BLOG Skovmands blog

Abonner på nyt om Skovmands blog i dit personlige nyhedsbrev.


0   255

Inklusion på norsk

Skal vi sikre en vellykket inklusion, er der al mulig grund til at se på erfaringer fra vores nærmeste naboer. I Norge steg antallet af ekskluderede elever efter man i 2007 gennemførte inklusion som en del af ”Kundskabsløftet”.

0   314

Rigtige valg og god vejledning

UU-centrene er som en konsekvens af vejledningsreformen blevet sat under pres.

0   441

De små medlemsgrupper

De små medlemsgruppers vilkår i DLF blev drøftet på den ordinære kongres i september 2014 og en række initiativer blev i efteråret 2014 vedtaget af Hovedstyrelsen.

0   2401

Hvordan med arbejdsmiljøet

Arbejmiljøet bliver sat under pres, hvis KL får sin vilje.

0   1267

Blog for stort og småt

En blog for voksenpecialundervisere, Sosu'er, vejledere og alle andre...

0   2269

Presset fortsætter

Uden sammenhold bliver det først rigtig svært.

0   2189

Fjern nu den takstfinansiering

Udsendelsen med Carina der ikke vil dø, blotlægger på chokerende måde nogle af konsekvenserne af kommunalreformen og financieringsformen på det specialiserede område.

1   1737

Inklusion, så det aldrig glemmes.

I en næsten overset sidebemærkning får Egelund, i en artikel i Politiken om disciplin i skolen, åbenbaret sit syn på inklusionens sidegevinst.

3   1633

Svenske brølere i Danmark

En frisk svensk regeringsrapport påviser en række forhold, som årsag til den svenske skoles deroute. De er bekymrende tankevækkende.

1   441

Tænk hvis vi havde....

…. fået taget livet af Lov 409! Nævn mig en lærer, der ikke gerne havde set lov 409 hen, hvor peberet gror. Det lykkedes ikke denne gang og det var der vel ret beset heller ikke mange der troede på - alligevel anbefaler jeg et ja.

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
9.059 andre er allerede tilmeldt