BLOG Katrine Vinther Nielsen

Katrine Vinther Nielsen:

Lærer, TR, Kredsstyrelsesmedlem

Abonner på nyt om Katrine Vinther Nielsen i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   6

Trusselssamfundet

Jeg er stolt over, at vi i Danmarks Lærerforening har vedtaget et folkeskoleideal, for det understreger, at al skolepolitik ikke er lige gyldigt eller at det er ligegyldigt, hvilken folkeskolen vi ønsker i Danmark - for det skal hænge nøje sammen med hvilket menneskesyn og - i sidste ende - hvilket samfundssyn vi har - ja hvilket samfund vi ønsker os

3   25

Meningsløs overstyring

1.december nærmer sig med hastige skridt og for langt de fleste er denne dato en indikation på julehygge, juleknas, og julehjerter. Men ikke nødvendigvis for udskolingslærere eller elever...

2   142

Næstformandsvalg i DLF

Vi har brug for en næstformand, som værner om folkeskolen, lærerne og vores fælles fagforening.

1   10

Data-dannelse

"Må Emma gå på pigetoilettet, selvom folk synes, hun ligner en dreng?"

4   46

Det perfekte samarbejde?

Kommer AULA til at styrke kommunikationen med forældrene?

0   12

Hvor blev tiden af?

Om forskellige opfattelser af lærernes arbejdstid, om usynlige opgaver, fleksibilitet og det gode lærerarbejdsliv

0   10

Er der en voksen tilstede?

Det er bekymrende, hvis argumentationen for minimumsnormeringer begrundes med klasseloftet i folkeskolen - for et klasseloft på 28 er ikke et ideal at stræbe efter!

0   30

Sådan sænkes sygefraværet

Vi skal ikke blive syge af vores arbejde

3   17

Tavshed

En blog om inklusion

0   21

Hvilken dagsorden skal fagbevægelsen sætte?

En blog om fagbevægelsens rolle med udgangspunkt i et indlæg på kongressen om forsvaret for ytringsfriheden og flexicuritymodellen

2   22

Øget frihed

En blog om fælles mål, frihed og forældresamarbejde

0   3

Kan læringsmål blive dannelsesmål?

Kan lærerne styre læringsplatformene?

0   10

Mod smitter

Vi mister den faglige stolthed, hvis vi ikke kan levere faglighed i både ord og handling

2   87

Hvad skal kommissionen se?

Kommissionsformanden, Per B Christensen, har udtalt, at han skal besøge nogle kommuner, skoler og lærerkredse. Det hilser jeg velkomment, særligt at han skal ud på skolerne og se vores virkelighed.

1   48

Pseudoarbejde

I en tid, hvor der er så stor ubalance mellem krav og ressourcer, at nødberedskabet er dagligdag, bør der prioriteres anderledes.

0   13

Hvem ejer børnene?

Hvem ejer børnene(s data) og hvem har kontrollen over børnene(s data)?

0   12

Hvis sprog taler vi?

Fagbevægelsen må genfinde sproget og tage ordet

4   51

Vi vandt sammenholdet

“Åh nej - ikke gule veste!”

0   47

Forestil dig en murer

Enhver lighed med OK18 og den offentlige sektor er tilsigtet

0   17

Klasseregler og offentlig ansattes arbejdsvilkår

Kan du huske første gang du var med til at udforme klasseregler? Måske husker du tilbage som en elev, der bidrog med ønsket om, at man skulle tie stille, når læreren talte eller vise respekt for dine klassekammerater eller... måske husker du det som lærer, hvordan det var vigtigt, at elevernes stemme blev hørt, og at deres virkelighed, virkelighedsopfattelse og deres sprog blev en del af aftalen.