BLOG Nationalt Videncenter for Læsning

SKRIBENTER
Henriette Romme Lund:

Faglig konsulent

Abonner på nyt om Nationalt Videncenter for Læsning i dit personlige nyhedsbrev.


0   2

Navigation, når vi læser på nettet

Hvilken læseundervisning udvikler eleverne til gode navigatorer i og læsere af nettekster? Det sætter Tove Stjern Frønes, forsker og ph.d ved Universitet i Oslo, fokus på i februar måneds forskerklumme, der udgives af Nationalt Videncenter for Læsning.

0   3

Forskerklummen: Didaktiske principper for skriveundervisning – hvad er det?

Det vrimler med didaktiske principper - retningslinjer for den ”gode praksis”. De kan dog forstås ud fra forskellige perspektiver og det gør dét at forholde sig til didaktiske principper til en grunddidaktisk faglighed. Det påpeger Jens Jørgen Hansen i denne forskerklumme, udgivet af Nationalt Videncenter for Læsning.

0   8

Sammen om tidlig indsats i Silkeborg Kommune

I Silkeborg Kommune samarbejder en bred vifte af fagprofessionelle om en tidlig indsats for at identificere og støtte børn i risiko for at udvikle sprog- og læsevanskeligheder. Nationalt Videncenter for Læsning interviewede kommunens læsekonsulent Lene Lerche Jørgensen og ledende tale-hørekonsulent Helle Kathrine Wrang Klinge om dette arbejde. Det blev til en snak om tidlig indsats, fra barnet er 4 måneder, til det forlader 2. klasse, da det er denne del af test- og opfølgningsprocessen, de er særligt involveret i.

0   2

Fire anbefalinger til mere mundtlig deltagelse i indskolingen

På Frederiksberg har pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i 1. klasse på alle kommunens skoler, over to år samarbejdet om at udvikle læringsmiljøer med mundtlig deltagelse. Nationalt Videncenter for Læsning har opsummeret arbejdet i fire anbefalinger.

0   9

Ordblindhed skal på den politiske dagsorden

50.000 børn i den danske grundskole har store læse-stave vanskeligheder. Den mest udbredte barriere for læring. Leder af Nationalt Videncenter for Læsning, Lene Storgaard Brok, opfordrer derfor til, at ordblindhed kommer på den politiske dagsorden.

0   5

Skrivenat

Studerende skriver intensivt på deres opgaver, mens skrivevejledere og bibliotekarer giver råd og vejledning. Skrivevejleder Caroline Mathilde Qvarfot fortæller her om konceptet Skrivenat.

0   1

Forskerklummen: Skribentens spor i sproget. Om sproglig analyse af plagiering

Eleverne skal lære at gengive reflekteret - ikke kopiere blindt (og forbudt). Læs september måneds forskerklumme, udgivet af Nationalt Videncenter for Læsning og skrevet af Tanya Karoli Christensen, ph.d. og lektor i dansk sprog ved Københavns Universitet. Her sætter hun fokus på, at eleverne skal lære, hvor grænsen går mellem inspiration og plagiat og at de skal tilegne sig en skriftsproglig variationsbredde.

0   3

Lektionsstudier – på besøg i hinandens undervisning

En ny gratis udgivelse fra Nationalt Videncenter for Læsning introducerer til Lektionsstudier. Skoleleder Henriette Langkjær fortæller i dette interview om, hvordan de har arbejdet med metoden på hendes skole.

0   3

Tidsskrift med tema om unges literacy

Så er det nye nummer af Nationalt Videncenter for Læsnings tidsskrift udkommet. Temaet er denne gang: Unges tekstverdener og alle artikler kan downloades ganske gratis fra centerets hjemmeside.

0   1

Literacy, læsedebat og et balanceret perspektiv

Mange taler om det, men hvad er literacy? Centerleder Lene Storgaard Brok giver her en forklaring samt en introduktion til den seneste forskerklumme og den nyeste udgivelse på centerets site literacy.dk

0   3

Hvad er tidlig literacy? Få svar på sitet literacy.dk

Hvad er tidlig literacy? Den nye udgivelse på sitet literacy.dk giver et indblik. Her kan du hente en artikel af den amerikanske forsker Catherine Snow, der samler og diskuterer forskellige forståelser af tidlig literacy. Du kan også se en speeddrawing om literacy og endelig kan du hente kommentarer til artiklen - både på skrift og film. Alt er naturligvis gratis.

0   1

Ny film: Digital læsedidaktik

Eleverne skal have de kritiske briller på og skimme inden de nærlæser. I en ny film, som centeret står bag, viser og fortæller lærer Peter Juncker-Mikkelsen om gode digitale læsestrategier.

0   2

Forskerklummen: Tidlig literacy og den styrkede læreplan i dagtilbud

Forskerklummen udgives en gang om måneden af Nationalt Videncenter for Læsning og er en kort anbefaling om at interessere sig for en forsker eller et fænomen. Juni måneds forskerklumme er skrevet af Ida Kornerup fra Københavns Professionshøjskole. Her refererer hun til den norske forsker Liv Gjems' arbejde med literacy for at diskutere og forstå, hvordan vi bedst kan arbejde med tidlig literacy i dagtilbud.

5   7

Nogle gange kan skinnet bedrage

Kom ned i tempo og vær kritiske detektiver, når I læser tekster på nettet! For de er ikke altid lige troværdige. Sådan lyder Rasmus Fink Lorentzen, lektor på VIA UC, råd til elever - og alle andre - der henter viden online.

0   1

HOT 2018: God literacypædagogik søges

I hele 9 år har Nationalt Videncenter for Læsning taget temperaturen på læse-skriveområdet med HOT. HOT er en lille undersøgelse, hvor 21 forskere og fagprofessionelle beskriver dels de aktuelle tendenser, de ser på literacyområdet, dels deres ønsker og forventninger til, hvor dette skal bevæge sig hen. Centeret tog en snak med Sara Hannibal, lektor i dansk, der har udarbejdet HOT.

0   4

Sprog på græs

På Sprogfitnessdagen d. 4. maj trak pædagoger, studerende, bibliotekarer og børnehavebørn over hele landet i løbetøjet for at lege med ord og bogstaver. Nationalt Videncenter for Læsning var med i Øregårdsparken i Gentofte.

0   1

30 gode ideer til udvikling af børns sprog

Nationalt Videncenter for Læsning har samlet i 30 idéer til samarbejde om sproglig udvikling i et inspirationskatalog til lærere og skolepædagoger i indskolingen. Hent kataloget nedenfor eller på centerets hjemmeside www.videnomlaesning.dk

0   5

Tidsskrift med tema om talt sprog

Så er det nye nummer af Nationalt Videncenter for Læsnings tidsskrift Viden om Literacy udkommet. Temaet er denne gang: At tale for at lære. Det kan downloades gratis på videnomlaesning.dk

0   3

Venner og voksne inspirerer til læsning

Venner er gode og pålidelige litteraturformidlere, og så spiller 'mor', lærere og ansatte på PLC en stor rolle i forhold til at stimulere børns læselyst. Det viser en ny undersøgelse af børns læse- og medievaner, som Nationalt Videncenter for Læsning og læremiddel.dk står bag.

0   2

Digitale tekster i det hybride klasserum

De seneste år er det sket en voldsom acceleration i brugen af digitale medier i skolen. Nationalt Videncenter for Læsning har spurgt Jens Jørgen Hansen, Syddansk Universitet, hvad der særligt karakteriserer nutidens klasserum og digital læsning.

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
17.252 andre er allerede tilmeldt