BLOG John Rydahl

John Rydahl:

Formand for Religionslærerforeningen

Abonner på nyt om John Rydahl i dit personlige nyhedsbrev.


1   18

Forkyndelse forklædt som pædagogik!

Er det i orden at forkynde i skolen, hvis blot det skjules i en pædagogisk klædedragt?

0   8

Opgør med læringsmålstyranniet?

Gode takter i rådgivningsgruppens anbefalinger om konsekvenser af ophævelse af bindende mål, men får de magt, som de har agt?

0   4

Demokratiplatform – til fordel eller ulempe for udviklingen af det demokratiske sindelag?

Godt initiativ fra ministeriets skæmmes desværre af dårlig timing, for megen formel demokrati og for ringe fagligt funderede forløb.

0   7

Åben skole! - Tid til besindelse?

Gennem de seneste fire år har der været lugtet blod rundt om de danske folkeskoler, hvor diverse kulturinstitutioner, sportsforeninger og andre har stået på lur i buskadset for at kaste sig over ”Rødhætte”, hvis lejlighed skulle byde sig.

0   6

Hurra for den lille forskel!

Fint med ophævelsen af forpligtetheden på de mange færdigheds- og vidensmål, men uden følgelovning for kommunernes forvaltning af den nye bekendtgørelse kan det være lige fedt.

1   9

Fælles afgangsprøve i de humanistiske fag? NEJ TAK!

Ikke meget tyder på, at der skulle være en fremtid for fælles prøve i kulturfagene - i hvert fald ikke med inddragelse af kristendomskundskab.

0   5

Lønligt håb om et jubelår?

Tiltrængt udvidelse af lærernes didaktiske råderum, hvis færdigheds- og vidensmålene ophæves som forpligtende, som ministeren har annonceret. Men der er fortsat lang vej til en god kommunal løsning.

0   3

Islam - en del af dansk kultlur?

Hvor stor tilslutning skal islam have, og hvor længe skal islam have været repræsenteret i Danmark før formålsparagraffens krav om elevers fortrolighed med dansk kultur indbefatter solid indsigt i islam?

19   22

Ministeriets U-turn - og en mulig ny begyndelse

Betyder de seneste måneders meldinger fra såvel ministre, oppositionspolitikere og embedsfolk, at skolens fra nu af går lysere tider i møde? Man kan da altid håbe!

0   6

Danmarkskanon og skolens undervisning

Forvirring i begreberne vil givet få den nye Danmarkskanon til at leve et lige så undseeligt liv, som Haarders sidste værdiudspil: Pejling og Perspektiv - 21 værdier til det 21. århundrede fra 1988.

0   10

Hvad skal vi med skolen?

Erfaringerne fra den debat Lærerforeningen i samarbejde med landets biskopper og foreningen Skole og Forældre har sat i gang vidner om, at der er stort behov for afklaring af, hvordan skolens er tænkt.

2   6

Dumpekarakter til Unge Pædagoger

Temanummer om skolens religionsundervisning skyder ved siden af.

1   464

Slut med reminiscenserne? - Næppe!

Undervisningsministeren har igen lukket op for forhandlinger om en ophævelse af den uforståelige fritagelsesparagraf i kristendomskundskab, men mon ikke det i lighed med tidligere drukner i vetoer. Dansk Folkeparti nedlægger veto, hvis ændringen kobles sammen med en tiltrængt navneændring af faget, og Socialdemokratiet gør det samme, hvis ikke det kobles med en navneændring.

4   551

Nye pædagogiske paradokser underminerer skolens virke!

Hvordan sætte lærere til at danne myndige borgere, når de ikke selv må være det? Og hvordan skabe myndige borgere som lærer, når man ikke selv vil være det? Der er trængsel med paradokser i den pædagogiske virkelighed.

0   668

Hvor blev uddannelsessystemets egen udvikling af religionspædagogikken af?

Evalueringsrapport af de folkekirkelige skoletjenester tegner det perspektiv, at folkekirken ikke blot står for variationen i skolens religionsundervisning, men også er den eneste aktør i udviklingen af religionsdidaktikken.

0   774

Julegudstjeneste-jubel

Med god sans for timing lancerede lektor ved Københavns Universitet Brian Arly Jakobsen midt i december en undersøgelse, der viste, at 84 % af danske skoler afslutter året med en julegudstjeneste i kirken, hvilket bragte stor jubel i Kristeligt Dagblads spalter.

0   637

Knæfald for kirken

Mon dog den vigtigste udfordring i reformen er konfirmationsforberedelsens placering?

2   736

Velkommen til ny prøveform

Alt for mange politiske tiltag bidrager desværre i disse år i højere grad til afvikling af folkeskolen end til dens udvikling. Så meget desto større grund er der til at glæde sig over, når der kommer udspil, som trækker i den rigtige retning. Og det gør de nye bestemmelser om afgangsprøverne i de humanistiske fag.

0   651

Konkurrencestat, markedsorientering og innovation

Rapport fra det virkelige liv om, hvordan disse udfordringer kan håndteres i skolens religionsundervisning - hvis man altså tør?

0   696

Kvaliteten der forsvandt

- om det store tilbageskridt i tænkningen bag Forenklede Fælles Mål

Religionsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Religionslærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
4.194 andre er allerede tilmeldt