BLOG Kost, motion og sundhed

SKRIBENTER
Børge Koch:

Videncenterchef

Ulla Pedersen:

ergoterapeut

Lisbeth Burich:

Projektmedarbejder

Abonner på nyt om Kost, motion og sundhed i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   983

Gør sundhed let?

Dagens mantra er: Gør sundhed let. Men hvem gør det let for lærerne at arbejde med sundhed?

0   937

Gratis bog om den sundhedsfremmende skole

Vil du læse mere om andres erfaringer med sundhedsfremme i skolen kan du nu gratis downloade en bog om sundhedsfremmende skoler i Europa.

1   1669

Elever med overvægt og trivsel

Forskningen fortæller os, at elever med overvægt er i særlig risiko for at få psykosociale vanskeligheder med negative konsekvenser for deres skolegang. Derfor er skolen nødt til at have særlig fokus på at sikre børn med overvægts trivsel, det er en vigtig brik i arbejdet med at mindske chanceuligheden hos børn.

11   2677

Fysisk aktivitet og læring - en taksonomi

Teksten introducerer en taksonomi over typer af fysisk aktivitet i forbindelse med fysisk aktivitet og læring.

3   2395

Inklusion i idræt – fokus på eleverne, der ikke har lyst til idræt!

I dette indlæg rettes fokus mod eleverne, der ikke har lyst til idræt og bevægelse – et område jeg mener, er ekstra vigtigt at rette fokus mod inden den nye reform med mere bevægelse og idræt træder i funktion. Mit indlæg kommer på baggrund af teoretiske og praktiske erfaringer med nogle generelle pædagogiske, psykologiske og didaktiske anbefalinger til idrætsundervisningen, så faget undgår at bidrage til øget polarisering.

0   2055

Involvering af unge i virkeligheden…..det er sagen!

Under en international konference i begyndelse af oktober i Odense blev intentionerne i faghæfte 21 omkring de tre faglige synsvinkler afprøver på tværs af skoleklasser i en række europæiske lande - og det blev en stor succes...

7   1459

Trivselsfremmende skoleudvikling - i lyset af skolereform, 2013

Better faglighed requires much more than more hours of teaching in the subjects (fag), and clear measurable aims. It requires a comprehensive school development, and increased focus on cross-disciplinary topics such as Health and sustainability, as these contribute to general learning outcomes and action competence of pupils.

0   1334

Mere lighed i sundhed

Det er afprøvet med succes i skoleregi - her kaldes det sundhedsambassadører. Nu indføres det på landsplan under navnet lighedsambassadører. Men kort og godt - det virker kun, hvis ambassadørerne er aktive og brænder for en mission.

0   1252

Prøve i Idræt?

KOSMOS har i samarbejde med 7 skoler erfaret og påvist, at en afsluttende prøve i faget Idræt kan bidrage til at motivere elevernes deltagelse og læring i skolens eneste kropslige fag. Desuden kan en prøve medvirke til en øget systematisering og målrettethed for både elever og lærere - kort sagt styrke fagets status! Således kan Idrætsfaget ved indførelse af en afsluttende 9.klasses prøve komme på niveau med skolens andre fag.

0   1941

LYST som indgang til det sundhedspædagogiske arbejde

Hvad har lyst at gøre med sundhedspædagogik og social ulighed i sundhed? En hel masse, hvis man se på resultater fra kvalitativ forskning inden for området social ulighed i sundhed – og en ny evaluering af et udviklingsprojekt i regi af Center for Socialt Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU). Med dette blogindlæg ønsker jeg at vise betydningen af, at sundhedspædagogikken arbejder bevidst med et udgangspunkt i unge menneskers ønsker og drømme, når målet er at opbygge handlekompetence til at klare alle livets udfordringer – og dermed øge deres sundhed og trivsel.

0   1343

Æstetik, sundhed og Aktiv rundt i Danmark

Vi er måske ikke så meget i vane med at forbinde æstetik med sundhed i Danmark, men det er der faktisk god grund til at gøre. Da æstetikken er følelsernes sprog, er fortællinger og billeder særlig velegnede til at sætte gang i følelsesmæssige læringsprocesser

0   1217

Lyst og mening i bevægelsen.

Snedækket landskab uden for min rude….løb, uorganiseret idræt ???? nej for glat og for risikabelt i forhold til vrid i fodledsregionen….kælke???? nej for kedeligt for voksne, men sikkert rigtig godt for børn….langrend ???? Selvfølgelig, i statsskove, på golfbaner, på græsarealer. Her er alsidig træning for hele kroppen og naturoplevelse gratis oveni.

3   1261

Atletiske genier?

Lad os holde retorikken om fysisk aktivitet og læring på et niveau som vi også kan leve op til om 2-3 år, når resultaterne af de mange projekter begynder at dukke op.

0   1564

Sundhed ind i naturfagene og naturfagene ind i sundhed?

Kan den naturvidenskabelige fagrække bidrage til yderligere forståelse og nye perspektiver på elevernes sundhedsbevidsthed?

0   775

Den indre gnist

Den gode idrætstime skabes på baggrund af en mængde overvejelser, men lever i høj grad af engagerede idrætslærere

0   1474

Hovedet med til idræt

I dag får to af idrætsfagets CKFer for lidt opmærksomhed i idrætsundervisningen. For at nå bedre omkring Idrætsfagets mål, er det nødvendigt med en mere reflekterende, dialogisk og teoretisk forankret idrætsundervisning. Og det kan være vanskeligt af forene. Nedenfor følger nogle forklaringer herpå samt bud på hvilke veje vi skal gå for at løse udfordringen.

1   691

Fremtidens idrætslærere

Ny udmelding fra Ministeriet for Børn og Undervisning peger på nye kompetencer, der skal oparbejdes i folkeskolen. Spørgsmålet er, om det bliver idrætslærerne, der får opgaven?

0   1385

Idræt som det nye prøvefag?

I dette blogindlæg vil vi gerne løfte lidt af sløret for nogle af de resultater og udfordringer, som vi har mødt igennem udviklingsarbejdet ”Prøve i idræt”.

1   901

Hvordan kan børn involveres i sundhedsundervisningen?

Kommer børns handlekompetence af sig selv, når den voksne trækker sig tilbage og lader børnene sætte dagsordenen? Kan vi sikre, at børn træffer sunde valg? Dette indlæg handler om den svære balance mellem voksenstyring og deltagerinvolvering i sundhedsundervisningen.

Ernæring og sundhedsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for madkundskab, sundhed og ernæring. I samarbejde med Foreningen for madkundskab.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
814 andre er allerede tilmeldt

Idrætsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.177 andre er allerede tilmeldt