BLOG Malene Larsen

Malene Larsen:

DSA-lærer og vejleder. PD i Interkulturel pædagogik.

Abonner på nyt om Malene Larsen i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   16

Forældreinddragelse i hjemmeskolen

Vi står i en situation, hvor mange elever er hjemsendte og undervisningen sker via skærmen. Børnene sidder hjemme på værelserne med forældrene som nærmeste rådgivere. Det er mere end nogensinde relevant at inddrage de hjemlige forhold og forældrene som ressource for børnenes læring.

1   19

Flersprogethed som ressource i læringsrummet

Hvorfor skal eleven lave en brainstorm på dansk, hvis sproget han tænker på er polsk? Hvorfor skal eleverne diskutere og argumentere på dansk, hvis endnu flere perspektiver kommer i spil på arabisk?

0   6

Får dine elever den taletid, de fortjener?

Er du, som mange andre lærere, den type, som lige forklarer tingene en ekstra gang for at være helt sikker på, at opgaven er forstået? Kender du svaret på dine spørgsmål, inden du stiller dem? Og er din undervisning tilrettelagt med et klart sigte mod mål? Så er du måske, udover at være en dygtig og engageret lærer, også en af mange, som ikke får givet eleverne den taletid, som de fortjener for at blive dygtige sprogbrugere.

0   7

Familieopgaver - forældreinddragelse, hvor alle kan være på samme hold

Vil du gerne, at forældrene i din klassen får indblik i skoledagens praksis og bidrager til børnenes motivation og læring? - Og oplever du, at det altid er den samme gruppe af forældre, som bakker op og støtter deres børn i forhold til lektier og andre skolerelaterede opgaver? Familieopgaver kan være en vej til forældreinddragelse, hvor ALLE forældre får en følelse af at kunne bidrage og være ressource for deres børns læring?

0   8

Co-teaching er blevet min nye yndlingskollega

Har du, i din klasse, en eller flere elever med behov for sproglig støtte og stilladsering? I mange klasser sidder der flersprogede børn, som er udfordret sprogligt. Det kan som almen lærer føles befriende og som en stor hjælp, når DSA-læreren tager eleverne med ud af klassen og “fikser problemet”.

0   19

Passer du ned i kassen?

Jeg vil gerne tegne et billede af, hvem jeg er. Jeg er en kvinde på 37 år. Jeg er mor, kæreste, lærer, veninde og kollega. Jeg elsker mit arbejde, hvor jeg underviser og vejleder i dansk som andetsprog. Jeg er vild med mennesker, bøger, rejser og chokolade. Jeg spiller badminton på et niveau under begynder og jeg elsker at synge - helst uden publikum.

0   20

Gør forældregruppen til aktive medspillere i modtagelsen af nyankomne

Forskning viser, at når forældrene engagerer sig i deres børns skoleliv, så forbedres børnenes muligheder for at klare sig godt i skolen. Hvis flersprogede forældre skal engagere sig, er det en forudsætning, at de oplever at være en del af fællesskabet.

1   6

Hvordan skaber vi gensidig tillid i samarbejdet med etniske minoritetsforældre?

Oplever du også flersprogede forældre, som melder sig ud af klassefællesskabet. “De kommer ikke til møderne, de er ikke interesseret deres børns skoleliv, de vil ikke deltage….” Er eksempler på kommentarer, jeg ofte hører fra skolens medarbejdere.

Netværket Dansk som andetsprog er for alle, som underviser i dansk som andetsprog eller har interesse for undervisning af flersprogede elever og nyankomne.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
982 andre er allerede tilmeldt