BLOG Lisser Rye Ejersbo

Lisser Rye Ejersbo:

Lektor AU, ph.d., cand. pæd. i matematik

Abonner på nyt om Lisser Rye Ejersbo i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

1   25

Hvad er der galt med tallet 27?

Jeg registrerede det allerede for mere end 15 år siden og fandt det meget mystisk. Normalt er der jo ikke noget galt med et enkelt tal, men faktisk springer mange børn i 3-4 års alderen netop tallet 27 over, når de tæller.

0   12

Skal vi havne i den grønne eller røde kurve?

De røde og grønne kurver er blevet allemandseje, der tales matematik med den største selvfølgelighed, den røde kurve har en hurtig høj top, mens den grønne er den flade kurve. Hvis vi opfører os efter forskrifterne, så bliver det den grønne, hvis ikke, bliver det den røde. Her har vi ovenikøbet et ” hvis… så” udsagn. Den offentlige samtale er blevet matematiseret, fordi vi har behov for at bruge matematikken for at kunne forenkle, hvad der sker i denne corona-krise.

0   4

Hvor vigtigt er det at mestre færdighedsregning?

I begyndelsen af året var der en del polemik i medierne om, at gymnasieelever ikke var dygtige nok til matematik. Senere viste det sig, at også studerende på DTU heller ikke havde de forventede kompetencer inden for matematik. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at det overvejende handlede om færdighedsregning, eksempelvis division med en brøk. Mit spørgsmål er nu, hvor vigtigt det er at kunne disse færdigheder.

9   16

Er nogle regnestrategier bedre end andre?

Pernille Bødtker Sunde forsvarede sin ph.d. afhandling i september med den danske titel ”Strategier i addition: Mønstre og perspektiver”. Afhandlingen belyser, hvilke hovedregningsstrategier elever i de små klasser udvikler i forhold til addition af etcifrede tal, samt hvilke forestillinger lærere har i forhold til at støtte elever i deres udvikling af samme.

0   2

Hænger motivation og Mindset sammen?

Jeg var fornylig til en reception for bogen: At skulle ville (red. Kristine Kousholt m.fl.), som drejede sig om hvordan begrebet motivation bruges i forskellige sammenhænge – også hvor den kan være svær at finde. Senere samme uge læste jeg i Folkeskolen, nr. 14 2019, om hvordan læreres mindset påvirker den feedback, de giver eleverne. Derfor denne blog om refleksioner over sammenhængen mellem motivation, feedback og lærerens mindset.

0   4

Er matematik retfærdigt?

Efter min sidste blog om matematik og etik diskuterede jeg bloggen med Peter Müller, lærer på Hasle skole, Århus. Han mente at eleverne aflærte den etiske dimension igennem den matematik, som der bliver lagt vægt på i folkeskolen. Den samtale gav anledning til følgende overvejelser.

4   14

Hvordan kædes matematik og etik sammen?

Etik er et begreb, som jeg møder flere og flere steder. Det skal med overalt, men det gøres på mange forskellige måder. Hvordan det kan finde vej som diskussionsoplæg i matematikundervisningen, være til stede i selve undervisningen eller have et politisk sigte, vil jeg prøve at tage op i denne og flere blogs.

1   10

Matematikangst endnu en gang…

Jeg skrev for nylig en blog om matematikangst, inspireret af en oplevelse på en konference. Denne gang vil jeg gerne diskutere lidt mere, hvad begrebet matematikangst dækker. Det skyldes at Peter Müller, lærer og matematikvejleder på Hasle Skole, Århus, synes at ordet matematikangst er en dårlig betegnelse for mange af de elever han møder, som reagerer meget negativt på matematik.

0   15

Hvad er pointen i en matematisk undersøgelse?

Det er blevet meget udbredt at lade eleverne arbejde undersøgende i matematik. Det kan der siges meget godt om, men der er også fælder, som det er nemt at falde i. Nogle af dem drejer sig om, at det meget nemt kan blive ret tilfældigt, hvad eleverne får ud af undersøgelsen. Hvis man ikke har et bestemt mål, man sigter efter eller har nogle gode pointer, som man samler op med, så kan det blive meget fraktioneret for eleven, som ikke får fornemmelse for hvordan de nye erkendelser indgår i et samlet matematiklandskab.

0   8

Matematikangst – samarbejde mellem forskere fra kognition og undervisning

Jeg har just deltaget i en international konference om undervisning og kognition i relation til matematik. Der er mange benspænd indenfor dette forskningsområde, dels i forhold til hvilke metoder vi anvender og forstår rækkevidden af, og dels hvad vi er optaget af. Flere af indlæggene drejede sig om matematikangst, hvor jeg blev spurgt om, hvor gode danske lærere er til at spotte elever med matematikangst.

1   3

Matematiske forestillinger

Hvilken betydning har forestillingsevnen for at udvikle vores undervisningskompetence? Hvordan kan man bruge den i sin forberedelse, og kan elevernes forestillingsevne måske være med til at udvikle deres forståelser af matematik?

4   29

Hvad gør en lang skoledag god for eleverne?

