BLOG Kost, motion og sundhed

SKRIBENTER
Børge Koch:

Videncenterchef

Ulla Pedersen:

ergoterapeut

Lisbeth Burich:

Projektmedarbejder

Abonner på nyt om Kost, motion og sundhed i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   11

Er måden, vi forstår mental sundhed på, forkert?

Antallet af børn og unge i Danmark, der mistrives, er stigende. Griber vi problemet an på den rigtige måde? Ny forskning peger på, at vores forståelse af mentale helbredsproblemer som et individuelt og biologisk fænomen kan stå i vejen for sundhedsfremmende indsatser, der virkelig kan gøre en forskel for skolebørns trivsel.

0   5

Social ulighed på skoleskemaet

Den sociale ulighed er vokset i Danmark de sidste 30 år. Nyt undervisningsmateriale til skolelærere stiller skarpt på ulighed i sundhed og giver lærere og elever kompetencerne til at skabe forandring.

0   9

Udeskole – sådan gør man i Nordmakedonien

Udeskolen er blevet en del af hverdagen i folkeskoler både herhjemme og i udlandet. Hvordan griber man udfordringen an i andre lande? I Nordmakedonien skaber eleverne selv rammerne for deres udendørs klasseværelse.

0   4

Medinddragelse vigtigt for sundhed

Hvordan kan børn og unge bedst muligt inddrages, så det gør en positiv forskel for dem og deres omgivelser? Det giver en ny, gratis bog flere bud på.

0   4

Sundhedsfremmende skoler

Hvad er særligt ved en sundhedsfremmende skole? For alle skoler arbejder vel med sundhed i en eller anden udstrækning.....?

1   2

Børns sundhed og trivsel - lidt statistik til eftertanke

Skolebørnsundersøgelsen giver inspiration til hverdagens læringsindsatser.

0   0

Når klassen samarbejder om sundhed

At være en del af et fællesskab er særdeles vigtigt for vores sundhed - det gælder uanset, om vi er 7 eller 90 år. Men hvordan arbejder vi med fællesskabet på en legende og let måde i klassen?

0   2

At finde materialer til sundhedsundervisningen

I dette efterår vil jeg præsentere en række materialer, der gør sundhedsundervisningen lettere, mere spændende og interessant. Find gode danske materialer - og bliv også præsenteret for de bedste ideer fra udlandet.

0   4

Twinning – sundhed på tværs af landegrænser

Få ideer ved at samarbejde med en anden skole/klasse om sundhedsundervisningen. Lad der opstå undren over andre kulturer og andre måder at gribe sundhed an på. Få en twinning-klasse i udlandet – nu er det ganske let at få en kontakt formidlet.

0   4

Hvor mon den er, den røde tråd?

Den gode nyhed er, at tråden er klar til at blive samlet op. I form af et inspirations- og undervisningsmateriale til lærere om den røde tråd - det vil sige: sammenhængskraften - i idrætsundervisningen fra indskoling til udskoling. Materialet kan bruges frit af alle interesserede lærere.

3   6

At arbejde med søvn - en opgave i skolen

For lidt søvn giver både fysiske og psykiske problemer. Derfor er det vigtigt, at børn lærer om søvn og betydningen for deres trivsel, sundhed og læring. Aarhus Kommune og Videncenter KOSMOS har udarbejdet et undervisningsmateriale sammen med børn og unge og stiller det til rådighed for alle.

0   17

Hvor vigtige er gode relationer i forhold til børn og unges bevægelse?

Hvordan kan vi skabe fokus på de rollemodeller, som ikke er børnenes egne forældre, i indsatsen for at gøre børns hverdag mere fysisk aktiv? En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at forældre spiller en markant rolle for deres børns fysiske aktivitet. Forældrenes overbevisninger, egen adfærd og støtte til deres børn har stor indflydelse på deres børns holdninger og adfærd i forhold til fysisk aktivitet. Men hvad så med de børn, der ikke har forældre, som centrale rollemodeller?

0   5

Hvem er ansvarlig for sundheden?

For grænsehandlens skyld fjerner og sænker regeringen nu afgifter for 720 millioner danske kroner. Bl.a. bliver alkoholsodavand og chokolade billigere og den tidligere varslede prisstigning på slik og cigaretter tages af bordet. Er det godt eller skidt for børns sundhed?

0   3

Da børns sundhed forsvandt fra nationalstrategien

Man kan kalde det et politisk kup, som ingen opdagede! For da den borgerlige regering i 2016 udskiftede den tidligere socialdemokratiske regerings nationale sundhedsmål, var børns sundhed helt skrevet ud af den officielle, nationale intention for sundhedsområdet i den nye strategi. Og det har der ærlig talt været talt alt for lidt om!

0   4

Næbdyret i skoleidræt…

Behovet for at tydeliggøre uddannelsesdimensionen i skoleidræt og inddrage teori i den daglige undervisning er øget markant med indførsel af vidensmål og en prøve i faget. Men teori er et ”næbdyr” i skoleidræt! Læs her kort om hvorfor og læs evt. videre om udfordringer og potentialer, som didaktiske læremidler til eleverne har, når skoleidræt skal gå fra at tage sig ud idræt som træning til i højere grad at fremstå som idræt som undervisning.

0   6

Har du talt med din kollega i dag?

Samarbejde, videndeling, netværksarbejde - essentielt for skolens arbejde, men der er behov for at øge kvaliteten.

8   20

Børns bevægelse – et didaktisk tilvalg!

Af: Kandidat i pædagogisk psykologi, Camilla Sif Freja Petersen og videncenterchef i Det nationale videncenter KOSMOS, Børge Koch Med denne artikel håber vi at inspirere til overvejelser omkring arbejde med værdier i børns egen bevægelse: Kan – eller bør – børns kreativitet og selvkonstrueret bevægelse være et didaktisk tilvalg?

1   1374

Bevægelse i skolen – hvorfor løber idræt med stafetten?

Implementeringen af motion og bevægelse i skolen er stærkt præget af idrætsfeltet. Der er brug for, at andre faggrupper fylder mere i debatten og der er brug for en bred forståelse af motion og bevægelse i skolen.

0   1111

Pejlemærker for sundhed i skolen

Sundhed er på skolens dagsorden, men som timeløst fag. En ny antologi giver pejlemærker for lærere og pædagogers arbejde med sundhed.

0   955

Implementering af trivsel og bevægelse: to centrale begreber i skolereformen. Resultater fra to workshops.

Følgende er en kort beskrivelse af to workshops omkring implementeringen af trivsel og bevægelse i folkeskolen

Ernæring og sundhedsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for madkundskab, sundhed og ernæring. I samarbejde med Foreningen for madkundskab.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
814 andre er allerede tilmeldt

Idrætsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.177 andre er allerede tilmeldt