BLOG Om dannelse med mere

Abonner på nyt om Om dannelse med mere i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   9

Hvem gør hvad med hvad og med hvilket formål? - Om digitalisering og skole

Diskussionen om 'det digitale' står i vejen for en egentlig diskussion af skole og undervisning. 'Det digitale' ses ofte som et substantiv, der er helt afgørende for dets brug. Men undervisning handler om verber - hvem gør hvad med hvad og hvorfor? En diskussion om for og imod digitale værktøjer, medier og ressourcer er derfor alt for begrænsende - ja, der er faktisk en pseudodiskussion.

0   7

Digital ditten og datten - og dannelse

Begrebet om digital dannelse har forskudt diskussionen om dannelse til en diskussion om, hvilke kompetencer, de unge har behov for som følge af udviklingen af nye digitale medier og redskaber. Der er brug for en bredere diskussion af, hvad dannelse kan betyde i dag - hvad det er for et menneskesyn, vi gerne vil fremme.

9   13

Præstation, perfektion og prestige er det modsatte af læring

Børnerådet har lavet en rapport, som peger på, at skolen har en del af skylden for, at børn i 8. klasse mistrives. Skolen bidrager til en kultur, hvor præstationer, perfektion og prestige står i vejen for elevernes faglige og sociale udvikling - og deres trivsel.

2   7

Har vi brug for et nyt begreb om dannelse? - En case

En kritisk diskussion af dannelsesbegrebet ud fra artiklen 'Dannelsesmål li skolen' af Thomas Iskov og Niels Bjerre Tange. Jeg argumenterer for, at det idealtiske dannelsesbegreb kan være problematisk, men også at det er godt, at forfatterne prøver at konkretisere, hvordan dannelsestænkning kan bidrage til konkret undervisning i skolen.

0   4

Læring og undervisning

Undervisning er en forudsætning for elevernes læring, og derfor skal undervisning og læring ikke ses som modsætninger. Elevcentreret undervisning fastholder, at elevernes perspektiver, erfaringer og meningskonstruktioner er et vigtigt fundament for en moderne pædagogik.

1   27

Læreren eller læringen?

Der er brug for mere elevcentreret og dialogisk pædagogik i skolen. Ikke mindre som en række fremtrædende pædagogiske tænkere ellers er fortalere for.

0   18

Det handler om at være kreativ, for fanden! - Blachman skaber ravage i skoleverden

Kritikken af Thomas Blachmans kreativitetsfag i skolen er helt ude i skoven og viser et forældet skolesyn, hvor skolen er særområde uden for ‘samfundet’