BLOG Nationalt Videncenter for Læsning

SKRIBENTER

Abonner på nyt om Nationalt Videncenter for Læsning i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   2

Nye materialer udgives i anledning af ordblindeugen

I uge 40 fejrer Nationalt Videncenter for Læsning ordblindeugen med udgivelsen af nye materialer. Læs vores webdok om udvikling af mentorrollen for dobbeltudfordrede skoleelever i ordblindevanskeligheder, og mød Benedicte, som har rigtig godt styr på sine it-strategier som ordblind elev i gymnasiet, i vores nyeste film.

0   6

Klyngeværk: En fortælling på tværs af medier

Et nyt litteraturteoretisk begreb har set dagens lys. Nationalt Videncenter for Læsning har talt med ophavskvinden, Sarah Mygind, om begrebets indhold og mulige fremtid i skolen.

0   13

Banebrydende forskning i tidlig skriftsproglig udvikling

Under ledelse af professor Jeppe Bundsgaard har forskere udviklet et nyt fintmasket analyseredskab til beskrivelse af elevers tidlige skrivning. (Skrevet af Anders Simmelkiær Laraignou & Katja Vilien).

0   18

Ordblindelærer i grundskolen

Nu er det muligt at uddanne sig til ordblindelærer i grundskolen ved alle seks professionshøjskoler i Danmark. Og det er der brug for.

0   5

Læsevejledning som foranderlig rutine i folkeskolen

Forskerklumme skrevet af Karina Kiær, ph.d.-studerende, UC SYD og DPU/Aarhus Universitet

0   3

Booktalks

”Så kigger jeg forældrene dybt i øjnene og håber, de forstår, at børn kun skal læse noget, de synes er spændende.” Julie Ottosen fra Vanløse Bibliotek fortæller om booktalks.

0   1

Lyt - less is more!

Podcasten er alle steder, og ifølge to lærerstuderende skal den også ind i skolen og læreruddannelsen. Podcasten fungerer som et godt modspil til de mange skrevne tekster og multimodale tekster, der arbejdes med i læreruddannelsen. Nogle gange er det godt at skære nogle af de mange indtryk og billeder fra. Less is more.

0   0

Meget mere mundtlighed

Kig med ind i maskinrummet, når lærere, studerende og forskere udvikler mundtlighedsdidaktik i Universitetsskolen UC Syd, og hent inspiration til arbejdet med lytning, samtaler og samtænkning i danskfaget.

2   24

Overset sproglig vanskelighed

Kun få lærere kender til udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (DLD), men i gennemsnit sidder der mindst én elev med disse vanskeligheder i hver skoleklasse.

1   1

Behøver man en fælles læsebog?

Hvordan differentierer man læseundervisning i indskolingen? Hvis ikke svaret er en fælles læsebog, hvad gør man så?

0   1

Ny podcast om tidlige læsere

I Nationalt Videncenter for Læsnings nye podcast fortæller forskeren Peter Heller Lützen om, hvad der kendetegner børn, der læser tidligt, hvilken betydning det har for dem og giver nogle bud på, hvordan skolen kan møde tidlige læsere.

0   5

Få en gratis smartphone… eller hvad? Kritisk læsning på nettet

De færreste elever i 8. klasse kan forholde sig vurderende til utroværdige hjemmesider og fake news. I denne artikel, som er skrevet til Nationalt Videncenter for Læsnings hjemmeside, giver Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC, et bud på, hvordan skolen kan imødekomme den udfordring.

0   5

Forskerklummen: Hvilket sprog taler din computer?

Hvordan kan literacybegrebet anvendes til at forstå og tale om undervisningen i computerteknologi i skolen? Det diskuterer lektor Ulf Dalvad Berthelsen i denne forskerklumme, som udgives af Nationalt Videncenter for Læsning.

0   3

Faglig literacy – fra England til Danmark

Hvordan udvikler man elevernes fagsprog? Lærer Edel Irene Nørgaard har besøgt en skole i London for at se, hvordan de arbejder med faglig literacy. I denne artikel fortæller hun om opholdet og om idéer, hun tog med hjem

0   2

Fra læseindsats til læserum

Da Brønshøj Skole blev renoveret blev PLC'et rykket ind i den gamle gymnastiksal sammen med en ambition om at skabe en læseindsats. Nationalt Videncenter for Læsning har talt med en folkebibliotekar og en lærer, der sammen har konkretiseret ambitionen

0   3

Tidsskrift om test

Det nye nummer af Nationalt Videncenter for Læsnings fagtidsskrift, Viden om Literacy, har tema om test i skole og dagtilbud. Alle artikler kan downloades gratis.

0   2

HOT 2019: Vi ønsker en literacy-didaktik med fokus på barnet

I HOT-undersøgelsen sætter 21 forskere og fagpersoner ord på de aktuelle tendenser, de ser på literacy-området. I år er det en didaktik, der sætter barnet og barnets deltagelse i centrum.

1   5

Vi har lidt tid inden frikvarteret, så kan I lave noget om forholdsord

Gennem et år har 14 forskere undersøgt, hvordan grammatikundervisning praktiseres på landets skoler Et fund er, at undervisningen kan tage karakter af tidsudfyldning. Lærerne er enige, men efterlyser inspiration til en anden form for grammatikundervisning. Nationalt Videncenter for Læsning spurgte tre medlemmer af forskergruppen: Kristine Kabel, ph.d. og adjunkt på DPU, Lene Storgaard Brok, ph.d. og videncenterleder, samt Mette Vedsgaard Christensen, docent ved VIA, om, hvordan det kan være, at grammatik i ”pauser” ikke styrker elevernes grammatiske kompetence, og hvad der kendetegner en god grammatikundervisning.

0   4

Literacy og sprogstimulering i dagtilbud

Er sprogstimulering særlig gavnlig i forhold til skolegang og læsning, og hvis ja, hvordan? Det spørgsmål undersøger Catherine E. (Rineke) Brouwer, ph.d. og lektor i denne forskerklumme, som er udgivet af Nationalt Videncenter for Læsning.

0   5

Indskolingselever som skrivere – hvilke udviklingstræk finder man?

Danskundervisning i indskolingen rimer nærmest på begynderlæsning og stavning, men hvad med elevernes skrivning? Som en del af projektet ATEL er fire forskere, deriblandt Jesper Bremholm, seniorforsker i Nationalt Videncenter for Læsning, i gang med at nærstudere tekster skrevet af elever i indskolingen for at kortlægge særlige udviklingstræk i den tidlige skrivning. Centeret mødte Jesper Bremholm for at høre mere om skrivning og skriveudviklingstræk.

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
3.593 andre er allerede tilmeldt