BLOG Ib Hedegaard Larsen

Ib Hedegaard Larsen:

Lærer / cand.pæd.psyk.

Abonner på nyt om Ib Hedegaard Larsen i dit personlige nyhedsbrev.


0   9

Inklusion er dilemmaernes holdeplads

Vi bliver ofte belært af forskere og inklusionseksperter, at skolen fortsat er ekskluderende i sin pædagogik og tilgang til elever, der på forskellig vis er udfordret. Forskerne har bare glemt den detalje, at anvise hvordan de specialpædagogiske udfordringer skal tackles ude i klasseværelset. Resulteret er en række opsigtsvækkende historier om stærkt udad reagerende elever, ulykkelige forældre, stressede og sygemeldte lærere, et faldende fagligt niveau og elevflugt til privatskolerne

2   7

Den bedste inklusionspædagog til dato hedder Ipad

Debatten om inklusion har hidtil været præget af for meget indholdstomt retorik. Ord som læringsfællesskaber, konsultativ tilgang, relationskompetencer, anerkendelse, kulturel værdisætning, narrative pædagogik genfindes overalt i inklusionslitteraturen og som lærer har disse ord overhovedet ingen betydning i praksis, da de refererer til teorikomplekser, der ligger fjernt fra undervisningens fagdidaktik.

2   19

Den mest oversete "diagnose" i folkeskolen

Skal en diagnose overhovedet give mening for børn, forældre og lærere, bør den indeholde det kvalitetskriterium, at der i beskrivelsen af diagnosen anvises klare og anvendelige pædagogiske tiltag. I den oversete diagnose ”Basic Needs Disorder” er årsagen til gengæld det centrale.

0   16

Afskaf diagnosen og se på barnet

Diagnoser har ingen værdi i sig selv - hverken for barnet eller den pædagogiske ramme barnet er i. Hvorfor så opretholde dem?

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
9.046 andre er allerede tilmeldt