedtur med blød landing D. Sammenbrud

0   342

Bemærkelsesværdig opsigelse og nyansættelse

Det var højst bemærkelsesværdigt, at Odenses tidligere børne- og kulturdirektør forlod jobbet som kommunaldirektør i Furesø Kommune efter kun 9 måneder med den erkendelse, at man i hans tid som kommunal chef har ”håndteret nogle opgaver på den feje, ansvarsforflygtigende måde”. Odense har nu fået en ny skole- og kulturdirektør, Jimmy Streit, som er klar til kamp for dobbeltbudskaberne, så problemer og dilemmaer ufordøjet kan sendes videre til lærerne.

5   477

Danske politikere, forskere og skoleledere overtager emsig og udansk OECD-anbefaling

Mon det nu også er klogt at lade en økonomisk organisation med hovedsæde i Paris styre, at danske lærere skal ensrettes. Er det optakten til det, Antorini kalder ”den nordiske skole”? Er det oplæg til Vestagers tillidsreform?