BLOG Musiklærer

SKRIBENTER

Abonner på nyt om Musiklærer i dit personlige nyhedsbrev.


1   3

Det er ikke fair

En kommentar til Linda Vilhelmsens kronik i Politiken i februar

0   9

Sikken voldsom trængsel og alarm

Om musikaktiviteter og arbejdstid

1   4

Musikken gave

Årets travleste tid for musiklæreren.

0   3

Tænketank revser folkeskolen og glemmer Folkeskolereformen i rapporten: Musikkens spor

Pædagogisk Udvalg under Musiklærerforeningen har skrevet til Tænketanken.

2   388

Hvad vil det sige at have musiklærerkompetencer?

Da politikerne indførte folkeskolereformen, var et af punkterne, at i år 2020 skal al undervisning udføres af lærer med linjefagskompetence i faget. Efterfølgende blev det dog udspecificeret at fuld kompetencedækning kun betyder 95 procent af undervisningen, men det er dog stadig en betydelig stigning fra de ca. 73 procents dækning der var inden reformen. Dette stiller så et ret essentielt spørgsmål. Hvad er linjefagskompetence egentlig?

0   406

Musikkens spor - dannelse og uddannelse i musik

I marts måned udsendte Tænketank for Musikundervisning en rapport med ovenstående titel. Tænketanken er en privat arbejdsgruppe bestående af fem personer (se www. musiktaenketank). Nedenstående er en anmeldelse af rapporten. Anmeldelsen af rapporten er trykt i Dansk Sang, nr. 6, 2016.

7   510

Når musik bliver en prøvelse

Om prøver i musikfaget

1   676

Musiklærere er for dårlige!

Om hvad der i hvert fald ikke er sandt.

1   1210

Rockdrenge og syngepiger

Musik og køn

1   734

Skolekoret kan hjælpe den nye skolereform på vej!

Som lærer: ”Du får bedre mulighed for at skabe undervisning, der udfordrer alle elever” Som elev: ”Alle elever bliver så dygtige, som de kan og trives, uanset hvem de er, og hvor de” Er kendte citater fra den nye folkeskolelov og skolekoret kvitterer for dem begge!

0   724

Kernefag

Der skal fokus på kernefagene, høres i den offentlige debat, og kernefag defineres som dansk og matematik. Mere af det - og det betyder mindre af noget andet. Man kunne frygte det var musik. Tilbud om frivillig musik og skolekor er jo næsten uddødt...

3   965

Morgensang - skolesang - sang

Genindfør morgensang! Genindfør? Hvorfor blev morgensang afskaffet? Var det fordi man ikke kunne synge? Nej. Var det fordi repertoiret var forkert? Måske Var det fordi det handlede om opdragelse og ikke om sang? Hm

Musiknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Musiklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
998 andre er allerede tilmeldt