BLOG Madkundskabslæreren

Lone Anna Appelquist Carlson:

Lærer samt formand for Foreningen for madkundskab

Abonner på nyt om Madkundskabslæreren i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   4

Last call!!

Så går den altså ikke længere… Hvis du skal med til vores webinar om den obligatoriske valgfagsprøve i madkundskab, så skal du altså have meldt dig til NU! Programmet kan du se, når du melder dig til via vores hjemmeside :)

0   7

Hvad har vi gang i??!!

Foreningen for Madkundskabs bestyrelse har netop i dag afholdt et fælles visionsmøde, online. Vi er enige om, at vi skal synliggøre alt hvad vi beskæftiger os med. Et nyt punkt bliver lagt under “Aktuelt” på vores hjemmeside: madkundskab.nu sådan, at det bliver lettere at følge med i, hvad vi laver og hvad vi har i fokus…

0   3

Madmæssig mangfoldighed

Vi lever i et globalt og multikulturelt samfund, hvilket blandt andet afspejles i den mad, vi spiser - eller ikke spiser. Madkulturer og måltider forandrer sig over tid, sted og anledning, og vi skaber i høj grad vores identitet gennem maden. Alt dette har også indflydelse på faget Madkundskab, der udvikler og forandrer sig i takt med den madmæssige mangfoldighed.

1   7

Et lettelsens suk...

Fredag, den 5. Februar 2021 blev der lavet en aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance om håndtering af prøver i 1. halvår af 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område. Det betyder bl.a. at de obligatoriske valgfagsprøver i de praktisk/musiske fag er aflyst. Og mange drog et lettelsens suk; men straks melder der sig nye spørgsmål på banen...

0   3

Et nådens forsæt?!

Da uddannelsesparathedsvurderingen stod for at blive evalueret konstaterede man, at de praksisfaglige forudsætninger, kreativiteten og innovationen var sejlet agterud hos vores 8. klasses elever i den danske folkeskole...

0   5

Hvor bliver du af?

Det står klart! Sommeren 2021 føres de første elever op i den obligatoriske valgfagsprøve i madkundskab! Det er helt fantastisk og vidunderligt. Men også lidt skræmmende for nogen... For hvad indebær det egentlig? Det vil Foreningen for Madkundskab gerne hjælpe med, at løfte sløret for...

0   3

Et indslag i kulturnatten

Foreningen for Madkundskab var budt med som aktør v/Børne- og Undervisningsministeriets arrangement under Københavns Kulturnat, fredag den 11. Oktober 2019. Bæredygtighed var det overordnede tema.

1   1

Hvad sker der?

Nogenlunde sådan var den mildeste formulering vi oplevede i egne rækker, da Børne- og Undervisningsministeriet den 12. august 2019, offentliggjorde de nye læseplaner og undervisningsvejledninger for folkeskolens fag - lavet for at imødegå den politiske aftale af 19. maj 2017, om at løsne bindinger for fælles mål. Forvirringen var til at tage og føle på... Stod der ikke lige der, at prøven var frivillig for valgfaget i Madkundskab?! Debatten blomstrede op... Ingen var rigtigt sikre på noget...

0   9

Farvel og tak!

En æra er slut... Foreningen for Madkundskabs trofaste og loyale redaktør , Erling Jensen, igennem 22 år (og een måned) takker af. Det er tid at nyde otiummet. Og det har han så sandeligt fortjent!

0   4

Med læring i fokus!

Foreningen for Madkundskab kalder til landskursus. I år foregår det i Århus. Emnet er evigtgyldigt og relevant for dig som lærer; hvordan opstår læring i vores fag - hvordan lærer de unge bedst?!

0   8

Kan I ikke se os?! -Vi er jo lige her...

Der har bredt sig en erkendelse af, at det praksis- og anvendelsesorienterede fylder for lidt i det danske uddannelsessystem.

0   1651

Det rør på sig...

I efteråret nedsattes "de hemmelige udvalg". Udvalgene skulle arbejde med forenklingen af fælles mål og for de nye fags vedkommende skulle der udarbejdes kompencemål. Fagkonsulenterne blev bedt om at udpege udvalgsmedlemmerne. De faglige foreninger skulle omkringgås. Sådan tegnede billedet sig generelt. I de faglige foreningers fællesforum hos dlf talte man om, og begræd, proceduren. Mon udvalgene nu fik tænkt sig godt nok om? Magtede de den praktisk og didaktiske del tilstrækkeligt?...

0   1703

Et skridt foran :)

Lørdag, den 1. Februar 2014 mødtes Hjemkundskabslærerforeningen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i dlfs lokaler i Kompagnistræde. Da mødet blev hævet var vedtægterne ændrede, og foreningen udstyret med nyt navn...

0   1849

Paradigmeskift

Et paradigmeskift er et skift i tænkemåde eller nærmere betegnet et skift fra et paradigme til et andet. Begrebet blev introduceret af filosoffen Thomas Kuhn i det videnskabelige værk ”The Structure of Scientific Revolutions”.

0   2134

Less is more

I en tid, hvor nydelsen igen skal have sin eksistensberettigelse i den daglige debat om sundhed... Hvor "lidt men godt" skal have lov til at regere, og hvor nøjsomhed ikke er en nødvendighed men en måde at give nydelsen, fremfor synden, plads. I en tid, hvor fokus skærpes på kvalitet fremfor kvantitet og hvor vi ikke længere finder det i orden at overspise, overproducere og overforbruge. I en tid, hvor vi ikke længere smider ud. I en tid, hvor vi finder glæde...

0   2448

Kært barn har mange navne...

Undervisningsminister Christine Antorini har i dag, den 7. Juni 2013, præsenteret den længe ventede skolereform. Implicit heri er indtænkt en revitalisering af vores forening, med afsæt i et nyt navn; Madkundskab.

Ernæring og sundhedsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for madkundskab, sundhed og ernæring. I samarbejde med Foreningen for madkundskab.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
826 andre er allerede tilmeldt