BLOG Marshall

Per W. S. Marshall:

Lærer - engelskvejleder

Abonner på nyt om Marshall i dit personlige nyhedsbrev.


0   2

Being a teacher in America

Artikel fra Time Magazine, som fortæller om udfordringerne, som lærer i USA.

2   8

Shortage of teachers?

Link til BBC-video om lærermangel i Storbritannien og de mulige årsager derfor. Jeg ser nogle paralleller mellem vores lande.

1   7

En censors oplevelser 2018.

Mine oplevelser, som censor i mundtlig engelsk, ude i skolelandskabet.

0   3

Oplevelser og erfaringer fra de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk, maj 2018.

Hvordan kan jeg bruge de oplevelser og erfaringer fra foråret til min engelskundervisning i år?

1   5

Gode råd inden den skriftlige prøve i engelsk

Den skriftlige prøve i engelsk er nært forestående. De fleste lærere har sjældent elever til den skriftlige prøve i engelsk. Hvilke gode råd kan man give eleverne her tæt på prøven?

3   10

Glæden ved digitale læremidler

Ironi kan forekomme i overskriften. Jeg besluttede mig for at skrive dette indlæg, fredag morgen klokken 08.17. Engelsk i 8. klasse starter 08.15.

0   2

Engelske lærere har også et dysfunktionelt system

Jeg deler to link fra avisen The Guardian. Læs og gør dig dine egne tanker

0   2

Giver vi karakterer med hovedet eller hjertet?

Når man skal vurdere elever i den mundtlige prøve i 9. klasse, har vi vurderingskriterier. Lærer og kommunal censor sidder med samme ark. I hvor høj grad bruger vi følelserne når vi krydser af i skemaet?

1   4

Skriftlig besvarelse med dokumenteret internet

Undervisningsministeren har lukket for adgangen til internettet i gymnasiet. Det er en god ide. De, der siger det modsatte, kender ikke konsekvenserne af deres holdninger.

0   4

Erfaringerne fra prøven i skriftlig engelsk, maj 17

Hvad har jeg lært af at rette 176 prøver fra sommerens afgangsprøve?

0   3

Free Online Teaching Resources

En kort introduktion til British Councils hjemmeside med et væld af undervisningsaktiviteter.

0   9

Praktisk Internationalisering i Folkeskolen

Jeg har både lavet Comenius-projekter, og andre internationale projekter i undervisningen. Det er ofte omfattende og tidskrævende. Har jeg fundet den hellige gral, med det nye AIESEC-projekt? Det er tvivlsomt, men det gør noget ved elever og lærere. Der bliver talt engelsk, og verden kommer ind i klasselokalet.

0   15

Tanker om praktik

Jeg har haft fornøjelsen af at have Anne M. Nielsen i praktik i min 8. klasse i engelsk, på Seminarieskolen. Anne har delt nogle af sine undervisningstanker med resten af os, særligt om engelsk.

0   3

Online ordbøger og datid af verbet fall

Skiftende digitale ordbøger bliver en udfordring i engelskundervisningen.

0   400

Guy Fawkes Night 5/11

Hvordan religiøs ekstremisme i 1605 blev til en kulturtypisk fest i Storbritannien

0   791

Er skriftlig engelsk spild af tid?

Overvejelser om udfordringer og perspektiver omkring den skriftlige prøve i engelsk i Folkeskolen.

5   1048

Er vi gode til engelsk i Danmark?

Det følgende teksteksempel er kopieret direkte fra Aalborg Lufthavns hjemmeside. Den engelske tekst er naturligvis under den engelske version af hjemmesidens historie. Lufthavnens kommunikationschef har oplyst mig at oversættelsen er skrevet af et professionelt firma. Jeg har kun kopieret hvad der er findes på nettet. Find selv fejlene.

0   1243

Referat fra temadag om engelsk i 1. og 2. klasse

De store linjer fra den nyligt overståede temadag for engelsk i 1. og 2. klasse. Dagen var afholdt af Aalborg Kommunes Skole- og Kulturforvaltning. Jeg har tilføjet mine kommentarer om udfordringer og perspektiver.

0   914

A little more conversation, please!

En af de tilbagevendende frustrationer jeg som engelsklærer står overfor er spontan stilhed, når der skal tales engelsk på klassen. En af de metoder jeg bruger for at skabe selvtillid i "Spoken English" er det følgende.

0   944

And now for something completely different...

Det er ikke Monty Phyton, der flyver videre i deres cirkus, men derimod de Nye Fælles Mål, jeg vil komme med en analyse af.

Engelsknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Sproglærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
5.430 andre er allerede tilmeldt