BLOG Sløjd-stafetten

SKRIBENTER

Abonner på nyt om Sløjd-stafetten i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   15

Håndværk og design på børneværelset?

Eleverne nyder praktiske skærm breaks, men hvad må man sætte dem til at arbejde med derhjemme i Håndværk og design?

0   2282

Kombi af praktiske og boglige fag skal få flere ind på ungdomsuddannelser

Vi skal tænke i nye fag, hvor det praktiske og boglige kan gå hånd i hånd. Fx kunne man forestille sig design fra ide til solgt produkt, hvor erhvervsfaglige kompetencer kombineres og erhvervsskolen inspirerer.

0   2827

Ting tager tid - også når man selv skal lave dem

Et nyt håndværk/teknik fag kan give anledning til både tværfagligt samarbejde med og mellem naturfagene, og styrke brobygning til erhvervsuddannelser og UEA-undervisningen. NTS-centeret vil gerne være med til at sprede gode erfaringer.

0   2911

Skab ligeværd mellem praktiske og teoretiske fag NU

Alle fag skal være ligeværdige, hvis de skal kunne bidrage til den almene dannelse. Derfor bør de praktisk-musiske fag også have plads i udskolingen og få status som prøvefag.

1   2595

De praktiske fag som pædagogiske parkeringspladser for en skole i verdensklasse?

Når man lytter til debatten om skolereformen, så får man nogle gange det indtryk, at de praktisk-fysiske fag først og fremmest skal løse mange af de problemer, som også følger med reformtankerne.

0   4188

Hvor kan sprogligt svage elever sejre i den inkluderende skole?

Alle elever lærer på forskellige måder. Mange er sprogligt stærke og profiterer af den boglige undervisning, men andre har en anden læringsstrategi. Med fokus på inklusion i folkeskolen er der fare for at disse forskelligheder overses. Kan vi ved at styrke de praktiske fag sikre, at gruppen med andre foretrukne læringsstrategier, forlader skolen som selvsikre, lærende, deltagende og inkluderede samfundsborgere?

2   1587

Giv dem dog en hammer!

De praktiske fag er desværre blevet folkeskolens prügelknabe til stor skade for mange skoletrætte elever, især drenge. Det er særligt beklageligt, når man ønsker at øge procentdelen af unge, der skal have en uddannelse og i en tid, hvor så mange elever fra specialklasserne skal inkluderes i de såkaldte normale klasser. Gennem de sidste årtier gik vi på Bavnebakkeskolen imod strømmen og satsede på de praktiske fag med meget positive resultater.

1   1320

Vi skal hjælpe de unge til et bedre erhvervsvalg

Jeg er murerfaglærer på Construction College Aalborg, og har gennem en række år været på folkeskoler i hele regionen med vores projekt Toppen af et Tårn, hvor folkeskoleeleverne prøver kræfter med murerfaget ved at bygge et tårn. Men nu har Folketinget besluttet, at forsøgsprojektet ikke skal fortsætte.

1   5457

Sløjd kan give nyt mod på matematik og innovation

”Hvordan kan ægte tværfaglighed mellem matematik og praktisk/teknisk håndværk i udskolingen, give mere læring for alle elevgrupper i Ny Nordisk skole?”, lød stafetspørgsmålet. Det har faktisk fyldt meget i mit arbejde i mange år. For hvis eleverne skal komme fra ide til færdigt produkt skal deres viden fra andre fag inddrages. Mine elever har arbejdet med trigonometri for at lave gokarts og vinkelsummer for at lave en brændekløver.

0   1021

Er de hårde materialer et must for udskolingselever i Ny Nordisk skole?

Til dette spørgsmål er der et kort og præcist svar. Det er helt sikkert et must, at der i Ny Nordisk skole er mulighed for, at eleverne støder på og gør sig erfaringer med de grove og hårde materialer som ex. beton og mursten.

1   848

Skal ”Store-Nørd” på skemaet i Ny Nordisk skole?

Kreative og bogligt svage elever lider under, at sløjd som valgfag stort set er afskaffet i udskolingen. Skal jeg komme med en personlig vision for et håndværk-, design- og teknikfag i udskolingen, så skal man tage udgangspunkt i sløjd og kombinere det med fysik, Lego og IT. Jeg vil her komme med nogle konkrete bud på, hvilket indhold et sådan fag kunne have.

0   657

Sløjdlæreren kan navigere målrettet i kreativt kaos

Sløjdstafetten er i gang, og jeg takker for at måtte være med til at beskrive den moderne sløjd i funktion på landets grundskoler. Sløjdlæreren i dag kan noget særligt. Det kan man udnytte til skolekonkurrencer og tværfagligt samarbejde.

Håndværk og designnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Foreningen for håndværk og design.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.259 andre er allerede tilmeldt