BLOG Jan Frejlev tænker højt

jan frejlev:

LÆRER og TR

Abonner på nyt om Jan Frejlev tænker højt i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

1   87

Er forsinket læring Jordens undergang?

Bekymringsindustrien blandt meningsdannere, politikere, fageksperter og kolleger m.fl. har sat fuld damp på bekymringen for, hvad det betyder for børns fremtid, at eleverne ikke har nået hele stoffet efter snart et år med hjemme- og nødundervisning. Er der en bedre tilgang til udfordringen?

0   12

Jeg græmmes

Prisen for Aula vokser, og pengene kunne være brugt på at løfte folkeskolen.

0   2

Ja tak til at DLF tager medansvar for efteruddannelsen

I årtier har efteruddannelse været en gøgeunge i lærerlivet. Kommunerne løfter ikke ansvaret. Ingen lærer er garanteret, at arbejdsgiverne interesserer sig for om, at alle lærere får løftet deres kompetencer. Hvis DLF går ind på efteruddannelsesområdet skal det være for alle medlemmer.

2   10

Mundbind og visir

Debatten om lærerne må bære mundbind og visir er både relevant, og samtidigt en afsporing af fokus på, at sundhedsstyrelsen ikke har opdateret retningslinjerne for folkeskolen i lang tid.

2   43

Lad nu medlemmerne vælge deres egen formand m/k

DLF´s medlemmer vil helt sikkert føle, at de har større indflydelse i deres egen forening, hvis de får lov til at stemme direkte ved formandsvalget. Det er et levn fra gamle dage, når det er de kongresdelegerede som vælger formanden.

1   4

Ja eller nej til arbejdstidsaftale ?

Inden du stemmer "Ja" eller "Nej", kan der være mange ting at tage stilling til. Støtter man principielt hovedstyrelsen som tak for det store arbejde, der ligger forud for afstemningsgrundlaget, eller synes man, at den ikke vil gavne de kolleger i foreningen, som har de ringeste arbejdsvilkår?

9   14

Strøtanker om formandsvalget

På torsdag vælger vi ny TR på min skole. Der er ALTID flere kandidater. Vi kårer aldrig nogen, fordi der er flere som kan og vil, så kandidater må præsentere sig, så kollegerne har en rimelig chance for at vælge. Det er mærkeligt, at valget af formand ikke er omgærdet af samme åbenhed.

0   22

Skolestart med eller uden mundbind?

Man kan aldrig ikke-kommunikere. Derfor er det bekymrende, at lærerne ikke har hørt fra Sundhedsstyrelse og ministerium om, hvordan vi skal indrette skolen om 14 dage i en situation, hvor corona-smittetallet er højere, end da vi gik på sommerferie.

2   91

Nu er det et populært synspunkt, at udskolingseleverne skal tilbage

Flere folketingspolitikerne har opdaget, at udskolingseleverne betaler prisen for, at folkeskolerne kunne åbne for indskolings- og mellemtrinslederne. Det er et populært synspunkt, at udskolingseleverne simpelthen skal tilbage jo hurtigere jo bedre. Måske ville skolepolitikken være bedre drevet, hvis den beroede på viden, sans for logistik, elementær projektlederforstand og forståelse for arbejdsvilkårene for personalet?

0   3

Sommerskole og fagligt efterslæb

Nu, hvor er alle tror, at vi snart vender tilbage til normale tilstande, er det sæson for forslag om, hvordan man kan hjælpe eleverne godt på vej. Sommerskole er et sympatisk forslag, men husk at det kun hjælper på selvtilliden at blive dygtigere. Der skal en helt anden faglighed til for at hjælpe elever med lavt selvværd.

0   7

Corona - efter påske

Det er velkomment, at der er sat penge af til ekstra rengøring på skolerne, men har man konkret lavet aftaler og givet instrukser til de, som skal gøre ekstra rent på skolerne? Svaret blæser i vinden. I mellemtiden forhandler KL og ministerierne.

0   9

Frygten for tilbagevenden er virkelig - ligesom lærernes sammenholdskraft

Lærernes frygt for, hvad der venter, når skolerne åbner igen. Den skal have tid og luft, og det skal lærernes sammenhold og fællesskab også.

1   2

Nødundervisning - Foreløbige erfaringer

Hvad kan vi lære af det?

0   8

Det er en virkelighed som ikke går væk af sig selv

Lærerne og lederne mangler faglighed og råderum.

3   8

Feed back om Aula efterspørges

Aula er åbent, og er alle bekymringer berettiget, eller er det bare en storm i et glas vand? Erfaringer efterspørges.

0   17

Det er en ny virkelighed

Det er som om forståelsen for værdien af gensidig respektfuld dialog er svindende

12   88

Aula - Hvorfor bliver vi ikke klogere?

Skoleintra er død. Aula lever, men hvorfor skal 2 millioner forældre, børn og personalet udsættes for et gigantisk eksperiment.

2   67

Er lærerlivet ude af trit med verden uden for?

Mængden af pudsigheder som rammer folkeskolen kommer hurtigere og hurtigere og fra alle retninger. Det stresser mange lærere, men imellem skal man tage sig tid til at se komikken i det. Der er nemlig meget af den

0   2

En rigtig god nytårsaften

Nytårsaften er en social konstruktion, og ikke nem at blive klog, så her er en lille indføring i, hvad det går ud på

0   14

Er man illoyal hvis man reflekterer højt over sin arbejdsdag?

Spørgsmåll 1: Hvorfor er ytringsfrihed svær at håndtere i folkeskolen? Spørgsmål 2: Hvorfor forstår forvaltninger ikke at engagement og følelser hænger sammen. Spørgsmål 3: Hvorfor forstår man ikke at tidspres gør dialog vanskeligt?