BLOG Nationalt Videncenter for Læsning

SKRIBENTER
Henriette Romme Lund:

Faglig konsulent

Abonner på nyt om Nationalt Videncenter for Læsning i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   5

Forskerklummen: Hvilket sprog taler din computer?

Hvordan kan literacybegrebet anvendes til at forstå og tale om undervisningen i computerteknologi i skolen? Det diskuterer lektor Ulf Dalvad Berthelsen i denne forskerklumme, som udgives af Nationalt Videncenter for Læsning.

0   3

Faglig literacy – fra England til Danmark

Hvordan udvikler man elevernes fagsprog? Lærer Edel Irene Nørgaard har besøgt en skole i London for at se, hvordan de arbejder med faglig literacy. I denne artikel fortæller hun om opholdet og om idéer, hun tog med hjem

0   1

Fra læseindsats til læserum

Da Brønshøj Skole blev renoveret blev PLC'et rykket ind i den gamle gymnastiksal sammen med en ambition om at skabe en læseindsats. Nationalt Videncenter for Læsning har talt med en folkebibliotekar og en lærer, der sammen har konkretiseret ambitionen

0   3

Tidsskrift om test

Det nye nummer af Nationalt Videncenter for Læsnings fagtidsskrift, Viden om Literacy, har tema om test i skole og dagtilbud. Alle artikler kan downloades gratis.

0   2

HOT 2019: Vi ønsker en literacy-didaktik med fokus på barnet

I HOT-undersøgelsen sætter 21 forskere og fagpersoner ord på de aktuelle tendenser, de ser på literacy-området. I år er det en didaktik, der sætter barnet og barnets deltagelse i centrum.

1   5

Vi har lidt tid inden frikvarteret, så kan I lave noget om forholdsord

Gennem et år har 14 forskere undersøgt, hvordan grammatikundervisning praktiseres på landets skoler Et fund er, at undervisningen kan tage karakter af tidsudfyldning. Lærerne er enige, men efterlyser inspiration til en anden form for grammatikundervisning. Nationalt Videncenter for Læsning spurgte tre medlemmer af forskergruppen: Kristine Kabel, ph.d. og adjunkt på DPU, Lene Storgaard Brok, ph.d. og videncenterleder, samt Mette Vedsgaard Christensen, docent ved VIA, om, hvordan det kan være, at grammatik i ”pauser” ikke styrker elevernes grammatiske kompetence, og hvad der kendetegner en god grammatikundervisning.

0   4

Literacy og sprogstimulering i dagtilbud

Er sprogstimulering særlig gavnlig i forhold til skolegang og læsning, og hvis ja, hvordan? Det spørgsmål undersøger Catherine E. (Rineke) Brouwer, ph.d. og lektor i denne forskerklumme, som er udgivet af Nationalt Videncenter for Læsning.

0   5

Indskolingselever som skrivere – hvilke udviklingstræk finder man?

Danskundervisning i indskolingen rimer nærmest på begynderlæsning og stavning, men hvad med elevernes skrivning? Som en del af projektet ATEL er fire forskere, deriblandt Jesper Bremholm, seniorforsker i Nationalt Videncenter for Læsning, i gang med at nærstudere tekster skrevet af elever i indskolingen for at kortlægge særlige udviklingstræk i den tidlige skrivning. Centeret mødte Jesper Bremholm for at høre mere om skrivning og skriveudviklingstræk.

0   2

Navigation, når vi læser på nettet

Hvilken læseundervisning udvikler eleverne til gode navigatorer i og læsere af nettekster? Det sætter Tove Stjern Frønes, forsker og ph.d ved Universitet i Oslo, fokus på i februar måneds forskerklumme, der udgives af Nationalt Videncenter for Læsning.

0   4

Forskerklummen: Didaktiske principper for skriveundervisning – hvad er det?

