BLOG Tænketanken Sophia

SKRIBENTER
Erik Schmidt:

Lærer, næstformand

Marie Hyldgaard Kjeldsen:

Lærer, Stud. Cand. Pæd, Projektleder i SOPHIA, medstifter af Filosofaen

Stig Skov Mortensen:

Pædagogisk konsulent

Jens Skou Olsen:

Ph.d., Associate Professor

Dorte Brøchner Jessen:

Underviser, oplægsholder, formidler og debatør

Abonner på nyt om Tænketanken Sophia i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

1   20

Hør Jens Raahauge på www.den2radio.dk

I serien Gamle Pædagoger er turen kommet til Jens Raahauge, som Egon Clausen taler med om danskundervisning i skolen.

1   7

Hør Brian Degn Mårtensson på www.den2radio.dk

I udsendelsesrækken Gamle Pædagoger fortæller Brian Degn Mårtensson om sin kritik af skolereformen. Udgangspunktet er hans seneste bog: Tilblivelse og tilsynekomst.

3   131

Den dannelse, den dannelse

Debatten om dannelse har for alvor haft tag i tasterne siden skolereformen så dagens lys. Dansklærerforeningens medlemsblad DANSK melder sig i koret med sit seneste nummer, DANSK 2/2016, som kan læses på https://dansklf.dk/dansk. Nedenstående artikel er Jens Raahauges bidrag, hvori han forsøger at samle nogle trædesten til en gangbar vej.

0   161

Gør derfor aldrig nar ad humanisten

Nogle overvejelser i anledning af Henrik Sass Larsen udnævnelse af humanismen som en trussel imod velfærden.

0   150

Tænk med -Tænk højt - Tænk sammen

Den 3. juni afholder Tænketanken Sophia en konference, der skal give debatten om undervisning og dannelse endnu et skridt frem mod en ny begyndelse.

0   209

Deltag i debatten på altinget.dk

altinget.dk bringer i dag, den 10.11.2015 et indlæg fra SOPHIA om folkeskolereformens halte menneskesyn. Gå ind og deltag i debatten

4   259

Nu må andre gribe faklen!

Mindeord om SOPHIAs stifter, Per Kjeldsen, der døde tirsdag den 20. oktober.

2   416

Man kan ikke lære demokrati på deltid

Forslaget om at sætte demokratiske værdier og afradikalisering på skoleskemaet virker som en ugennemtænkt lappeløsning, når tænkningen i folkeskoleforliget bygger på at eleven skal præstere målbart.

0   523

Odense-syndromet

Om ytringsfrihedens nedsmeltning og forsøg på indkapsling af den kritiske røst.

1   516

Refomsucces - nogle tal i en test - ak hvor fattigt

Nedennævnte tekst udsendte SOPHIAs bestyrelse for en uge siden - midt i en intenssiv mediedækning af det problematiske med at anvende testtal som succeskriterium for folkeskolereformen. Vi bringer vores indlæg her, da alternativet til talmagien ikke er kommet frem i debatten.

10   1045

En lærer stopper – og så…?

Refleksioner over Erik Schmidts opsigelse – i utide. Hvad sker der med os, når der ikke er sammenhæng mellem professionidealerne og virkelighedens muligheder. Jeg fornemmer, at mange lærere har det, som jeg oplever, Erik har det – indeni – uden at de på nogen måde lader det gå ud over arbejdet med børnene. Jeg har derfor skrevet, som jeg har, for at vække følelser af mulig indignation over en tærende udvikling gennem mange mange år. Som Habermas sagde det for et par år siden nogenlunde således – den, der ved noget, må aldrig miste evnen til indignation!

2   2267

Målstyret undervisning – skolereformens nye centralnervesystem

Den nye folkeskolereform drejer sig først og fremmest om styring af skolen, lærerne og undervisningen. Aftalens målings- og styringsteknologiske indhold truer pædagogikken og lærernes professionsidealer. Reformen indeholder mange modsætninger og lider i høj grad under manglen på forskningsmæssig tyngde, praktisk fornuft og forsvarlig finansiering. Det er derfor usandsynligt, at den kommer til at virke efter hensigten.

1   2350

Hvad med formålet, Christine Antorini?

Skal folkeskolen kun dreje sig om effektivitet og klinisk-rationelle kompetencer?

0   2298

Antorini og den danske model

Regeringens forslag til reform af folkeskolen, der er underfinansieret og derfor forudsætter, at lærernes aftaleret fjernes og erstattes af KL-magt og management, er en praktisk udmøntning af Antorinis ønske om at få afskaffet Den danske model

1   2012

Lærer eller systemfunktionær

Diskussionen om skolereformen må ikke drukne i diskussionen om overenskomsten! Vi må i gang med at drøfte reformforslagets formål, indhold, undervisningsbegreb og lærerideal.

10   1396

KL i en tidslomme fra 1950'erne

”Skal det forsat være sådan, at en lærer skal bruge samme tid på at forberede en lektion i idræt som en lektion i samfundsfag?” spørger KL. Ja - hvad ellers?

0   864

Marianne Jelved - en troværdig satiriker

Kulturministeren kan ikke bankes på plads - Marianne Jelved mener det alvorligt, når hun efterlyser dialog i stedet for diktater - også hvad angår tjenestetids"forhandlingerne"!

3   800

Corydons marionetteaters nye stykke ”tryn lærerne”

Kan man forhandle med en marionet?

1   948

Brutalt udspil til folkeskolereform – rapport om efterdønningerne

„KL og Christiansborg har haft held med at gøde jorden for et opgør med arbejdstiden. Men i samme ombæring risikerer de at stække arbejdsmoralen i en faggruppe, som de er afhængige af for at opnå deres politiske mål.“  Citat: Journalist Amalie Kestler.