BLOG Skolemuseet

SKRIBENTER
Majken Astrup:

Kommunikationsansvarlig på Det Digitale Skolemuseum

Lea Bennedsen:

Konservator

Abonner på nyt om Skolemuseet i dit personlige nyhedsbrev.


0   4

Sort blandt hvide lærere

I Dansk Skolemuseums gemmer finder man fotografier af en mørkhudet seminarist, der startede sit liv under sydlige himmelstrøg på Sankt Croix i slutningen af 1800-tallet og endte som lærer i Nakskov. Han var én af få sorte, der levede i Danmark igennem det meste af 1900-tallet, som et direkte resultat af kolonitidens Danmark.

2   5

Hvad kuverten gemte…

Blandt Dansk Skolemuseums genstande lå en mystisk kuvert, der gemte på skoleskandaler og kampen for lærernes vilkår i begyndelsen af 1900-tallet.

1   11

Flora Danica i kælderen

For et par år siden blev et ukomplet Flora Danica-værk reddet op af en container på DPU. Der lå mange hundrede smukke gamle kobberstik, som afbildede nordens planter, så man i 17- og 1800-tallet kunne blive klogere på den praktiske brug af planterne omkring sig. Men hvad lavede de på DPU?

0   6

Rejserapport fra skolehistorien – down under

I det sydlige Australien, 100 km nord for Melbourne, ligger frilandsmuseet Sovereign Hill. Blandt mange smukke gamle huse fra 1850’erne finder man Goldfields Schools, hvor man kan gennemleve skolegangen under Viktoriatidens guldfeber. Jeg er taget forbi i forbindelse med en arbejdsrelateret rejse til Australien.

1   11

Det nittende og tyvende århundredes smartboard

I hjertet af Emdrupborg, Danmarks Pædagogiske Bibliotek, opbevares en samling med over 12.500 danske og udenlandske anskuelsesbilleder. Siden 2015 har jeg brugt den største del af min tid blandt disse farvestrålende billeder, der hovedsageligt består af litografiske tryk på papir. Jeg har senest lavet min bachelor som konservator om disse billeder, og i dag arbejder jeg for biblioteket, på at sikre bevaring af disse historiske smartboards.

2   6

Ny dokumentar om elevdemokrati

I 1960-70’erne fik eleverne i grundskolen for alvor mulighed for at påvirke deres skolegang. Indtil da havde læreren i høj grad bestemt indenfor skolens mure. Filmen Elevernes Stemme gennemgår den historiske udvikling i elevdemokratiet i Danmark, særligt i den nyeste tid.

0   4

10.000 digitaliserede anskuelsestavler

Farverige billeder af Jesu liv, sirlige tegninger af menneskekroppen eller drabelige søslag. Nu kan du bladre rundt imellem 10.000 digitaliserede anskuelsestavler fra ca. 1830 og frem. Anskuelsestavler vandt indpas i anden halvdel af 1800-tallet og blev efterhånden udbredt i skolen. I dag er de overtaget af bøger og tablets, men dengang var de det eneste vindue til verden udenfor.

0   4

Ret dig op!

Blandt Dansk Skolemuseums genstande har vi fundet et rygstøtteapparat fra 1920’erne, der skulle hjælpe eleverne med at holde ryggen ret. I redskabets udvidede familiehistorie finder vi fortællinger om skizofreni og knækkede barnesjæle.

0   0

Seminar om skolehistoriens digitale fremtid

Fredag den 7. oktober indbyder vi alle interesserede til et seminar om ’det digitale skolemuseum’. Vi vil gerne skabe en digital platform for skolehistorier og for vores digitaliserede samlinger, men hvordan, for hvem og med hvilket indhold i øvrigt?

0   2

Gamle fysikredskaber er tilbage i fysiklokalerne

Cirka 30 fysiklærere kom forbi lagerhallen med Dansk Skolemuseums samling, for at hjemtage brugbare fysikinstrumenter til brug i undervisningen. Der var 180 flyttekasser da de kom og langt færre da dagen var slut. Og et ukendt antal skoleelever kan se frem til noget så eksotisk som analog fysikundervisning.

2   3

Fysikgenstande gives væk!

Mange museumsgenstande har fundet nye hjem, men fysiksamlingen står næsten urørt. De cirka 180 flyttekasser med båndgeneratorer, barometre, amperemetre, dampmaskiner og et væld af andre fysikredskaber tilbydes derfor til landets grundskoler, som kan kigge forbi samlingen d. 13. September.

0   12

Håndgribelig undervisning

I gennemgangen af Dansk Skolemuseums samling er vi stødt på anskuelsesmodeller af skolemanden Gottlieb Christensen. I slutningen af 1800-tallet byggede han en række scenarier fra virkelighedens verden, som han brugte i undervisningen. Nu ender de fleste på museum.

0   19

Et nyt liv er startet for de mange genstande fra Dansk skolemuseum.

Genstande fra Dansk Skolemuseums samling er på vej ud i landet, ud til de mange museer, som indlemmer dem i deres samlinger og bruger dem i formidlingen af dansk skolehistorie.

0   225

Arkivalier – arkivalier og atter arkivalier

I forbindelse med gennemgangen af Dansk Skolemuseums samling har der været en betydelig mængde arkivalier, som skulle gennemgås og sorteres, bl.a. af undertegnede. Forhåbentlig kan alle en dag få glæde af dem.

1   62

At vandre gennem skolehistorier til hobe

Siden starten af april har Nationalmuseet gennemgået 10 containere og et par sikringsrum med Dansk Skolemuseums samling. En række store og små museer har været forbi og budt ind på genstande imens en del stadig mangler at lægge vejen forbi. Fremtiden ser lys ud efter så mange år i containernes mørke.

0   278

De fusioneredes fordele

Rundrejse til skolemuseerne ude i landet. Flere har slået sig sammen med lokale museer og bliver dermed stærkere og mere professionelle. Måske er det vejen frem for det nye skolemuseum i København.

1   356

Det vingeskudte initiativ - om de frivilligt drevne skolemuseer

På min rejse rundt i Danmark besøger jeg frivilligt drevne skolemuseer. De er karakteriseret ved en stor iværksætterånd og imponerende viljestyrke, men skrabet økonomi og få besøgende. Vil de overleve?

0   447

Dilemmaet om de frivillige og skolemuseerne

Der er frivillige på stort set alle skolemuseer jeg har besøgt, men deres roller er væsensforskellige fra sted til sted. Dog er én ting sikkert: uden dem ville museerne gå en endnu sværere tid i møde.

0   510

Hvad skal vi med et nationalt skolemuseum?

På min rundrejse til skolemuseer i Danmark får jeg en snigende følelse af, at de lever på snævre vilkår. Hvis de ikke har en skolestue hvor børn kan opleve en skoledag som i gamle dage, så er deres dage talte – og de ved det. Men hvis skolemuseer kun kan overleve som historiske skolestuer, hvad skal vi så bruge et nationalt skolemuseum til?

3   520

Hvor er vi lige nu?

Jeg laver budgetplanlægning, skuer ind i fremtidens museumslandskab og planlægger et arbejdsseminar. Projektet skrider fremad, men mange spørgsmål og løse ender trænger sig på i denne søde juletid.