BLOG Ib Hedegaard Larsen

Ib Hedegaard Larsen:

Lærer / cand.pæd.psyk.

Abonner på nyt om Ib Hedegaard Larsen i dit personlige nyhedsbrev.


0   14

Inklusion - en trojansk hest i skolen.

Det er lykkedes politikere på såvel kommunalt som landspolitisk niveau at placere en trojansk hest, med det meget positivt ladede navn ”inklusion” lige midt i skolen. Begrebet inklusion har samme status som de gamle humanistiske og demokratiske værdier: Lighed, fælleskab, respekt for den enkeltes integritet og ret til lige muligheder. Tør nogen sige dem imod?

2   26

Ordblindhed - den digitale diagnose

Den menneskelige faktor har efterhånden udspillet sin rolle i forhold til diagnosen ”ordblindhed” (eller dysleksi som er en mere korrekt betegnelse). Diagnosen er gradvist blevet digitaliseret og dermed er det lykkedes at overflødiggøre den menneskelige og ressourcekrævende faktor. Men hvem har egentlig gavn af denne udvikling?

0   17

Giv PPR fri fra skole!

I de sidste 15 år har PPR diskuteret med sig selv og sine samarbejdspartnere om hvad PPR’s rolle skal være og hvilke kompetencer, der er nødvendige i forhold til skolernes behov. I stort set alle rapporter og undersøgelser om PPR og specialundervisning ses en lang række kritikpunkter, der burde give anledning politiske handlinger, men ingen tør tilsyneladende sige kritikken højt!

3   30

Lad os begrave begrebet inklusion og erstatte det med undervisning

I mere end 15 år har vi døjet med begrebet inklusion, der blev indført som det politiske grundlag for at føre ca. 7000 elever fra specialskoler tilbage til almenskolen. Begrebet inklusion har endnu ikke bidraget med noget nyt og anvendeligt i skolen - måske fordi begrebet løbende har ændret substans og efterhånden tabt pusten.

5   23

Kan vi stole på skoleforskningen? Desværre nej!

To af grundelementerne bag skolereformen er begreberne ”best practice” og evidensbaseret forskning. Førstnævnte stammer fra virksomhedsteori og sidstnævnte fra medicinsk forskning. Skoleforskningens mange pædagogiske anvisninger refererer ofte til disse begreber, men kan vi stole på anvisningerne - desværre nej?

6   37

Oprør fra klasseværelset

Udviklingen i folkeskolen præges i alt for høj grad af politikere, embedsmænd, forvaltninger, forældre og ca. 600 betalte forskere, der alle gerne vil være spillere i markedsgørelsen af folkeskolen, hvor læreren har fået rollen som uvidende undervisningsassistent. Hvis læreren skal genfinde sin professionalitet og skolen sin autoritet må udgangspunktet være et oprør fra klasseværelset!

0   13

Inklusion er dilemmaernes holdeplads

Vi bliver ofte belært af forskere og inklusionseksperter, at skolen fortsat er ekskluderende i sin pædagogik og tilgang til elever, der på forskellig vis er udfordret. Forskerne har bare glemt den detalje, at anvise hvordan de specialpædagogiske udfordringer skal tackles ude i klasseværelset. Resulteret er en række opsigtsvækkende historier om stærkt udad reagerende elever, ulykkelige forældre, stressede og sygemeldte lærere, et faldende fagligt niveau og elevflugt til privatskolerne

2   7

Den bedste inklusionspædagog til dato hedder Ipad

Debatten om inklusion har hidtil været præget af for meget indholdstomt retorik. Ord som læringsfællesskaber, konsultativ tilgang, relationskompetencer, anerkendelse, kulturel værdisætning, narrative pædagogik genfindes overalt i inklusionslitteraturen og som lærer har disse ord overhovedet ingen betydning i praksis, da de refererer til teorikomplekser, der ligger fjernt fra undervisningens fagdidaktik.

2   19

Den mest oversete "diagnose" i folkeskolen

Skal en diagnose overhovedet give mening for børn, forældre og lærere, bør den indeholde det kvalitetskriterium, at der i beskrivelsen af diagnosen anvises klare og anvendelige pædagogiske tiltag. I den oversete diagnose ”Basic Needs Disorder” er årsagen til gengæld det centrale.

0   16

Afskaf diagnosen og se på barnet

Diagnoser har ingen værdi i sig selv - hverken for barnet eller den pædagogiske ramme barnet er i. Hvorfor så opretholde dem?

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
9.143 andre er allerede tilmeldt