BLOG Niels Chr. Sauer

Niels Chr. Sauer:

Skribent, folkeskolelærer emeritus

Abonner på nyt om Niels Chr. Sauer i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

3   115

Skandalen på Søndervangskolen griber om sig

Den uvildige rapport om hændelsesforløbet, som byrådet i Århus bestilte hos konsulentfirma, lægger røgslør ud.

6   47

Giftvirkningen af de nationale test opretholdes

Det er godt, at man dropper de på individniveau ubrugelige adaptive test og fremrykker testperioden, så testene får mindre præg af afregning. Men det er skidt, at man opretholder hele det tilbagemeldingsregime, der virker som gift i forhold til skolens egentlige opgave: At levere god undervisning og opbygge elevernes lyst til at lære.

70   153

Demonstration af afmagt

Volden i folkeskolen tager til, men ingen synes at have noget bud på, hvordan man som lærer skal agere, når kaos bryder løs.

12   140

Søndervangskolen er toppen af et isbjerg

Det sidste, folkeskolen har brug for nu, er, at affæren på Søndervangsskolen bliver gjort til en enestående begivenhed med tilhørende udpegning af syndebukke. Det er tid til selvransagelse på direktionsgangen.

19   209

Det skulle nødigt hedde sig, at socialdemokraterne er blevet klogere

Alle vil have socialdemokraterne til at kravle ned fra træet, men de kan ikke overvinde sig til at gøre det i fuld offentlighed. Alle skal se den anden vej, mens det sker.

3   144

Bjarne alene i verden

Corydon har ikke forstået, at man ikke kan 'implementere' begejstring og engagement. Men man kan – for nu at sige det helt enkelt - tage fejl. Også selv om man hedder Bjarne Corydon.

2   103

Så bliver det ikke pinligere

Socialdemokraternes promenade uden tøj på ned ad byens gader fortsætter uanfægtet

3   87

De lavthængende frugter

Mens skolens beslutningstagere leger i livstræets grene oppe i toppen af Maslows behovspyramide, ligger skolens elever og roder rundt nede i pyramidens bund, hvor det handler om at få ilt og føde og toiletadgang.

6   58

Pengene til at genoprette folkeskolen er der ikke

De er brugt på at opretholde en afsindig kostbar, grotesk mængde af undervisningstid, som ikke blot ikke gør noget som helst godt, men forpester tilværelsen for mere end en halv million mennesker.

3   96

Flip-flop artisten Pernille

Pernille Rosenkrantz-Theils udtalelser i Folketinget d.4.6. om de lange skoledage er bevisligt usande, og de sætter endnu engang skolefolkets tålmodighed på en hård prøve. Hvor mange gange kan en politiker flip-floppe og lande på benene, dvs. bevare sin troværdighed?

16   68

Dæmningsbrud i skolepolitikken

Resultatet er en fuldstændig og dramatisk ændring af situationen. Fra nu af er det ikke længere regering og folketing, men, må man frygte, de lokale skoleledelser, der står på bremsen og hindrer de nødvendige ændringer i skolen.

9   86

Vi har glemt, hvad en skole er

Lærerarbejdet har mistet sin tiltrækningskraft, fordi det herskende skolesyn er sygt. Selv professionshøjskolerne har rod i begreberne.

7   90

Intimiderende skoleledere til tjenstlig samtale nu!

Skoleledernes formand Claus Hjortdal afslører en syg ledelseskultur i folkeskolen.

8   75

Folkeskolen reduceret til trædesten

Vi kommer til at hæve blikket, når vi skal placere ansvaret for den absurde situation, der efterhånden har udviklet sig: Det er selve statsministeriet, der sætter hælene i for de nødvendige forandringer.

2   76

Skolereformen er implementeret, og den er en dundrende succes

'Dansk Erhverv' mener ikke, at det giver mening at rulle folkeskolereformen tilbage, for reformen er ikke reelt implementeret endnu. Det er en vildfarelse, der bunder i, at de ikke er klar over, hvad reformen handler om.

66   155

Er folkeskolens debatforum et ekkokammer?

Ekkokammersnakken er ren selvbekræftelse, og den ligner mest af alt en rigtigt dårlig undskyldning for at svigte den demokratiske samtale,

13   123

Pernille Rosenkrantz-Theil er Mette Frederiksens holdkæftbolsje til lærerne

Pernille Rosenkrantz-Theil har i dag regeringsrekorden i at sparke presserende problemer til hjørne, og her mere end halvandet år efter den åh-så handlekraftige Pernilles indtog på Frederiksholms Kanal har hun endnu ikke præsteret en eneste scoring af større betydning.

8   142

Undervisningsministeriet dokumenterer discountskolen

Hvilken triumf - for det danske finansministerium/ Bjarne Corydon, der altså fik sendt det danske skolesystem helt ud af den liga, vi altid har befundet os i. Helt ned på syd- og østeuropæisk niveau.

10   63

De lange skoledage er og bliver lærernes største problem.

DLF-toppen må forholde sig til, at lærerne har en berettiget forventning om, at kritikken af den lange skoledag skal fylde i foreningens kommunikation som Karthagos ødelæggelse i det romerske senat. Det tog som bekendt sin tid, men tilsidst blev Karthago jævnet med jorden.

18   131

Den sorte skole version 2.0

Børnene kommer ikke længere i skole for at opleve noget sammen med andre, men for at præstere og avancere i deres individuelle karriereforløb.