Svaret på det spørgsmål er selvfølgelig god undervisning. Weekendavisen har i en artikel den 18.05.18 beskrevet undervisningsministeriet konklusion på en undersøgelse, hvor nogle elever udtaler, at de ikke bliver slidt af lange skoledage, hvis undervisningen er god, men trætte af dårlig undervisning. Det kan ingen da undre sig over. Problemet er imidlertid, at artiklen i sin udtryksform ligesom udpeger lærerne som værende årsag til den dårlige situation(!) - uden at nævne, at lærerne ikke længere levnes nok tid til forberedelse på grund af arbejdstidsloven. Og uden en god forberedelse er risikoen for en dårlig og kedelig undervisning meget større. Det kan heller ikke undre nogen. Men det burde undre alle, hvorfor der ikke afsættes nok tid til at forberede undervisningen optimalt. Taberne er både elever og lærere.

1   5

Mere eller flere – Hvornår bruger du hvilket ord?

Hvor præcise skal vi være, når vi underviser eller taler med elever/børn om hvor mange elementer, der er i en mængde og hvor mange flere eller færre, der er er i en anden mængde?

6   25

Hvad får os til at udskifte en pædagogik med en anden?

Der er en tendens til at vi helt udskifter én pædagogik med en anden, i stedet for at stå på skuldrene af hinanden og udvikle os sammen. Vi ser forskellige døgnfluer på skolescenen, som hurtigt igen går i glemmebogen, når en ny viser sig. Det er lidt pudsigt, hvordan det kommer til at påvirke elevernes læring og om den nye pædagogik er meget bedre end den vi skifter ud.

1   14

Matematiklæreren i vanskeligheder

Hvilke problemstillinger tager mest energi og kræfter for matematiklæreren og hvorfor? Det er mit indtryk, at integreringen af elever, som af forskellige årsager har svært ved at tilegne sig matematik, gør et stort indhug i lærerens forberedelsestid og -tanker. Vi taler jo ikke længere om elever med matematikvanskeligheder, men om elever i matematikvanskeligheder, hvilket lægger op til at det er miljøet, der kan være med til både at skabe og igen fjerne disse vanskeligheder. Men alt dette skal jo klares, mens skibet sejler, og alle har brug for at blive undervist på måder, så ingen kommer i vanskeligheder. Det er nok lettere sagt end gjort.

0   3

Hvordan evaluerer du elevernes matematiske kompetencer?

Det er efterhånden 15 år siden at rapporten om de matematiske kompetencer (Niss og Jensen, 2002) så dagens lys. Siden er kompetencerne blevet implementeret i Fælles Mål, diverse vejledninger og læringsplatforme i relation til matematikundervisning. Spørgsmålet i denne blog er, hvordan vi evaluerer disse kompetencer i den daglige undervisning, og hvordan forskningen ser på evalueringen af samme

1   10

”Hvis lærere læste lærervejledninger, ville deres undervisning se anderledes ud”

Titlen er et citat fra en kollega, som jeg diskuterede/snakkede med om den problematik, at der stadig hænger nogle gamle metoder fast i undervisningen - næsten som en meningsløs præcedens, som er svær at forklare, hvor kommer fra. Ikke desto mindre har det den konsekvens, at der er elever, som ikke finder undervisningen meningsfuld, men som snarere øver sig i at aflæse, hvad læreren ønsker som svar – hvis det er muligt for dem. Og spørgsmålet er også om læreren selv kan forklare meningen med disse øvelser.

1   5

Får Alma, Bella og Carl den hjælp de har brug for?

Jeg oplever mange meget pligtopfyldende lærere være ganske gode til at spotte, at nogle elever ikke performer den matematik, som man forventer af dem på det pågældende klassetrin. Samtidig oplever jeg en mangel på viden i forhold til at finde en årsag til samme, endsige hvordan lærerne bedst hjælper de pågældende elever til at blive bedre til at præstere den krævede matematik for klassetrinnet.

1   14

Er det bedre at reflektere over et svar eller at kunne svare automatisk?

Jeg sad for nylig og diskuterede med en kollega om man kunne sige, at det var bedre at kunne reflektere, end at kunne svare prompte med paratviden fra hukommelsen. Richard Skemp har i 1976 skrevet en artikel, hvor han inspireret af den norske matematikdidaktiker Stieg Mellin-Olsen, beskriver forskellen mellem at forstå instrumentelt eller forstå relationelt. Det er, hvad jeg vil sætte fokus på i denne blog.

1   7

Læringsvanskeligheder i matematik følger med i gymnasiet – eller måske opstår de der?

I gymnasiet er matematikken anderledes end i folkeskolen og lærerne stiller nogle andre spørgsmål. Det betyder at elever, der har haft succes med matematik i folkeskolen, kan rende ind i store vanskeligheder, når de møder nogle anderledes krav og spørgsmål i gymnasiet. På den baggrund er der opstået et stort behov for matematikvejledere i gymnasiet, for at forstå og afhjælpe disse elevers vanskeligheder – og det er absolut værd at kende til disse problemstillinger for folkeskolens matematiklærere.

Matematiknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.013 andre er allerede tilmeldt