BLOG Karsten Bräuner

Abonner på nyt om Karsten Bräuner i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

2   51

Intet nyt fra folkeskolen

Debatten om folkeskolereformen fylder ikke ret meget længere. Det kan forlede offentligheden til at tro, at det nu går bedre i folkeskolen, og at den tidligere fremførte voldsomme kritik skød over målet. Og nu er der jo også blevet indgået en arbejdstids- aftale. Det første er ikke tilfældet, og hvad A20 angår, er risikoen for, at den cementerer de forringede forhold større end chancen for, at den forbedrer dem. Nu »råbes« der jo ikke op mere. Jeg tillader mig forsat at råbe op og kundgøre, hvor skidt det står til. Kronik dags dato i Nordjyske.

0   12

Om mink og folkeskolelærere

En betragtning over "rettidig omhu"

57   98

Tillid er ikke noget, man beslutter sig for. Tillid er en følgevirkning af, at den anden part har optrådt tillidsfuldt og tillidsvækkende og vil én det godt. Har og vil KL det?

Vi stemmer om en arbejdstidsaftale, der IKKE regulerer arbejds-tiden, men gør den til en armlægning mellem den enkelte lærer og ledelsen. Denne armlægning skal ifølge aftalen ske tillidsfuldt og i et gensidigt forpligtende samarbejde. Hvis du har tillid til KL*, så stem ja. Hvis ikke, så stem nej.

49   103

Ro på! Tiden arbejder for os! Stem nej!

Hvorfor er vi så befippede på at få en aftale i hus? Hvem er det, der på den lange bane er mest politisk kompromitteret af, at Danmarks folkeskolelærere arbejder efter lov? De lærere, der som alle andre danske lønmodtagere ønsker ordentlige forhold at arbejde under? Eller de politikere, der for første gang siden kommunistloven i 1941 lod statsmagten fjerne en specifik gruppe borgeres – og ikke andres – demokratiske rettigheder ved lov?

2   56

DLF har brug for en Winston Churchill

Jeg er historiker (hvis linjefaget kvalificerer til den betegnelse). Jeg har en svaghed for at bruge fortiden som metafor for nutiden, hvilket ikke er det samme som at se nutiden som en afledning af endsige identifikation med fortiden. Tag ikke fejl af det. Ved at referere til strukturelle forhold og handlingsforløb i fortiden kan man tydeliggøre strukturelle forhold i nutiden, trække deres konturer op, som input til overvejelser over nutidige handlings-muligheder.

6   65

Aftalens præambel nærlæst

Man kan vælge forskellige indfaldsvinkler, når man skal tage stilling til den nye arbejdstidsaftale for folkeskolelærerne. Hvor i aftalens præambel er der for eksempel klare tegn på, at KL har ændret dagsorden?

2   156

Michael Ziegler lyver videre

Udpluk fra natligt tankemylder hos en folkeskolelærer, der med vedtagelsen af en ny arbejdstidsaftale mellem KL og LC pludselig blev sat mentalt tilbage til 2013 og ikke kunne falde i søvn

8   36

Dårligere stillet i ny overenskomst end under Lov nr. 409?

Spørgsmål til Bondo: Er det korrekt, at jeg med § 11a, stk. 1 bliver ringere stillet i den nye overenskomst (hvis den vedtages) end under Lov nr. 409?

0   69

Det må blive nej!

Pauvert resultat i forhandlingsresultat gør kun én stemmeafgivning mulig: NEJ!

4   235

Stem nej til en aftale, hvis den er dårlig

23 kongresdelegerede fra København mener, at »Verdens bedste folkeskole fortjener en arbejdstidsaftale«. Jeg er uenig. Eller rettere sagt: Jeg kan ikke holde den retorik og strategi ud længere. Alle fortjener en arbejdstidsaftale, uanset om deres arbejdsplads er verdens bedste eller verdens dårligste. Det centrale spørgsmål er ikke aftale eller ej, men indholdet af en aftale.

16   181

Jeg må ikke arbejde hjemme, Bundsgaard!

Ifølge KL's formand, Jacob Bundsgaard (S), skal folkeskolens elever undervises digitalt, mens de er hjemsendt. Undervises af hvem? Af lærerne? Men det må de ikke - for Lov nr. 409.

4   155

Ubrugelig rapport fra Lærerkommissionen (1)

I dag starter forhandlingerne mellem KL og LC med henblik på at få en 2021-overenskomst på plads. Som udgangspunkt for forhandlingerne udgav Lærerkommissionen 16. december en rapport, som begge parter har ytret sig positivt om, men som i mine øje er aldeles ubrugelig. Rapporten er ubrugelig i sit udgangspunkt, hvilket jeg gør rede for nedenfor, og den er ubrugelig i sin analyse og sit sproglige udtryk, hvilket jeg gør rede for i et efterfølgende indlæg.

5   73

Håndvasken på Rådhuspladsen

Dagbladet Politiken har indledt projekt »Vi var også kritiske over for folkeskolereformen fra dag 1«. Formålet er at slette alle erindringer i den fællesfolkelige hukommelse om en avis, der i et selvfedt forsøg på at være med i den politiske og pædagogiske avantgarde valgte side og suspenderede den upartiske, kritiske sans, der kendetegner seriøs journalistik i et demokratisk samfund. Nedenstående debatindlæg i kategorien »Kort debatindlæg (max 400 ord)« – det ville være uklogt at gøre sig forhåbninger at komme igennem det redaktionelle nåleøje med et langt debatindlæg endsige en kronik – blev afvist. Retfærdigvis skal siges, at avisen har bragt et »Læserbrev (max 100 ord)« om samme emne.

1   9

Er der plads til Ateistisk Selskab i religionsundervisningen?

Ateistisk Selskab skoser kristendomsfaget i folkeskolen for at være konfessionelt, men kritikken - og med den selskabet selv - falder uhjælpeligt igennem