BLOG Kost, motion og sundhed

SKRIBENTER

Abonner på nyt om Kost, motion og sundhed i dit personlige nyhedsbrev.


0   16

Hvor vigtige er gode relationer i forhold til børn og unges bevægelse?

Hvordan kan vi skabe fokus på de rollemodeller, som ikke er børnenes egne forældre, i indsatsen for at gøre børns hverdag mere fysisk aktiv? En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at forældre spiller en markant rolle for deres børns fysiske aktivitet. Forældrenes overbevisninger, egen adfærd og støtte til deres børn har stor indflydelse på deres børns holdninger og adfærd i forhold til fysisk aktivitet. Men hvad så med de børn, der ikke har forældre, som centrale rollemodeller?

0   4

Hvem er ansvarlig for sundheden?

For grænsehandlens skyld fjerner og sænker regeringen nu afgifter for 720 millioner danske kroner. Bl.a. bliver alkoholsodavand og chokolade billigere og den tidligere varslede prisstigning på slik og cigaretter tages af bordet. Er det godt eller skidt for børns sundhed?

0   3

Da børns sundhed forsvandt fra nationalstrategien

Man kan kalde det et politisk kup, som ingen opdagede! For da den borgerlige regering i 2016 udskiftede den tidligere socialdemokratiske regerings nationale sundhedsmål, var børns sundhed helt skrevet ud af den officielle, nationale intention for sundhedsområdet i den nye strategi. Og det har der ærlig talt været talt alt for lidt om!

0   4

Næbdyret i skoleidræt…

Behovet for at tydeliggøre uddannelsesdimensionen i skoleidræt og inddrage teori i den daglige undervisning er øget markant med indførsel af vidensmål og en prøve i faget. Men teori er et ”næbdyr” i skoleidræt! Læs her kort om hvorfor og læs evt. videre om udfordringer og potentialer, som didaktiske læremidler til eleverne har, når skoleidræt skal gå fra at tage sig ud idræt som træning til i højere grad at fremstå som idræt som undervisning.

0   6

Har du talt med din kollega i dag?

Samarbejde, videndeling, netværksarbejde - essentielt for skolens arbejde, men der er behov for at øge kvaliteten.

8   20

Børns bevægelse – et didaktisk tilvalg!

Af: Kandidat i pædagogisk psykologi, Camilla Sif Freja Petersen og videncenterchef i Det nationale videncenter KOSMOS, Børge Koch Med denne artikel håber vi at inspirere til overvejelser omkring arbejde med værdier i børns egen bevægelse: Kan – eller bør – børns kreativitet og selvkonstrueret bevægelse være et didaktisk tilvalg?

1   1374

Bevægelse i skolen – hvorfor løber idræt med stafetten?

Implementeringen af motion og bevægelse i skolen er stærkt præget af idrætsfeltet. Der er brug for, at andre faggrupper fylder mere i debatten og der er brug for en bred forståelse af motion og bevægelse i skolen.

3   626

Hvad har inklusion med sundhed at gøre?

Den danske folkeskoles almentilbud skal inden for den nærmeste fremtid inkludere et større antal elever fra specialtilbuddet, hvilket har fået mange til at råbe ”spareøvelse”. Hvorvidt der rent faktisk er tale om en spareøvelse, vides endnu ikke - dette kommer an på hvor mange økonomiske og faglige ressourcer, der følger barnet fra specialtilbuddet til almentilbuddet. Men faktum er, at arbejdet med social inklusion i høj grad er sundhedsfremmende.

0   3138

Skal idrætsforeningerne overtage folkeskolens idrætsundervisning?

Dette blogindlæg beskriver en række muligheder og udfordringer omkring samarbejdet mellem skoler og foreninger. Indlægget slutter af med en række spørgsmål.

1   900

Hvordan kan børn involveres i sundhedsundervisningen?