Det vrimler med didaktiske principper - retningslinjer for den ”gode praksis”. De kan dog forstås ud fra forskellige perspektiver og det gør dét at forholde sig til didaktiske principper til en grunddidaktisk faglighed. Det påpeger Jens Jørgen Hansen i denne forskerklumme, udgivet af Nationalt Videncenter for Læsning.

0   8

Sammen om tidlig indsats i Silkeborg Kommune

I Silkeborg Kommune samarbejder en bred vifte af fagprofessionelle om en tidlig indsats for at identificere og støtte børn i risiko for at udvikle sprog- og læsevanskeligheder. Nationalt Videncenter for Læsning interviewede kommunens læsekonsulent Lene Lerche Jørgensen og ledende tale-hørekonsulent Helle Kathrine Wrang Klinge om dette arbejde. Det blev til en snak om tidlig indsats, fra barnet er 4 måneder, til det forlader 2. klasse, da det er denne del af test- og opfølgningsprocessen, de er særligt involveret i.

0   2

Fire anbefalinger til mere mundtlig deltagelse i indskolingen

På Frederiksberg har pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i 1. klasse på alle kommunens skoler, over to år samarbejdet om at udvikle læringsmiljøer med mundtlig deltagelse. Nationalt Videncenter for Læsning har opsummeret arbejdet i fire anbefalinger.

0   9

Ordblindhed skal på den politiske dagsorden

50.000 børn i den danske grundskole har store læse-stave vanskeligheder. Den mest udbredte barriere for læring. Leder af Nationalt Videncenter for Læsning, Lene Storgaard Brok, opfordrer derfor til, at ordblindhed kommer på den politiske dagsorden.

0   5

Skrivenat

Studerende skriver intensivt på deres opgaver, mens skrivevejledere og bibliotekarer giver råd og vejledning. Skrivevejleder Caroline Mathilde Qvarfot fortæller her om konceptet Skrivenat.

0   1

Forskerklummen: Skribentens spor i sproget. Om sproglig analyse af plagiering

Eleverne skal lære at gengive reflekteret - ikke kopiere blindt (og forbudt). Læs september måneds forskerklumme, udgivet af Nationalt Videncenter for Læsning og skrevet af Tanya Karoli Christensen, ph.d. og lektor i dansk sprog ved Københavns Universitet. Her sætter hun fokus på, at eleverne skal lære, hvor grænsen går mellem inspiration og plagiat og at de skal tilegne sig en skriftsproglig variationsbredde.

0   3

Lektionsstudier – på besøg i hinandens undervisning

En ny gratis udgivelse fra Nationalt Videncenter for Læsning introducerer til Lektionsstudier. Skoleleder Henriette Langkjær fortæller i dette interview om, hvordan de har arbejdet med metoden på hendes skole.

0   3

Tidsskrift med tema om unges literacy

Så er det nye nummer af Nationalt Videncenter for Læsnings tidsskrift udkommet. Temaet er denne gang: Unges tekstverdener og alle artikler kan downloades ganske gratis fra centerets hjemmeside.

0   1

Literacy, læsedebat og et balanceret perspektiv

Mange taler om det, men hvad er literacy? Centerleder Lene Storgaard Brok giver her en forklaring samt en introduktion til den seneste forskerklumme og den nyeste udgivelse på centerets site literacy.dk

0   3

Hvad er tidlig literacy? Få svar på sitet literacy.dk

Hvad er tidlig literacy? Den nye udgivelse på sitet literacy.dk giver et indblik. Her kan du hente en artikel af den amerikanske forsker Catherine Snow, der samler og diskuterer forskellige forståelser af tidlig literacy. Du kan også se en speeddrawing om literacy og endelig kan du hente kommentarer til artiklen - både på skrift og film. Alt er naturligvis gratis.

0   1

Ny film: Digital læsedidaktik

Eleverne skal have de kritiske briller på og skimme inden de nærlæser. I en ny film, som centeret står bag, viser og fortæller lærer Peter Juncker-Mikkelsen om gode digitale læsestrategier.

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.951 andre er allerede tilmeldt