BLOG Om dannelse med mere

Abonner på nyt om Om dannelse med mere i dit personlige nyhedsbrev.


3   9

Karaktermord

Uddannelses- og forskningsministeren har set sig gal på den nuværende karakterskala. Men det, han kritiserer den for, har den nok ikke nogen primær andel i. Han burde i stedet kigge på, hvilke målsætninger, der præger uddannelserne - og hvilken typer af præstationer, der bedømmes eller belønnes.

49   12

Mobiler, myter og muligheder

"Skærm - skærm ikke" er en ny rapport om skolernes politik for elevernes anvendelse af mobil. Rapporten er af mange blevet udlagt som et forsvar for en restriktiv politik for elevernes adgang til mobiler. Men det er der faktisk ikke er belæg for i rapporten - og det peger den heller ikke selv på. Nærmest tværtimod.

0   4

Hvad er faglighed i skolen?

Hvad er det egentlig, vi diskuterer, når vi taler om faglighed i skolen? Jeg tror, det er vigtigt at prøve at skelne mellem tre forskellige forståelser af faglighed. Faglighed som knyttet til: 1) en forståelse af et fag som en neutral vidensenhed 2) et overordnet sigte som livsoplysning, problemløsning og livsduelighed 3) en forståelse knyttet til at viden, fag og faglighed er baseret på værdier

0   13

Krænkelse og dannelse

Den danske sang er en ung blond pige! Men er det noget, man kan diskutere, eller er det bare no go?

3   7

Hvad vi taler om, når vi taler om demokratisk dannelse

Mit svar på Merete Riisagers kronik har afstedkommet et kritisk indlæg fra Carsten Hogstad, som jeg her forsøger at forholde mig upolitisk til.

6   23

Udemokratisk dannelse - en politisk disciplin

Demokratisk dannelse handler om åndsfrihed og dialog. Og det er ikke det, Merete Riisager giver udtryk for i kronikken "Demokratisk dannelse kommer ikke af sig selv"

0   2

Medborgerskab og digitale medier

Jeg har skrevet indlægget 'Medborgerskab og digitale medier' på læremiddel.dks blog her på Folkeskolen.dk

0   20

Skolevægring

Skolevægring er blevet et emne i skoledebatten. Årsagerne til, at nogle børn vægrer sig mod at gå i skole kan være mange, men der er et grundlæggende problem i at lede efter årsagen, hvis man tror, at man kan identificere den faktor, der er afgørende. Vægring er snarere et resultat af mange sammenhængende faktorer.

1   10

Fra selvudvikling til præstation

Bidrager skolen til elevernes hele udvikling, eller bidrager den snarere til en indsnævring af det enkelte barns livsperspektiv?

4   9

Sætter forskere videnskaben over lærernes erfaringer?

Endnu en omgang om ‘mobildebatten', der prøver at sætte lys på forholdet mellem forksning og professionserfaringer.

1   4

Lærerstyring eller dialog - om digitale medier i skolen

Lærernes professionelle dømmekraft er afgørende for, hvordan undervisnignen afvikles. Men dømmekraftens skal udøves i dialog med eleverne, og den må også gerne udfordres.

14   16

Mobilforbud i skolen?

Der raser en diskussion om forbud eller ikke i skolerne. Denne diskussion er oftest temmelig overfladisk og ødelæggende for en pædagogisk refleksion over, hvordan børn udvikler sig med de redskaber, de har adgang til.

0   13

Biestas tredje vej - til debat

Kommentar til Lærke Grandjeans indlæg ‘Biestas ”Undervisningens genopdagelse” – til debat’, der er en kommentar til min anmeldelse af Biestas bog.

0   7

Hvordan ved man, at man ved det, man ved? Om didaktisk refleksion

Det kan være meget befordrende at udvikle rum for refleksioner over den viden, lærerens praksis bygger på, så den kan gøres til genstand for kollektiv undersøgelse og udfordring. Gennem kollektive didaktiske refleksioner producerer lærere didaktisk viden, der bidrager til at udvikle undervisning til gavn for eleverne.

2   3

Kunstig nærhed

Kunstmuseet i Aalborg lavet et treårigt projekt, hvor børn skal opleve kunst med kroppen og ikke gennem en skærm. Et godt projekt, men markedsførst som et antiprojekt, hvilket har vagt en del undren.

0   10

Lidt om professionelle læringsfællesskaber

Der er masser af hype om professionelle læringsfællesskaber (PLF). Diskussionen af dem forplumres dog af, at der er forskellige opfattelser af, hvad det er for en størrelse. I mine øjne kan man kun tale om et egentligt PLF, når deltagerne i teamet har kontrollen og sætter målene.

0   9

Hvem gør hvad med hvad og med hvilket formål? - Om digitalisering og skole

Diskussionen om 'det digitale' står i vejen for en egentlig diskussion af skole og undervisning. 'Det digitale' ses ofte som et substantiv, der er helt afgørende for dets brug. Men undervisning handler om verber - hvem gør hvad med hvad og hvorfor? En diskussion om for og imod digitale værktøjer, medier og ressourcer er derfor alt for begrænsende - ja, der er faktisk en pseudodiskussion.

0   6

Digital ditten og datten - og dannelse

Begrebet om digital dannelse har forskudt diskussionen om dannelse til en diskussion om, hvilke kompetencer, de unge har behov for som følge af udviklingen af nye digitale medier og redskaber. Der er brug for en bredere diskussion af, hvad dannelse kan betyde i dag - hvad det er for et menneskesyn, vi gerne vil fremme.

9   13

Præstation, perfektion og prestige er det modsatte af læring

Børnerådet har lavet en rapport, som peger på, at skolen har en del af skylden for, at børn i 8. klasse mistrives. Skolen bidrager til en kultur, hvor præstationer, perfektion og prestige står i vejen for elevernes faglige og sociale udvikling - og deres trivsel.

2   6

Har vi brug for et nyt begreb om dannelse? - En case

En kritisk diskussion af dannelsesbegrebet ud fra artiklen 'Dannelsesmål li skolen' af Thomas Iskov og Niels Bjerre Tange. Jeg argumenterer for, at det idealtiske dannelsesbegreb kan være problematisk, men også at det er godt, at forfatterne prøver at konkretisere, hvordan dannelsestænkning kan bidrage til konkret undervisning i skolen.