BLOG Pædagogik på kanten

SKRIBENTER
Niels Larsen:

Ph.d, Konsulent

Annika Bjertrup:

Forskningsassistent cand.pæd. Pædagogisk psykologi

Abonner på nyt om Pædagogik på kanten i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   3

Guldfeberen har ramt Ikast

'Guldminen' er titlen på en ny idrætsfriskole på heden i udkanten af Ikast, der arbejder med talentudvikling i fodbold og håndbold, men også i læringsstilen H.A.V.K.A.T

0   8

En efterårsdag med guldgravning på heden

'Guldminen' er den ambitiøse titel på en ny grundskole på heden, der arbejder både med bredde- og talentudvikling i fodbold og håndbold

0   12

Sultne skolebørn og giftigt miljø giver mere uro end covid-19

I den kenyanske hovedstad Nairobis nærområder, som slummen udgør, hærger sult og materiel elendighed. Som altid rammes børn og unge hårdest. Men skolerne giver næring til både børn og unges drømme. Den norske journalist, Nina Hanssen besøgte to skoler i Kibera, som en skole i Danmark støtter. Her er hendes beretning, på let forståeligt norsk.

0   12

Så er Fulton rapporten frit tilgængelig på nettet

Efter fire års arbejde er Fulton rapporten og -forskningen færdig. Resultaterne er ganske lovende. Maritim pædagogik kan gøre en forskel for udsatte - og almindelige - unge.

0   5

Fagdidaktisk kursus og gratis undervisningsmateriale om mønsterbryderen Chris Madsen

Den farverige dansk-amerikaner Chris Madsen (1851-1944) kom fra fattige kår i Danmark men takket være god skolegang i den danske folkeskole klarede han sig godt som indvandrer i USA. Sammen med CFU og pædagogisk konsulent Astrid Danielsen har jeg lavet gratis undervisningsmateriale til brug i grundskole og gymnasium om Chris Madsen. Det følges op med CFU-kursus 15.11.21

0   9

Er drenge i sig selv marginaliserede pga deres køn?

Nye tal peger på at drenge måske alene pga deres køn er på vej mod marginalisering i skole og uddannelse. Men noget tyder på, at pigerne betaler en høj pris for deres tilpasning til præstationskulturen. Ny "praksisfaglighed" er måske løsningen?

0   5

En erhvervsuddannelse kan åbne verden for eleverne

De elever der i folkeskolen tænker på en erhvervsuddannelse, har efter end uddannelse gode muligheder for at komme ud i den store verden bagefter og komme i dialog med unge fra andre verdensdele. Her kunne der rejse sig følgende spørgsmål: Har unge elever på erhvervsuddannelserne i Kenya en mere bæredygtig tankegang end danske erhvervsskole elever? Kan unge fra Danmark blive inspireret af unge i Kenya, når det handler om at se sin egen uddannelse i et mere bæredygtigt perspektiv?

2   12

Vi taber for mange drenge i skolen

Før var der områder i skolen, hvor mange drenge, der i dag bevæger sig på kanten, kunne udfolde sig og opleve mestring. Men der mangler sådanne muligheder i dag.

0   8

Pædagogik på kanten af heden

De graver guld på heden.

0   8

Fulton-projektet peger på gode relationer og mesterlære

Det nye Fulton-projekt for udsatte unge ser ud til at have gode resultater med en pædagogisk tilgang, der har fokus på relationsarbejde og mesterlære (sidemandsoplæring) - koblet med opfølgning og langtidsplanlægning

0   5

Forskningsrapport for "Pædagogik på kanten" lagt på nettet

Rapport for DPU-projektet "Pædagogik på kanten" er lagt på nettet i dag - den er frit tilgængelig for alle.

0   4

Flow på en multi-kulturell skole i Oslo

Lærer Martin Skogheim er glad for at den norske skole indfører livsmestring som en del af læseplanen fra 1.januar 2020. Han er allerede begynt at bruke flow som metode i sin undervisning på den skole, "Nordpolen", han arbejder på i Oslo

0   5

Set, hørt, mødt og forstået?

Motivation, Bevægelse og Læring (MBL), samt Motivation, Bevægelse og Udvikling (MBU, Ung) er hjørnesten på Vejen Ungdomsskole, hvor vi tilbyder unge et helhedsorienteret forløb med plads til læring, fordybelse og glæde!

0   3

Intensiv læring

Intensiv læring handler i sin essens om mestring og gode relationer

0   4

Fællesskabet fremmer fagligheden

Initiativet Back on Track skal arbejde med indsatser, der hjælper eleverne til at indgå i sociale relationer og styrke deres fællesskabsfølelse. Dette fokus relaterer sig til den forskningsmæssige evidens, der viser, at unge i stærke faglige og sociale fællesskaber er bedre rustet til at lære.

0   9

Kan et ophold på skibet Fulton bringe unge på sporet igen?

DPU indgår i følgeforskning til Fultons indsats med at bringe unge på sporet igen - det bliver spændende at følge skibet de kommende år

0   0

Overraskende indhold i den digitale dannelse på p-tech skolerne

Digital dannelse er som forventet i centrum på de amerikanske p-tech-skoler. Men nogle af elementerne heri er meget overraskende

1   5

Folkeskolen blev hans redning

Kendt dansk-amerikaner fra samfundets bund blev gang på gang reddet af de basale gode kundskaber og færdigheder, han havde fået med sig fra den danske folkeskole

0   3

De amerikanske p-tech skoler har en succesrig dansk forløber

De nye amerikanske p-tech skoler, der primært er oprettet i belastede områder, har opnået (foreløbige) imponerende resultater, men de har en næsten glemt dansk forløber, nemlig de såkaldte t-klasser (7.-10. kl.) som vi havde i perioden 1959-75.

0   1

Hvad gør ghettoskolen, der kan sikre sine elever god uddannelse og vellønnede job?

Vi kender alle ingredienserne, og selv om opskriften på p-tech gryderetten virker ny, har vi faktisk tilbudt den herhjemme i form af de såkaldte t-klasser tilbage i 1959-75.