BLOG Læremiddel.dk

SKRIBENTER

Abonner på nyt om Læremiddel.dk i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   3

Inspiration til fjernundervisning: Sæt SKAM på skemaet

Den populære Tv-serie SKAM indgår som ét af mange undersøgende undervisningsforløb i vores KiDM-projekt (Kvalitet i Dansk og Matematik). SKAM appellerer særligt til de unge, fordi Tv-serien tager udgangspunkt i deres hverdag, mens både personlige historier, sociale og digitale medier og store samfundsrelevante emner bliver taget op undervejs. Opbygningen gør det således nemt for de unge at spejle sig i, og netop derfor er dette forløb særligt populært blandt lærere at bruge i undervisningen.

0   29

Sans for litteratur

Den substantielle dimension i kvalitetsbegrebet

0   41

Perspektiver på god kvalitet i undervisningen

Den etiske og pluralistiske dimension i kvalitetsbegrebet

0   43

Musik som metafor for god undervisning

Den æstetiske og musiske dimension i kvalitetsbegrebet

0   35

Kunsten at undervise

Dømmekraftens betydning for kvalitet i undervisningen

2   13

Medborgerskab og digitale medier

Udviklingen af internettet har været med til at individualisere fællesskaberne, da den enkelte kan til- og frakoble sig de fællesskaber, der giver mening i øjeblikket. Dette er en udfordring for medborgerskab og samfundsmæssig deltagelse. Denne udfordring må skolen også tage op.

0   29

Er der evidens for, at it virker i undervisningen?

Ophidset debat og hurtige slutninger om årsagssammenhænge. Det er ofte resultatet, når der bliver diskuteret meningen med og virkninger af at bruge it i undervisningen. I Læremiddel.dk har vi kigget nærmere på et af de forskningsprojekter, der hævder at kunne sige noget mere generelt om brugen af it i undervisningen. Vores konklusion er, at projektet og dets resultater er problematisk på flere niveauer. Der er tale om et problematisk design, en mangelfuld indsats og vidtgående generaliseringer på et tyndt grundlag. Og, ikke mindst, er der tale om et bidrag til en i øvrigt overfladisk diskussion i medierne, der ikke gør os klogere på spørgsmålet om, hvorvidt der er evidens for, at it virker i undervisningen. Derfor har vi sammenlignet projektet med et mere grundigt og velgennemført svensk projekt. På den baggrund peger vi på, hvad der skal til, hvis vi gerne vil blive klogere på og bedre til at anvende it på en didaktisk kvalificeret måde i undervisningen – herunder at vide, hvornår det ikke giver mening at anvende it.

1   30

Når konsulenthusets kæde springer af

Hvordan kategoriserer vi didaktiske, digitale læremidler? Det kan lyde som et akademisk spørgsmål. Men det er et vigtigt spørgsmål, fordi det har politiske konsekvenser, når vi bruger kategoriseringen til at afdække effekter, som danner grundlag for fremtidige prioriteringer af læremidler i folkeskolen. I 2014 udkom Rambølls rapport med en sådan kategorisering af læremidler – i vores optik en rapport, der på et uklart grundlag kommer frem til en del forkerte resultater og drager problematiske konklusioner. Læremiddel.dk og Center for Anvendt Skoleforskning har nu gennemført en tilsvarende undersøgelse, der skærer kagen anderledes og kommer frem til ganske andre resultater.

1   9

En ny, undersøgende tilgang til litteraturundervisning

Du kan afprøve metoden og være med til at finde ud af, om den giver god, faglig fordybelse og dyb læring.

2   6

Ny stor undersøgelse af børns læsevaner

Har iPads udkonkurreret bogen, og er digte, noveller og romaner blevet erstattet med spil, chat og YouTube-videoer hos de unge? Det har Læremiddel.dk sat sig for at finde ud af med den største undersøgelse af danske børns læse- og medievaner til dato.

0   1333

Billedkunst Mål og Midler er udkommet

Flere nyheder i Mål og Midler-serien - nu er Billedkunst også udkommet. Billedkunst giver både historisk overblik over og nye bud på, hvad der er kendetegnende for fagets didaktik, læreplaner og læremidler.

