BLOG Hovedstyrelseskandidat Kristoffer Høyrup Sørensen

Kristoffer Høyrup Sørensen:

Kredsstyrelsesmedlem Aalborg Lærerforening og kandidat til hovedstyrelsen

Abonner på nyt om Hovedstyrelseskandidat Kristoffer Høyrup Sørensen i dit personlige nyhedsbrev.


0   9

Hvorfor stiller jeg op til hovedstyrelsen?

Mine bevæggrunde for mit kandidatur og et par nedslag i mine mærkesager.