BLOG Jeanette Sjøberg

Abonner på nyt om Jeanette Sjøberg i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   5

Social ansvarlighed i en Corona-verden

Vi befinder os i en tid, som er ny og uvant for de fleste. Det er ikke helt nemt at begå sig i en Corona-verden, fordi situationen forudsætter tilpasning og social ansvarlighed. Vi kommer alle i bogstavelig forstand til at have ansvar for hinandens liv – ligegyldigt hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det er alligevel noget, når det i årtier har handlet om at tage ansvar for eget liv, læring og udvikling.

6   155

Efter DR-debatten: Folkeskoleformens paradokser må løses

Som så mange andre lærere har jeg til aften set DR-debatten om folkeskolereformen og jeg sidder tilbage med en undring over, om vores politikere egentlig er klar over, hvor omfangsrig og kompleks reformen er? Problemet er jo ikke delelementer såsom bevægelse, åben skole eller engelsk i 1. klasse, men kombinationen af alle de modsatrettede krav, overstyringen og underfinansieringen, der skaber paradokser der ikke kan løses - uden der træffes politiske beslutninger

2   15

Et kritisk blik på karakterskalaen - for eleven eller systemets skyld?

Man kan altid diskutere, hvorfor vi gør brug af karaktergivning; men hvor det tidligere fortrinsvis var en vurdering af den enkelte elev, nærmer vi os i dag en tænkning, hvor karakterer også gives for systemet og de politiske beslutningstageres skyld.

0   62

Lærernes behov for demokratisk professionsindflydelse

Lærere har behov for en langt højere grad af demokratisk professionsindflydelse både på egen undervisningspraksis, men også i forhold til bedre prioritering og planlægning af arbejdsopgaver på skolen. Eleverne har behov for god undervisning og langt mindre fokus på mål og præstationer, så de bevarer lysten og motivationen til at lære. Der er brug for at omsætte politiske holdninger til handling.

1   42

En fri undervisning skal lære eleverne at tænke selv

En af skolens vigtigste opgaver er tænkningen og dermed at sætte eleverne fri til at tænke selv. Det kræver en fri undervisning uden den detailstyring, som er ved at amputere folkeskolen.

0   32

OK18: Fuld respekt for aftaleretten

Vi ser i disse år en arbejdsgiveradfærd, der indbefatter en stadig større indblanding i de danske løn- og arbejdsvilkår. Kutymefridage, spisepause, postuleret lønfest og ikke mindst indgrebet på lærerområdet i 2013, for at finansiere en skolereform. De fleste tiltag fra arbejdsgiverne er under dække af effektiviseringer, underforstået en indbygget logik om at offentlige ansatte snildt kan løbe hurtigere og længere på literen. Hvor kommer denne nye arbejdsgiveradfærd fra og hvorfor ses den over hele linjen?

0   33

Vi skal genvinde de unges respekt for hændernes viden

Uddannelsespolitikken kan ikke alene løse manglen på faglært arbejdskraft. Det forudsætter, at der ligeledes sker forbedringer på mange forskellige politiske områder, hvis vi ønsker flere unge vælger erhvervsuddannelserne. Det er tid til handling, hvis vi ønsker at genvinde de unges respekt for hændernes viden.

3   33

Ved vi nok om målstyringens konsekvenser?

Folkeskolen og uddannelsestænkningen er under stor forandring i disse år med indføring af målstyring, standardisering og dokumentationskrav. De nye styringsformer er lagt ned over hele skolen og rammer både elever og lærere, men ved vi egentlig nok om konsekvenserne af målstyringen. Hvad gør det ved elever og lærere, når man styrer med fokus på mål og den præstationskultur, der følger heraf?