0   589

DANSK, Mål og Midler er udkommet

Læremiddel.dk's leder Thomas Illum Hansens bog om Dansk i serien Mål og Midler er netop udkommet. Bogen er tænkt som et samlende bud på et opdateret og helhedsorienteret danskfag i en tid, der er præget af digitalisering, kompetenceorientering og fagpolitiske værdikampe.

0   312

Forsker: Læsevejleder og faglærere kan lave magi sammen

Har du talt med din læsevejleder i dag? Det skulle du tage og gøre! Forsker Roland Hachmann og hans kollega Rikke Christoffersen Denning opdagede i forbindelse med et projekt om multimodalitet, at der opstår noget helt særligt, når læsevejleder og faglærere bliver sat sammen.

0   799

Lyt til de lærerstuderende – de får spændende idéer

Innovative, kreative, begejstrede og ikke mindst hyperrealistiske. Lærerstuderende viste egne idéer til læremidler frem på en læremiddelmesse på uddannelsen i Odense. Og forlagene burde have været til stede og ladet sig inspirere, for de studerende er dygtige!

4   606

Elevbarometer – nyt digitalt redskab til elev-feedback

Elevbaro er et digitalt feedback-redskab, der bruges til at ’måle’ elevens egen oplevelse af at være inkluderet fagligt og socialt. Elevbaro er en prototype udviklet af forskere i forbindelse med demonstrationsskoleprojektet Inklusion og Differentiering i Digitale Læringsmiljøer.

0   540

Kickoff til digitalt understøttede læringsmål

8. januar blev det femte og sidste demonstrationsskoleforsøg, ”Digitalt understøttede læringsmål”, skudt i gang ved en stor kickoff-dag i Odense. Her mødtes forskere, fagdidaktikere, lærere og skoleledere fra de deltagende skoler for at få hilst ordentligt på hinanden, gennemgå projektet og dets milepæle og ikke mindst komme i gang med arbejdet med målstyret undervisning. Det digitale værktøj 'Målpilen' blev introduceret og i workshops skulle deltagerne bl.a. lokalisere målpar i FFM, konkretisere mål og formulere tegn på læring. I løbet af dagen fik vi en skoleleder, en lærer og en fagdidaktiker til at fortælle, hvad de synes målstyret undervisning er.

0   581

Bundsgaard: Det kan man bruge ICILS 2013 til på lærerværelset

Resultaterne fra ICILS 2013 er offentliggjort og bliver debatteret vidt og bredt i aviser, på nettet og i fag-fora. Men hvad kan man umiddelbart bruge ICILS 2013-resultaterne til på lærerværelset? Vi bad Jeppe Bundsgaard komme med tre bud:

3   538

Thomas Illum Hansen: Lad os fremme abduktiv tænkning

Videncenterleder Thomas Illum Hansen svarer på Kristian Tofts blogindlæg om fablab og nye fagligheder efter en inspirerende konference, hvor ICILS resultater bliev offentliggjort: "Designtænkningen viser en tredje vej mellem det deduktive og det induktive, nemlig det abduktive, dvs. at omdrejningspunktet er kvalificerede gæt og skitser, der rummer løsninger på konkrete problemstillinger, som ikke har ét facit."

0   370

Lys i mørket

Mørk er november - men Lærerprofession.dk giver lys i en mørk måned. Lys fordi idéen bag er så god, lys fordi samarbejdet, der får hele projektet op at stå, er så inspirerende og lys fordi de studerende er så engagerede og dygtige

0   737

Hvad kan eleverne med it – og hvad tror vi, at de kan?

Den 20. november offentliggøres resultaterne fra det internationale ICILS 2013-projekt, der har undersøgt, hvad skolelever reelt kan med it

PLC-netværket er for ansatte og andre med interessere for skolernes pædagogiske læringscentre. I samarbejde med Pædagogisk LæringsCenterForening. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
486 andre er allerede tilmeldt