Kommer børns handlekompetence af sig selv, når den voksne trækker sig tilbage og lader børnene sætte dagsordenen? Kan vi sikre, at børn træffer sunde valg? Dette indlæg handler om den svære balance mellem voksenstyring og deltagerinvolvering i sundhedsundervisningen.

0   1385

Idræt som det nye prøvefag?

I dette blogindlæg vil vi gerne løfte lidt af sløret for nogle af de resultater og udfordringer, som vi har mødt igennem udviklingsarbejdet ”Prøve i idræt”.

1   691

Fremtidens idrætslærere

Ny udmelding fra Ministeriet for Børn og Undervisning peger på nye kompetencer, der skal oparbejdes i folkeskolen. Spørgsmålet er, om det bliver idrætslærerne, der får opgaven?

0   1472

Hovedet med til idræt

I dag får to af idrætsfagets CKFer for lidt opmærksomhed i idrætsundervisningen. For at nå bedre omkring Idrætsfagets mål, er det nødvendigt med en mere reflekterende, dialogisk og teoretisk forankret idrætsundervisning. Og det kan være vanskeligt af forene. Nedenfor følger nogle forklaringer herpå samt bud på hvilke veje vi skal gå for at løse udfordringen.

0   775

Den indre gnist

Den gode idrætstime skabes på baggrund af en mængde overvejelser, men lever i høj grad af engagerede idrætslærere

0   1564

Sundhed ind i naturfagene og naturfagene ind i sundhed?

Kan den naturvidenskabelige fagrække bidrage til yderligere forståelse og nye perspektiver på elevernes sundhedsbevidsthed?

3   1261

Atletiske genier?

Lad os holde retorikken om fysisk aktivitet og læring på et niveau som vi også kan leve op til om 2-3 år, når resultaterne af de mange projekter begynder at dukke op.

0   1217

Lyst og mening i bevægelsen.

Snedækket landskab uden for min rude….løb, uorganiseret idræt ???? nej for glat og for risikabelt i forhold til vrid i fodledsregionen….kælke???? nej for kedeligt for voksne, men sikkert rigtig godt for børn….langrend ???? Selvfølgelig, i statsskove, på golfbaner, på græsarealer. Her er alsidig træning for hele kroppen og naturoplevelse gratis oveni.

0   1343

Æstetik, sundhed og Aktiv rundt i Danmark

Vi er måske ikke så meget i vane med at forbinde æstetik med sundhed i Danmark, men det er der faktisk god grund til at gøre. Da æstetikken er følelsernes sprog, er fortællinger og billeder særlig velegnede til at sætte gang i følelsesmæssige læringsprocesser

0   1939

LYST som indgang til det sundhedspædagogiske arbejde

Hvad har lyst at gøre med sundhedspædagogik og social ulighed i sundhed? En hel masse, hvis man se på resultater fra kvalitativ forskning inden for området social ulighed i sundhed – og en ny evaluering af et udviklingsprojekt i regi af Center for Socialt Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU). Med dette blogindlæg ønsker jeg at vise betydningen af, at sundhedspædagogikken arbejder bevidst med et udgangspunkt i unge menneskers ønsker og drømme, når målet er at opbygge handlekompetence til at klare alle livets udfordringer – og dermed øge deres sundhed og trivsel.

0   1252

Prøve i Idræt?

KOSMOS har i samarbejde med 7 skoler erfaret og påvist, at en afsluttende prøve i faget Idræt kan bidrage til at motivere elevernes deltagelse og læring i skolens eneste kropslige fag. Desuden kan en prøve medvirke til en øget systematisering og målrettethed for både elever og lærere - kort sagt styrke fagets status! Således kan Idrætsfaget ved indførelse af en afsluttende 9.klasses prøve komme på niveau med skolens andre fag.

Ernæring og sundhedsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for madkundskab, sundhed og ernæring. I samarbejde med Foreningen for madkundskab.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
4.259 andre er allerede tilmeldt

Idrætsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
5.315 andre er allerede tilmeldt