BLOG Henrik Grum

Abonner på nyt om Henrik Grum i dit personlige nyhedsbrev.

OBS: Du er ikke tilmeldt et personligt nyhedsbrev og får derfor ikke en mail med dine valgte emner/blogs. Tilmeld dig her

0   2994

PETERS JUL

Udmøntning af sats-puljen på 10 millioner kroner

0   2689

Jagten på den perfekte iTool

"Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 10 mio. kr. til en ansøgningspulje rettet mod brug af it til fagligt svage elever og elever med særlige behov"

14   3235

iOrdblind!

Skal ordblindeundervisning kun foregå på specialcentre, det lokale VUC eller på AOF?

5   3371

ADHD'er i virtuel praktik

Er brugen af virtuel erhvervspraktik en farbar vej for elever med særlige behov?

19   2725

Peter har ADHD og en iPad!

Om ADHD, blended learning og iPad’s i skolens specialundervisning.

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.563 andre er allerede tilmeldt