BLOG Imperfectus

Emin Akyuz:

Socialpædagog og praktikvejleder

Abonner på nyt om Imperfectus i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   10

Myten om det robuste menneske

Findes det robuste menneske egentligt?

0   2

Venskaber på tværs af etniciteter

Er der udfordringer med at at få børn på tværs af etniciteter til at lege eller interagere sammen?

0   8

Det komplekse menneske

En beretning om en relation med succesfulde oplevelser og en tragisk afslutning.

0   7

Etiske dilemmaer i arbejdet med socialt udsatte unge

Hvordan fagprofessionelle kan blive udfordret på deres etik. Situationer som pludseligt opstår, og som kræver at man tager stilling.

0   3

Taknemmelighed og tålmodighed

I krisesituationer hjælper det at se tingene i et større perspektiv.

0   16

Hesteterapi som metode

Indlægget handler om, hvor effektivt hesteterapi er for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Især børn med autisme har det haft en god og positiv indvirkning på.

0   12

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Risiko- og beskyttelsesfaktorer er betegnelser for de forhold, der øger eller mindsker risikoen for om et barn/ung udvikler kriminel adfærd.

0   1

Litteratur forandrer liv

Mit indlæg handler om, hvilken effekt litteratur kan have på mennesker. Især børn og unge.

0   13

Slåskultur

Om at give drenge frirum til at være drenge.

0   5

Naturen som læringsrum

Indlægget handler om, hvor effektivt naturen er som læringsrum.

0   0

Pædagogikkens betydning

Om pædagogernes manglende anerkendelse til trods for pædagogikkens betydning under børn og unges opvækst.

0   6

Inklusion, diagnoser og domme for overtrædelse af straffeloven

Om mødet med et menneske. Som et menneske.

0   5

Inklusion, æstetiske læreprocesser og konflikter

Forebyggende indsatser

0   19

Relationspædagogik

Vejen til gode relationer

2   3

Social spejling

Social spejling gør, at vi hele tiden regulerer vores handlinger for at tilpasse dem det nye miljø, og ikke mindst samfundets forventninger.