BLOG Steffen Pedersen

Abonner på nyt om Steffen Pedersen i dit personlige nyhedsbrev.


0   10

Flere og flere…og endnu flere timer!

Forleden sad jeg til et oplæg med en skoleleder, der prædikede flere timer på skemaet. Argumentet var, at man uden flere timer hos dem ikke kunne nå de faglige mål, som den tidligere udfordrede skole havde sat. Men kan man argumentere for flere timer på skemaet, blot fordi det virker i et udsat skoleområde?

1   30

Kan vi tillade os at tolke på trusler

Hvor meget skal vi høre på i vores dagligdag som lærere? Det er en hårfin balance at vægte udsagn i en hverdag, hvor tonen er blevet hårdere!

0   5

Fitness-kulturen - en smagsprøve til de udfordrede unge

Fitness.dk leverede gratis 4 prøvegange til min gruppe af elever, der alle gerne ville prioritere at blive klogere på kost, motion og træning.

0   5

Skema til særlig faglig/social indsats

For at bevare mit fokus på den enkelte elevs udvikling gør jeg i min dagligdag brug af et ganske simpelt men effektivt skema.

0   9

Når et enkelt ord ødelægger et møde

Enkelte ord kan i sig selv være så destruktive, at de kan ændre hele atmosfæren drastisk til et møde

0   20

Når klasseledelse kolliderer

I specialregi er vi ofte flere voksne i klassen, og det burde være et aktiv i forhold til at løfte en både fagligt og socialt vanskelig opgave - men det kan også være en udfordring!

0   5

Når eleven bliver valgt fra til prøven

Jeg skal have elever op til prøve hvert år. Dansk skriftlig fremstilling, retstavning, læseprøve og den mundtlige del. Samtidig får jeg hvert år elever ind af døren, som har et bundniveau, der er meget lavt.

0   5

De sårbare unge - del 5

De græder let, de er utrygge og de vil ikke i skole. Hvordan håndterer vi som lærere den udfordring, de særligt sårbare unge bærer med sig?

0   4

De sårbare unge - del 4

De græder let, de er utrygge og de vil ikke i skole. Hvordan håndterer vi som lærere den udfordring, de særligt sårbare unge bærer med sig?

0   5

De sårbare unge - del 3

De græder let, de er utrygge og de vil ikke i skole. Hvordan håndterer vi som lærere den udfordring, de særligt sårbare unge bærer med sig?

0   5

De sårbare unge - del 2

De græder let, de er utrygge og de vil ikke i skole. Hvordan håndterer vi som lærere den udfordring, de særligt sårbare unge bærer med sig?

0   5

De sårbare unge

De græder let, de er utrygge og de vil ikke i skole. Hvordan håndterer vi som lærere den udfordring, de særligt sårbare unge bærer med sig?

0   26

De (ikke) robuste børn

I de specialklasser jeg har haft med at gøre de seneste år, er udviklingen den, at vi går fra udadreagerende adfærd til angst og mangel på robusthed.

0   4

Med fagbegreberne i orden er special-eleverne klædt bedre på til afgangsprøve

Elever med udfordringer kan sagtens lære begreber som sagprosa, teaser, nyhedskriterier og byline – og det hjælper dem til deres afgangsprøve.

0   4

Elever i specialklasser skal mere til prøve

Jeg skal de næste år få flere af mine udfordrede elever til prøve – og de skal også gerne klare sig bedre!

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
9.125 andre er allerede tilmeldt