BLOG Tænketanken Sophia

SKRIBENTER
Erik Schmidt:

Lærer, næstformand

Marie Hyldgaard Kjeldsen:

Lærer, Stud. Cand. Pæd, Projektleder i SOPHIA, medstifter af Filosofaen

Stig Skov Mortensen:

Pædagogisk konsulent

Jens Skou Olsen:

Ph.d., Associate Professor

Dorte Brøchner Jessen:

Underviser, oplægsholder, formidler og debatør

Abonner på nyt om Tænketanken Sophia i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

4   259

Nu må andre gribe faklen!

Mindeord om SOPHIAs stifter, Per Kjeldsen, der døde tirsdag den 20. oktober.

2   416

Man kan ikke lære demokrati på deltid

Forslaget om at sætte demokratiske værdier og afradikalisering på skoleskemaet virker som en ugennemtænkt lappeløsning, når tænkningen i folkeskoleforliget bygger på at eleven skal præstere målbart.

0   523

Odense-syndromet

Om ytringsfrihedens nedsmeltning og forsøg på indkapsling af den kritiske røst.

1   516

Refomsucces - nogle tal i en test - ak hvor fattigt

Nedennævnte tekst udsendte SOPHIAs bestyrelse for en uge siden - midt i en intenssiv mediedækning af det problematiske med at anvende testtal som succeskriterium for folkeskolereformen. Vi bringer vores indlæg her, da alternativet til talmagien ikke er kommet frem i debatten.

10   1045

En lærer stopper – og så…?

Refleksioner over Erik Schmidts opsigelse – i utide. Hvad sker der med os, når der ikke er sammenhæng mellem professionidealerne og virkelighedens muligheder. Jeg fornemmer, at mange lærere har det, som jeg oplever, Erik har det – indeni – uden at de på nogen måde lader det gå ud over arbejdet med børnene. Jeg har derfor skrevet, som jeg har, for at vække følelser af mulig indignation over en tærende udvikling gennem mange mange år. Som Habermas sagde det for et par år siden nogenlunde således – den, der ved noget, må aldrig miste evnen til indignation!

2   2267

Målstyret undervisning – skolereformens nye centralnervesystem

Den nye folkeskolereform drejer sig først og fremmest om styring af skolen, lærerne og undervisningen. Aftalens målings- og styringsteknologiske indhold truer pædagogikken og lærernes professionsidealer. Reformen indeholder mange modsætninger og lider i høj grad under manglen på forskningsmæssig tyngde, praktisk fornuft og forsvarlig finansiering. Det er derfor usandsynligt, at den kommer til at virke efter hensigten.

1   2350

Hvad med formålet, Christine Antorini?

Skal folkeskolen kun dreje sig om effektivitet og klinisk-rationelle kompetencer?

0   2298

Antorini og den danske model

Regeringens forslag til reform af folkeskolen, der er underfinansieret og derfor forudsætter, at lærernes aftaleret fjernes og erstattes af KL-magt og management, er en praktisk udmøntning af Antorinis ønske om at få afskaffet Den danske model

1   2012

Lærer eller systemfunktionær

Diskussionen om skolereformen må ikke drukne i diskussionen om overenskomsten! Vi må i gang med at drøfte reformforslagets formål, indhold, undervisningsbegreb og lærerideal.

10   1396

KL i en tidslomme fra 1950'erne

”Skal det forsat være sådan, at en lærer skal bruge samme tid på at forberede en lektion i idræt som en lektion i samfundsfag?” spørger KL. Ja - hvad ellers?

0   864

Marianne Jelved - en troværdig satiriker

Kulturministeren kan ikke bankes på plads - Marianne Jelved mener det alvorligt, når hun efterlyser dialog i stedet for diktater - også hvad angår tjenestetids"forhandlingerne"!

3   800

Corydons marionetteaters nye stykke ”tryn lærerne”

Kan man forhandle med en marionet?

1   948

Brutalt udspil til folkeskolereform – rapport om efterdønningerne

„KL og Christiansborg har haft held med at gøde jorden for et opgør med arbejdstiden. Men i samme ombæring risikerer de at stække arbejdsmoralen i en faggruppe, som de er afhængige af for at opnå deres politiske mål.“  Citat: Journalist Amalie Kestler. 

0   724

Det offentlige mere effektivt end det private

Læger, sygeplejersker, lærere og pædagoger er langt mere effektive, end det fremgår af den brede offentlige debat. Produktiviteten er i snit steget med 1,6 pct. om året inden for en række klassiske offentlige velfærdstjenester som sundhed, uddannelse, socialområdet, fritid og kultur. Til sammenligning er produktiviteten kun steget med 0,3 pct. i den private sektor.

2   789

Skrækscenarie for folkeskolen

Kort før 200-året for folkeskolens etablering påtager statsminister Helle Thorning-Schmidt og børne- og undervisningsminister Christine Antorini sig ansvaret for det største eksperiment med folkeskolen, der formentlig nogensinde er sket - uden tilnærmelsesvis at have de økonomiske midler, der skal til. Skolereformforslaget er et skrækscenarie. Vilkårlig sammenblanding af skolepædagogik og fritidspædagogik. Bum. Arbitrære organisationsformer. Bum. Inklusion med uuddannet arbejdskraft. Bum. Dårlige fysiske rammer. Bum. Begrænsning af elevernes fritid. Bum. Underfinansiering. Bum. Ydmygende behandling af den gruppe, der skal udføre reformen. Bum.

2   766

Alternative elementer til reform af folkeskolen

Kritiske vurderinger af og indholdsforslag til Børne- og Undervisningsminister Christine Antorinis meddelte snarlige forslag til reform af folkeskolen med elementer som helhedsskole, massiv skoleforberedende indsats i børnehaven, ”leg og læring”, mere ”spændende undervisning” m. fl.

0   585

Vi kører på engagementet! Blik ind i en typisk lærerarbejdsdag

Kære Helle Thorning-Schmidt, Christine Antorini, Erik Nielsen (KL), Michael Ziegler (KL) og andre, der synes, lærere ikke arbejder nok.

0   905

Opråb fra praksis, kære minister!

En af hensigterne med Ny Nordisk Skole er at inddrage erfaringer og viden fra praksis. Men er der allerede nu en ny folkeskolereform på vej, er det svært at få øje på, hvordan de mange forsøgs- og udviklingsprojekter kan nå at blive inddraget, vel at mærke på kvalificeret og kvalificerende vis.

2   791

Klassekvotient og skolekvalitet hænger sammen

DLF mener en folkeskolereform skal omfatte bestemmelser om maks. 24 elever i klasserne. Det er professor Niels Egelund imod: "der er forsvindende lille effekt af små klassestørrelser".....men samme Niels Egelund glemmer at fortælle, at han i februar måned citerede en svensk undersøgelse, der viste, at der på flere områder var stor effekt ved at sænke klassekvotienten....!