BLOG Specialpædagogiske foreninger

SKRIBENTER
Sanne Weisbjerg Vilstrup:

Hovedstyrelsesmedlem og Logopæd/skolekonsulent

Christina Voigt:

Læsekonsulent

Jette Lentz:

Formand i Pædagogisk Psykologisk Forening

Helle Märcher:

Talehøre-lærer

dorte thue hansen:

Pædagogisk konsulent og Læsekonsulent

Steen Polk:

Pædagogisk Psykologisk Konsulent

Abonner på nyt om Specialpædagogiske foreninger i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   15

Er specialklasser de rigtige rammer for børn med massivt skolefravær?

Flere og flere børn og unge mistrives i skolen i en sådan grad, at de ikke kommer i skole. Hvad gør vi?

0   10

Put energi ind i fællesskaber og skab kreativitet i undervisningen

Kreativitet som resultat af forskellighed

21   9

PPR og lettere behandlingsformer

Husk at skabe sammenhæng mellem det forebyggende i skolen og det indgribende arbejde med individuel behandling

0   4

Handleplaner i det tværfaglige samarbejde er vel ikke til for nogen andre end barnet og den unge? Og ikke bare for PPR, skolen, socialforvaltningen eller psykiatrien?

Handleplaner i det tværfaglige samarbejde er vel ikke til for nogen andre end barnet og den unge? Og ikke bare for PPR, skolen, socialforvaltningen eller psykiatrien?

0   10

Bekymrende fravær i skolen set fra børnenes perspektiv

En ny undersøgelse fra Børns Vilkår lader børnene selv komme til orde

0   17

Problematisering af tests i PPR

- Stigmatisering og kategorisering via tests - Øg blikket for mangfoldighed og tværfaglighed - Ligestilling i dialogen

0   4

Hvordan fremmes resiliens i lærerteams under Corona

- gode råd til den pædagogiske psykologiske rådgivning

0   3

Tests må aldrig stå alene

De faglige tests bør - sammen med andre data - være med i en helhedsorienteret drøftelse, der også inddrager børneinterviews, observationer m.v.

PPR-netværket er for ansatte og andre med interesse for Pædagogisk Psykologisk Rådgivningsområdet. I samarbejde med Samrådet af Specialpædagogiske Foreninger i DLF. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
684 andre er allerede tilmeldt

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.563 andre er allerede tilmeldt